Jouw zoekopdracht heeft 410 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-04

Filters

Publicatiedatum
1916410

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

29 April 1916 Np 18 39e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen i!*i8chrijvii\g*phijs Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

VERSCHIJNT OM DE Orgaan der GROENINGERWAGHTEN Men zegt dat 't Vlaamsch A.11.6S VOOF te ncet zal gaan.... 't En zal ! VEERTIEN DAGEN van Antwerpen en Omstreken Vlaanderen Geen rijker kroon Dan eigen schoon. détruira peu à peu l'élément germanique en Belgique.fth Rogier 1834). La Belgique de demain sera latine ou ne sera pas. (H«i ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

ffi.c Kinder der beiden "Gemelnden zum Tummelplatz atjsar-teluïû. Dér Bau von Sehiitzehgrâben und Uhfeeïstândeii ist nattirlien an der Tagesordnung. Ani letzten Donnerstag liât t-icli aao an dieseai Platze ein bed&uerliohtir Uàfall erèignet, dér eiaêm lÛjShrigéjS Knaben léider das Leben kostétô «tod fiir einen ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR -DE LANDWACHT ?aa« _ Ku?aelen te Gent, Keielvest, 13. - X>E ISLEXlsrJB PATSIOT - Zates-dag 23 April 1010. Muni. IG3. LMDBOÏÏWIISBOIB vara OOST-YLAANOERESfc Vergadering oau 28 April. M. Maenhout. — Deze week geene bedee-ling. toekomende week dubbel. La» âbc awwegen. — Verleden jaar riepen we de asndacht der gemeenten op de ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAQSBLAD Bgblad van M ``VOORUIT,, ZONDAG 30 APRIL 1916 Tweede Jaargang — Nr Prijs : 5 eentiemen Eerste Mei ! uag van geloof ! uag van noop ! Voor de tweede maal, herdenken wij onzen Werkers-Jhoogdag te midden van den voortdurenden oorlog. Dat onze feestelijkheden wat minder openbaar en wat deze noodlottige gebeurtenissen tôt betere tijden, ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Vendredi 7 Avril 1Ô16 A B ' C JOURNAL QUOTIDIEN- - JLe Numéro : ÎO Centime 3mï Ânrsée. - N« 506 LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS S R-.c:s (an', œai,;juin), ir. G.90 | 2 mais (avril, mai), fr. 4,60 | I mois (avril), fr. 2.33 ILeg dcœaiïdss d'îthonneisteul sont reonc3 EXCLUSIVEMENT ftàx gtiicEieis c!es bureaux de poste. — * * ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

22'ANNEE.— Série nouvelle.—-N* 526 Le numéro î 10 Centimes (5 CENTIMES M FRONT) Mardi 18 Avril 1916 rédaction & administration $tsr me de la Botirss — LE HAYRE Téléphone. Le Havre n* 14.05 Eiresisur : FERSMD HEÏÏR47 Toutes tes communications concernai la rédaction doivent être adressées o8*',rue de la bourbe,Le Havre. LQNDOM ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

2' ANNEE LÉVÉNEMENT 2^CdI2r©cLr]05S , ABONNEMENT Belgique : 12 frsnci pet or. Etr.nger : 15 ' ' « REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 20 pages : 25 centimes le numéro ADMINISTRATION : C. Van Cortenbergh __[^_ruç_dç_Ji|Era£ereur1_>Bruie]ly AU MFYiniIF _ I F r.FNFRAI VII I A FN rAMPAf.NF A la tête d'une colonne ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

"""* ANVERS, Vendredi 7 Avril 1916 a Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - N° 17,584 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc ...

Het tooneel

HET TOONEEL „8}e „ ►. vTr-»-» Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen . _ . ., <_„, l,te Jaargang. Nr 22 ; 15 April 1916 Annoncenbureei open alîe werkdagen van 9 toi I en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) r Mevr. FIERENS^VERBEECK Deze jonge, veelbelovende tooneelspeelster volgde de lessen der Nederlandsch-Belgische muziekschool ...

Het Vlaamsche nieuws

Ipudag Apriî 1916. Tweede Jaargr* Mr 107 Frits: 6 Centiemers door geheel Beîg-ië Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Meuwsbl^id van België. » Verschijnt 7 maai per wee& ABONNEMENTSPRUZEN : Par jaaaaâ I.TS Per 6 oaûH&esi i» par 3 maaatdMi 5.— Per jaat 13.— a AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD: Dp Aag. ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3— Année - N° 550. - Ed. B CINQ CENTIMES Vendredi 7 Avril me ABONNEMENT POSTAL, ÉD. g , -Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et "â l'Etranger n'acceptent que des' abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les IJakv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob On peut s'abonner toutefois ...

Pagina's