Jouw zoekopdracht heeft 542 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-05

Filters

Publicatiedatum
1917542

Het volk: christen werkmansblad

4Jle brlefwfaselingea rracht-te eenden &an 4ug. Van fe«ghem, nitgevçr voor densamj. B5*fttfch. «DrukkeHj Set Volk*< Meersteeg, n» 16, Gent. Bureel voor Weat-Vlaandereni Gaston ïîoEsuyt, Bocolletten» fctrt&t.H, Kortryk. Men sohrijM la ! Opalle postkantorena&n 10 f A per jaar. Zçs maanden fr. o.OOU Prie maanden fr. 2,50. ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT l9« jaar» Num. 1®^ G.ûê Graeve» Kefeïvest, U DE KLEINE PATRIOT Zaterlag 5 Mai I9ST. Pi-lis 3 îdatieiaen * 'euitsche bericht in va m fiel Groot HooîdikwaL ti jp Esrstft Doitscfc bîric ut. BERLJjN, 3 Mei. À'est^lk krjgsiottneeL Legergroep van veldmamrschalk kroonprin$ Rupprecht van Beieren. Op den aanhoudenden ...

Kortrijks oorlogsblad

EERSTE NUMMER MEI 1917. Kortrijks Oorlogsblad Verschljïit als 't kan ! Heil zal uit lijden groeien Van 7 moe gemarteld land ! Ailes wat uitgave en opstel belreft sture men aan korp'. Jef VANDE KERKHOVE, C 245, 9de Kie Voor andere inlichtingen schrijve men aan soldaat Arthur VAN DEN BROUCKE, zelfde adres. OPROEP! Nu wij er toe gekomen zijn een ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE I[ ONE PENNY CINQ CENTIME» Mffiinm VIJF CENT pTUin: DIX CENTIME! PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Ghancery Lane, W.C.2 — Téléphoné: Holborn 212. ABONNEMENT 1 mois 3 »h. ; 3 mois, 9 sh. 24me ANNEE MARDI 8 MAI 1917 No. 128 LA GRANDE GUERRE Une brèche dans la ligne Siegfried L'UNITE DES FRONTS DE ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRIJS PER NUMMER : 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland .... Fl. 1.00 per Kwartaal Voor Buitenland . . . Fl. 1.25 „• „ X BEBICHT AAN DE VERKOOPERS. Wij vragen dat onze verkoopers zoo nauwkeurig ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mardi 15 Mai 1917 )*a tmm>im ai irnna i-vawJWUvaK Le numéro 10 centimes Soixantième Année - No 17.917, direction & redaction 14, rue vleminckx, 14 anvers ABONNEMENTS : Les abonnements pour la ville et les faubourgs sont acceptés au bureau du journal, 14, rue Vleminckx. Pour l'intérieur et l'étranger on peut s'adresser à la ...

De Belgische standaard

! lfc Hs-108 0C5 *** & r\ n jt 1 n , -a „ iHIRiSISïSS '. y**r MsUtztvBs 1 »-*-"•5 i'- • M t «rft&S-i 'S .% • g *.fei"v" ■;* ; H! X ■*! «*$• ': ri £ i--' ' < «Ur'Âi ■"'» ' I ««&. ». -.- :«■ *aU«a * 1 l mz\-:'l fi. «»?.G a »«4&&as >.<■« g »*v»~:î\T '^f-4 DE ...

Het volk: christen werkmansblad

•; "ZeTen-fflTwinîigsle Jtst: — S. I20J h .1.1 .n.' • . , -,-r.Ti Ëoistasî — InisiBln — Elgsndom Woensdag, 23 Ici HU . ' —-—— <-— BrfefwTssehn gën TtSé&l» TïîJ te een deii aân Attg. Veto. fsegîièln, ùitgèVer voôr de naaml* Bwttsch,'. «Drukkerij Het ? m r . *3C Keersteeg, n° 16, Gent.\ , Eureèl voor ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Europeesche Oorlog 1 — in Wesî-Viaanflersn en in Fraiikrijk "Oit Duitsche bron. Westelijk ijevec/ièstcrrein BERLI3N, 29 Apvil. (Offieieel.) — Front veïdm. kroonprias Ruppreehfc van Beierea; I , H'etl zwa«irste trommelvuur, -vôôr hefc aaa-breken van don dag op gcheel hefc* front tus-scheu Lens en Quéaat beginuend, leidd'o dea i ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

...

De Belgische standaard

I3i i W- i»SB I«(i 4 S.i : ■ «••• :: 8 la "s îéK 1 *£!, h - i l_ • *6wB -s 5 "-| Mi . ^aar - Mmiiiî 'fc ■ saà s < I m&ac! fr. i,.fi 9 mcsb-.Isa £,'?-s ] I Musées! |.gs m QPSTBL * S BgHBSâ VJÏ.L& « Sa Coquille » Zszaij-d m PASSB «Slteise aî.ukoa-êi?iagï« s O.MS f. àê t»s*i iUSC^AMSa «êtes*» ...

Le claque à fond: journal belge des tranchées

...

Pagina's