Jouw zoekopdracht heeft 384 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-06

Filters

Publicatiedatum
1915384

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Samedi 12 Juin 1915 N" 215 Samedi 12 Juin 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET REDACTION îi, Montag-ne-aux-JrXerhes-Potagères, JSFtUXEjLLEIS BUREAUX : DE 9 à 17 HEURES Jos. MORESSÊE, Directeur JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO : 10 CENTIMES lNNONCES f La petite ligne. 5 î " .7 "i * î . fr. 0;4-6 < Réclame avant les annonces . î . . ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

I ls,e JAARGANG JUNI 1915 7 15 N 15 DE WEEK mm i iwiiimagffFirf"^ ******* ■■„■•. ÛEILLU5TREERD BLAO "paaiMfe va*®** ttb. ——!■!■ -<• .-■"7. 15». ^ <35, • ABONNEMENT : België : 8 franken het jaar Buitenland : 1 0 franken het jaar GESCHIEDENIS, KUNST, LETTERKUNDE 12 BLADZIJDEN 15 CENTIEMEN HET NUMMER ■ ...

De stem uit België

Onze Visscherij. M en mag zeggen dat gansch de bevolking die in België, als visschers-bevolking doorging, de Belgische kust verlaten heeft, met uitzondering noch-tans van eenige zeelieden uit de Panne. Wat een gélule, dat aile deze vaartui-gen aan de Duitschers ontsnapt zijn, want hoe klein ook konden ze altijd van dienste zijn aan den vijand. ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37vJAÀ? ZoUîg 27 en ffàanfag g 8 Jfiffii 1915 R' 15! DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE BLEINE PâTRIOT Bureelente Gent nr 13 Kefe!ve3t Bekendmaking. Het is mij bekend geworden, dat er met fie opeischbewijzen van het Duitsche leger-bestuur handel gedreven wordt, die vaalî &an woeker grenst. Zoowel om een uitbuiten van den ekono» mischen ...

L'indicateur - De aanwijzer

J ' ^qok» année. — 5 Juin 1915. |N° 20. 40sta jaargaiig. — 5 Juni 1915. L'INDICATEUR Téléphone :36i Bureau s VIEILLE BOURSE, 39, Anvers ^—— DE AANWIJZER Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Onze "touireelerL zijn. open van © tôt I. "u.*u.r IsTos "to-areaux sont ouverts de S à 1 liexxre ALLE 800RTEN ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE BELGE. ROYAUME-UNI: ONE PENNY CONTINENT: 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION: .. BUREAUX A PARIS : ,3 MOIS 9 SHILLINGS. , TUDOR HOTJSE, TIJDOR ST., LONDON. E c. 11. I J.AC h DE LA B L RSE. LONDRES, LUNDI 21 JUIN 1915. ABONNEMENTS : jô MOIs! 17 SHILLINGS.! CONSERVATION PAR LE PROGRÈS. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: 238-75 11 ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

26 Juni 1915 Nr 26 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Kathoiiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IN»CHRIJVIIVG8PRU8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

...

Vooruit: socialistisch dagblad

" ■ ■ Orakatcr-U KgeeTster s»am: Mastschappij H ET LICHT bestuurder t p, OE V1SCH. Ledebtrg-Oen! , . REDACT1E . . ADMINISTRAT1E HOOGPOORT, 29. GENT Drgaan der Belgkahe Wepkliedenpartî/\ Versçhjjmnde aile dagen. ABONNEMENTSPRIJS BELGIE Orie maanden. . . , . fr. J.25 Zes maanden > , , , . »r. 6 iO Een jaar ....... fr. 12.50 Mes ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

071 Gesetz- und Verordnungsblatt Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Gpneraalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad lis in België verkrijgbaai' bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche ...

L'écho de Belgique

Registered at the General Po3t Office as a Newspaper Tetophoon: Central 12 86. 16 Blatlz. wm —IM— ■ III IIII MM I I IIIIW msa De Stem uit Belgie L'Echo be Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. çd, voor drie raaanden. Subscription : is, gd, for three months. No. 39. VRIJDAG, JUNÏ 18, 1915. Price ld NOUVELLE LETTRE ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22me ANNÉE. JEUDI 10 JUIN 1915. No- 161. | la grande guerre. I AUTOUR DE NEUVILLE ST-VAAST. ■ L'OFFENSIVE ITALIENNE SUR ISONZO.—UN DIRIGEABLE ITALII DETRUIT,—UN ACCORD ENTRE I ROUMANIE ET LA BULGARIE—U* I SURPRISE QUI COUTE 200 MOR' SUR LE DNIESTER.—LA DEMISSIC DE M. ...

Pagina's