Jouw zoekopdracht heeft 410 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-04

Filters

Publicatiedatum
1916410

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Ctfte Sfasqabe (A) yrris 10 Wentrfg Belgifcher kurier £3vUfftUts $« Stlgtïcfie Stttiet eiîdjeïnt in Stiiifel taglidj (autf) Sonntagê) îtoeiœol (bie SuSgabea A unb B autjtt ÏRantag Dotmtttag). ®ie Et (te StnSflabc (A), m beutfflet SStift, «fâeint jeben 3Jad)mftteg. GSiatiSbeilagm biffer anigabe: ®îittmo$ê „î>ie ...

De Belgische standaard

2de Jaar — M' 90 (34ij Woensrfag 26 April 1916 DE BELGISCHE. STAnDAARD ^g-pT-f^-p RACnT 8 A A KT „ /v\ AÇ ^ StlcHltP*Ô«iluu*tle>' ♦ — * lldtfonf P«eC«P8 faste Opsîdlers : M. E. Belpaïre, L. Dutkers, V. Van Qramberen, ' Pi Bertrand Van der Scheldbn, D* Van de Pekre, D'J. Van de Wokstyke, Juul Filliakrt -1,111 II M-,m ..M m —~ ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Dohderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGrlSCHE SOL.DATËN bestemd ; ieclere compagnie, escadron of batterij oatvang't tien ot vijftien Fransciie en Nederlandsche exemplaren. Eene Inhuldiging Zondag namiddag heeft, onder het voorzitterschap ■van den heer minister Vandervelde, de inhuldiging plaats ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

fî~ W* C<R Le numéro ! 10 Centimes (5 CENTIMES AU FHONT) Lundi 10 Avril 1916 rédaction & administration îliii Bit 4e !s Boarss — 1E HAYRS téléphone: Le Havre n* 14.05 Directeur : FSKSâî^S HEDRAÎ r/in les ie> communications concernait ,7rédaction doivent être adressées "gljvecte la Bourse,Le Havre. LOWDON OFFICE: « t ~ ...

De Belgische standaard

ULJJHI IIHHMillH I I I T 1 tf2K*3K*œ&3F*7aaS3Bai^^w\iva*™^'*^ — ■ « Abonnement :riîs : Voor soldaten : Voor x ma and fr. s,s®— Voor 3 ïaaaad?n fr. 3,50 — Voor 3 Hsasnden fa. 5,75 ^ %. «1 .,- Niet roMaten in 't lacd : Vc-or x< (' *— V«-#r % waspo^a fr» SkJO— Voor 5 sai^ïicea fî. 5»*.» Nïf'c oidâ'cc BuUen 't lsnd : ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE PRIX DU NUMERO «nnUT • CINQ CENTIMES fe- 85 «Sîr Binent dix centimes D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 sh. 23ME ANNEE JEUDI 20 AVRIL 1916 No. HO LA GRANDE GUERRE Nouvel arrêt a Verdun La prise de ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

29 April 1916 Np 18 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen i!*i8chrijvii\g*phijs Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

Vooruit: socialistisch dagblad

■k2" N®3" "" H. 100 Priis pei ennuiier î voor Bwgii «s cMtieracE, ?cor ùel Vreaisàa S eeiîtierusa 'Mil iriJUMiTT il f M it ircara lafefooa i 247 » Âriminisiratie 'i^^"sst^aaa3^seOTi'^!55im'^,Ta'BKasaKK^r(i;tV(a®/Krif1mîBsi®-.r.iiEa:T'Eîaisasïa!a Saaodan 11 Ci APKEL. 19t0 ■.]Haaî5chappij HEÎ LiC'rfî ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3— Année - N° 551. - Ed. B CIHQ CEÏ1KES Samedi 8 Avril 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. g Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. .''.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger i .<■ optent .p-c des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours le, 1 Janv. 1 Avril 1 Ji illx.t 1. Ooob On peut s'abonner toutefois ...

L'indicateur - De aanwijzer

me année. — 23 Avril 1916. N° 16. 41st® jaargang. — 23 April 1916. L'INDICATEUR Téléphone : 261 Bureau % VIEILLE BOURSE}, 39, Anvers. DE AANWIJZER Bureel : OUBE BEUBS, 39, Ântwerpen Telefoon : 261. Dienstregeling Spoor- en Buurtspoorwegen Post- en TeleeraafVerkeer ZIS -4="° BLADZIJDE Onze Toureelen zijn. open van S tôt 2. ia.-u.r ...

Vooruit: socialistisch dagblad

■l'I? ïaaf •" ^nis oei numnier vooi Beiaie «a cenuomen. ?ooi den V roemds ii centiamen Tetotoon : Hedactie 24"ï » fôtiminisiratie sdti4& i-> santia^ «s kWIIL ïsi'aiS Orukster-Ustgeeïstef iîm: Meatschappsj H ET LSCHT bestuurder s p. DE VISCH. Ledeberg-Gcn» . . redactie . . adminsstratie HOOGPOORT. 29. ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

OE GENTENAAR - DE LANDWACHT jjaar. — Bupeeïen ie Gcnt» Ketelvest» SS. IDE ZLSIÏTE PATRIOT Zonûag 9 en Maandag 10 April I9IS. Nîsnt. 8f>. OHicieele Diitt toicla 143. VESSSDENING De rechtnireeksche en onrechtstreeksche be-lastinsen, :n hoofdsom en opcentiemen tea vocrdesle van den Stuai,bes aandoop 31 Decem-feer 1915, zullen gedurende het ...

Pagina's