Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1323 0
21 oktober 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 21 Oktober. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Geraadpleegd op 25 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1g0ht2hg6z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

— 1229 — Gesetz- und Verordnungsblatt fiir dis okkupierîen Gebiete Selgiens. Uitgegeven dQpr fie f>lit.ieke »fdeeling bij deh Generaalgou-lerneur in België. Gedrukt in de arukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche »traat40. Het Wet- en Verordeningsblad te in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsclie post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-àelemimmers kosten 20 Pfennig per stuk. De doarioopende toe-lending van het bijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerij tegen de aan 'teinde van elk kwartaal te innen som van 4 pfennig'per ♦el van ieder nuœmer besteld tforden. Wet- ea Verordeningsblad voor de bezette streken \an België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bel dem General gouverneur in Belgien. Gedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brasse], Lcswenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien dureli die genannte Druckerei. in Deutschland und im neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten fur S.'<0 M. vierteljiihrlich regelnùis-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genanriten Druckerei gegen die ara Ende jeden Vierteljahres einzuziehenden Betrage von 4 Pfennig far ein Blatt der einzelnen Nummer beantragt sverden. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique, imprimé àBruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte20Pfennig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi regulier de l'annexe au Bulletin dès Lois et Arrêtes, contre paiement, à la fin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. X° 131. 24. ÔKTOBER 1915. INHALT: Verordnung, betr. teilweise Abiinderung und Ergânzung derVerordnung vom 3. Februar 1915, betreffend » Aenderung des Dekrets vom 10. Vendémiaire des Jahres W Uber die Ilaftung der Gemeinden fur Diebstahle, PlUnderungen und Gewalttâtigkeiten », S. 1229. INHOUD : Verordening betreffend gedeeltelijke wijziging en aanvulling der Verordening van 3nFebruaril915betreffend" Wijziging van het Dekreet van 10" Vende-miaire van het jaar IV over de verantwoordeljjkheid der gemeenten voor dielstallen, plunderingen en gewelddaden bl. 1229. SOMMAIRE : Arrêté modifiant en partie et complétant l'arrêté du 3 février 1915 concernant la » modification du décret du 10 vendémiaire an IV sur la responsabilité des communes pour vols, pillages violences », p. 1230. ■ VERORDNUNG. In teihveiser Abiinderung und Ergànzung der Verordnung vom 3. Februar 1915 betreffend « Aenderung des Dekrets vom 10. Vendémiaire des Jahres IV iiber die Haftung der Gemeinden fur Diebstahle, Pliïnderungen und Gewalttâtigkeiten » (Gesetz-, und "Verordnungsblatt No 37 S. 131) verordne ich was folgt : Artikel I. .tf*" Die Zustiindigkeit des auf Grund der Artikel 1 und 2 der Verordnung vom 3. Februar 1915 fur die Provinz Brabant errichteten Schiedsgerichtes wird auf die Provinzen Hennegau, Lùttich, Namur, Limburg und Luxemburg ausgedehnt. Artikel II. Antrige auf Entscheidung uber Schadensersatzforderungen aus^den Provinzen Brabant, Hennegau, Antwerpen, Lùttich, Namur, Limburg und Luxemburg mùssen bis lângstens 1. J.anuar 1916 geltend gemacht werden. Fur spàter eingehende Antriige besteht kcin Anspruch auf Erledigung im scliiedsgerichtlichen Verfahren. Briissel, den 13. Oktober 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Via/4260. Generaloberst. VERORDENING. In gedeeltelijke wijziging en aanvulling der Verordeping van 3" Februari 191 o betreffend « Wijziging van het Dekreet van 10" Vendemiaire van het jaar IV over de verantwoordelijkheid der gemeenten voor diefstallen, plunderingen en gewelddaden » (Wet- en Verordeningsblad nr 37 bz. 131) verorden ik wat volgt : Art. 1. De bevoégdheid van het op grond der art. 1 en 2 uer verordening van 3" Februari 1915 voor de provincie Brabant opgericht scheidsgerecht wordt tôt de provinciën Henegouw, Luik, Namen, Limburg en Luxemburg uitgebreid.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes