Jouw zoekopdracht * heeft 244 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Satirische pers

Filters

Soort

Historische kranten kritisch lezen

Kranten zijn een toegankelijke bron om verschillende aspecten van de Eerste Wereldoorlog te bestuderen. Maar net als bij andere historische bronnen, moet de informatie uit kranten kritisch tegen het licht worden gehouden. Dat geldt zowel voor de teksten als voor de foto’s en illustraties.   Het kritisch tegen het licht houden van ...

Kerstsfeer met een donker kantje

De eerste Kerstmis aan het front in 1914 verliep in een bijzondere sfeer. Bij het begin van de vijandelijkheden hadden de soldaten gehoopt op een korte oorlog. Ze hadden verwacht tegen Kerstmis al lang terug thuis te zijn en waren verrast zich nog steeds in de loopgraven te bevinden. Bij veel soldaten was daarom de wil om te vechten ver te zoeken. ...

Emile Verhaeren

Voor de oorlog was Emile Verhaeren (1855-1916) een gevierd symbolistisch auteur. Als Franstalige Vlaming kreeg zijn werk veel weerklank in de francofone wereld. Verhaeren ontwikkelde zich tot een wereldwijze persoonlijkheid met een uitgebreide kennissenkring in het internationale culturele milieu. Hij sloot bovendien vriendschap met koning Albert ...

Beeldtaal in cartoons

Vandaag vormen de vele politieke spotprenten uit de Eerste Wereldoorlog een interessante bron over de oorlogsjaren en de kijk op die periode. Belangrijk daarbij is de nuance dat het kennis vergt om de beeldtaal van de cartoons effectief te kunnen lezen. Ze steunen namelijk op een geheel eigen beeldtaal. Daarbij maakte de cartoonist gebruik van ...

Lecture critique des journaux historiques

Les journaux constituent une source accessible pour étudier les différents aspects de la Première Guerre mondiale. Mais à l’instar des autres sources historiques, les informations issues des journaux doivent être appréhendées de manière critique. Ceci vaut tant pour les textes que pour les photos et les ...

Historische Zeitungen kritisch lesen

Zeitungen sind eine leicht zugängliche Quelle, um verschiedene Aspekte des Ersten Weltkriegs zu analysieren. Aber genau wie bei anderen historischen Quellen müssen die Informationen aus Zeitungen sorgfältig begutachtet werden. Dies gilt sowohl für Texte als auch für Fotos und Illustrationen.   Das kritische Begutachten von ...

Reading historical newspapers critically

Newspapers are an accessible source for studying different aspects of The First World War. But just as with other historical sources, the information in newspapers has to be critically examined. This is true of both the texts and the photos and illustrations.   The critical examination of sources is known by historians as ...

Emile Verhaeren

Avant la guerre, Émile Verhaeren (1855-1916) était un illustre auteur symboliste. En tant que Flamand francophone, son œuvre reçut un accueil chaleureux en francophonie. Verhaeren devint une personnalité mondaine avec un vaste cercle de connaissances dans le milieu culturel international. Il se lia d'amitié avec le roi Albert Ier et la ...

Emile Verhaeren

Before the war, Émile Verhaeren (1855-1916) was a celebrated symbolist author. The work of the French-speaking Flemish writer was highly acclaimed in the Francophone world, and Verhaeren became an urbane public figure with an extensive network of acquaintances in international cultural circles. He also made friends with King Albert I of Belgium ...

Weihnachtsstimmung dunkel überschattet

Die ersten Weihnachten an der Front von 1914 verliefen in einer besonderen Atmosphäre. Zu Beginn der Feindseligkeiten hatten die Soldaten auf einen kurzen Krieg gehofft. Sie hatten erwartet, gegen Weihnachten längst wieder zu Hause zu sein, und waren überrascht, sich immer noch in den Schützengräben zu befinden. Bei vielen Soldaten hatte sich ...

A Christmas spirit with a dark side

The first Christmas at the front, in 1914, passed in a remarkable atmosphere. At the start of hostilities, the soldiers had hoped for a short war. They had expected to be home long before Christmas and were surprised to find themselves still in the trenches. This is why there was little will to fight amongst many of the soldiers. This attitude was ...

Emile Verhaeren

Vor dem Krieg war Émile Verhaeren (1855-1916) ein gefeierter symbolistischer Schriftsteller gewesen. Als französischsprachiger Flame erreichte er mit seinem Werk eine große Resonanz in der frankophonen Welt. Verhaeren entwickelte sich zu einer welterfahrenen Persönlichkeit mit einem großen Bekanntenkreis in internationalen Kulturkreisen. Auch ...

Pagina's