Jouw zoekopdracht heeft 384 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-06

Filters

Publicatiedatum
1915384

Het Vlaamsche nieuws

Dinsdag 29 Joni 1915. Eerste Jaarg. Ni. 166 Prijs : 5 Ceotiemen door geheel Belg-ië Vlaamsche Nieuws est ingelicm en meest verspreid^Nieuwsbiad van België. - Verschijnt 7 maal per % IVÇ. ;v „ 3 - . r >/ a ■iibiim w i»i n iwin m ii m i il n mil \ i ii iw m in ii m i ri i i ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI ' ONE PENNY, BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES» DM1NISTSATION ET SBDACTION : ,, BUMAUX AT TubOK HOUS&. TUDOB ST.. LONDON, E.C. "• PLAui- DE TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: {238I75 LONDRES, LUNDI 14 JUIN 1915. / 3 mois, 5 shit ltn8s. i „ abonnements : j 6 mois. 17 shiilings. i conservation par le progres. 1 an. ...

L'indépendance belge

66ème année. No. 142 L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI î ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAUX A PARIS : TUDOR HOUSE, TUDOR ST., LONDON, E.C. "• r-"ACB < BOUKbE. . TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: { 33g 75 e LONDRES, VENDREDI 18 JUIN 1915. ,3 MOIS, 9 SHILLINGS, v ABONNEMENTS : J 6 MOIS, 17 SHILLINGS. ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JÀAR Woeasfag 23 Jmi 1915 H' 147 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bareelen f» Gent iip lfl Kei&Ivast Provinolo Oost-Vlaaader©Ji. T.AT-iTDEOPW. UitroeiïDg van distels. De Voorzitter van het Burgerlijk Beheer van Oost-Vlaanderen : Gezien het Landeh]k Wetboek ; . Gezien het koninklijk besluit van 2 Mei 1887, genomen in ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

- 645 — Gesetz- und Verordnungsblatt .fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgouverneur in BelgiS. Gedrukt in de drukkerij van iiet Wet- en Verordeningsblad. Brussel, Leuvensche straat -tO. net Wet- en Verordeningsblad is in Helgifi verkrijgbaar bij I boïengenoemde drukUerij, in 1 ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22me ANNÉE. JEUDI 10 JUIN 1915. No- 161. | la grande guerre. I AUTOUR DE NEUVILLE ST-VAAST. ■ L'OFFENSIVE ITALIENNE SUR ISONZO.—UN DIRIGEABLE ITALII DETRUIT,—UN ACCORD ENTRE I ROUMANIE ET LA BULGARIE—U* I SURPRISE QUI COUTE 200 MOR' SUR LE DNIESTER.—LA DEMISSIC DE M. ...

De Belgische standaard

Door Taal en Volk ID-A.C3rBI_.A-I> Foor God en Haard en iaiîc' * xrti ^ aLi-WiiLnii .L-Hjimr ii_ii<m« Tnnnmi» »<artiw^»'h».»iwn ■''■««-*>r.i—'n ->^*s««(rr ,^f»3wAr- s»..** • m*-.. «^<-: i - >■ . DE IEL8ISCHE STUDMRB» nrnkijnt iigilijH Bexu^d» : ILDEFONS PEETERS. „ v°0' r f.rra&!TA°°mme" ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard u u jj %# disfe W * «*—xs. .«r"»* -sr~-»-a- /& ■ <v Mb Wfe Ml «i Wft voor ixod 'vn Haard en Land Door Taai eu Volk « DE BEL6ISCHE STMDMRDi virschijDt dagelijiis Abonnementsprijs voor 50 numraers bij vooruitbetaling. Bestuurder : ILDEFONS PEETERS, 7ASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. OUYKERS, Victor ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAÀR = DE LANDWACHT DE KLEINE PÂTBIOÏ svs&sr Het Provinciaal Hulp- en Voedingskomiteit van Oost-Vlaandersn. De Bijstand. De bijstand welken de Plaatselijke Komi-teiten verzekerd hebben aan de behoeftige bevolking moest natuurlijk verschillen vol-gens de bijzondere behoeften van elke ge-meente. Men zal verder het relaas vinden over ...

Vooruit: socialistisch dagblad

31" faar «• ils 177 Prijs per nummer : ?oor Belgi'é 3 centiemeu, voor den reemde 5 cantiemon îstetooi) : Aedlactie 247 - Adroinistratie 2845 Zossdlap 27 1915 Orakster-U ltgeef ster Sam; Maatschappij H ET LICHT bestuurder » P. DE VISCH. Ledcberg-Ûen4 . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Orgaan der Belgische ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

W N ;v'\ ^àN^iRS, Jeudi 17 Juin 1915 Cinquante-huitième Année - No 17.335 -iSb- «<-./ Uj^ffi&CTION & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur ...

De werkman

Werkman Lars VonVed j Het schoonste verhaal dat ooit te lezen werd gegeven.f Nu begint het derde deel. De Koning der Zee in 't Ge-| vang. D'eerste Nummers zijn nog te koop, alt'ians elkcj nieuwe Lezer kan 't Verhaal volgen, elk deel op zijri eigen zijnde. IHOofdopstc'îer=S8«sluurder : P. DAENS-MAYART, Volksvertegenwoordiger. -% ...

Pagina's