Jouw zoekopdracht heeft 571 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-01

Filters

Publicatiedatum
1917571

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

Le Bruxellois Journal Quotidien Indëpendant Rédacteur en Chef : Maro do SAIvM IRédaction, Admlnistratlon, Publicité, Vente : BRUXELLES, 45, RUE HENRI MAUS ABONNEMENT POSTAL, ÉD. g Bfuxellcs - Proviuce - Elranger 3 mois: Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les buresiix de poste en Bfigiqu» •t a I Etranger n'acci ptent que des ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

JAARGANQ, N. 5 PRIJI5 ! 5 CENTIEM VRIJDAG.5 JANUARI1917. [ Voor Sfam iaal en Volk " ~ j —~^ — —=====zr - —==r :———: : — _ j Omdaf ik VIaming> ben ABONNEMENTSPRIJS : BInnenland. (Etapengebied uitgezonderd) 3.7o fr. per kwartaal (aile kosten inbegrcpen) Men wende zicii lot de posikanioren. BiiniiUK E.IN FUtsUCiTElT : ...

Malonne aux armées

Adresser toutes les communications à Meysmans, Belgian Field Hospital, Hoog-steade, ou à Moniseur Vabbé A. Felten, aumônier adjoint au divisionnaire, C, 144, l'S. H. EXPEGTARE ET SPERARE ! A l'occasion des Fêtes de Noël, M. aux A. a reçu deux sonnets. Nous les reproduisons tels quels, religieusement, ne voulant rien leur enlever de leur « ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ONE PENNY L„, CINQ CENTIME! DIX Centime» PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Ch&ncery Lanc, W.C.—Téléphoné: Holborn 212. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 ih. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mol», 12 ah, 24ME ANNEE VENDREDI 5 JANVIER 1917 No. 5 LA GRANDE GUERRE Les Allemands capturent Macin [commencement ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

mie mtisflttPe ift) w * l '.W.WWI—< llll# if ^fentiti. agaawq——■KO^—ganwi.Mii-. jiiwtmv^w^^llEPTg?^ Belgifcher Kurier ^ruffelets ^§f0^eitun$ Set Sclsifdjc S ttti er ttf(Çcmt In 8r2flel 4«gli4> (auilj SuaatasS) îtocimul nager SRoatoa Surraittoj. $ie <5I ft e « a t g a 6 c (A) ctf^cint jebcn ÎHai) miliag. Xic Stocitc HuS g ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

Eerste Jaargang, Nr 19. — 6 Januari 1917. Prijs : 10 centiemen. Eerste Jaafgang, Nr ig. — 6 Januari 1917. DE EENDRACHT Weekblad voor het Vlaamsche Volk "■ammmm ABONNEMENTSPRIJS : BUREELEN ; AANKONDIGINGEN : Een jaar fr. 5.20 Voor het Çeneraal Gouvernement : Prijs naar overeenkomst. Zes maanden .... » 2.60 Prinsesstraat, 16, ANTWERPEN. ...

De werkman

45e JAARQANQ N° 2298 26 Januari 1917 Hoofdopsteiler : Volksvertegen . DAENS. ■ vA ... U .-rs. PAKZ DAENS £ ZUSTER Qnderhandeling ~ ~ ^ ' . — —• J T ^ * 11V.V4WJ , vvv-v,^* waakzaam, goedhertig en gij die een goei provisie kolen hebt, deel meê, zonder uiîstel, uit Liefde G 'ds; de Winter duurt niét lang en weldrazal er overvloed van ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Derdejaargang N* 616 Prij» : £5 Ctentiema* Zondag 7 Januari 1917à ONS VADERLAND ||rMklr®s"-Uit©e«fer : Gk» Tl 8>ftf fc>Ki(iTLE SuinfciiPkclaïaai S8, DE MME Sear IFratskrijk « 91» ras lia Via* CALAIS OPSTEL s J. »*£.CKEL&MBT, t-um Meriet, 17, CALAIS, =tECHT UOOR, VhU £N VRaNK •* «- VOOR GOD EN VOLK EN LAND ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

HOE STAAT HET MET DEN OORLOG ? Schuiloorden in béton werden aan de Vlaanische kust gebouwd in de puinen van vernielde huizenrijen. De algeraeene Tn den laatsten tijd is eene herleving toestand A der krijgsbedrijvigheid te bespeuren aan het Westelijk front, niet alleen vanwege de artillerie, maar ook ondernamen de Engel-schen lichte ...

Bulletin des gens de lettres et artistes belges du front

■ Directeur : f V.-VINICIUS MARTIAL j C. 83. â j La correspondance relative : S j à la Rédaction et l'administra- j : tration doit être adressée à : ï j M. V. De MAESSCHALCK, j : secrétaire, lrc Cie, C. 83. A. B. C. i " j Les Manuscrits non insérés j S \ ne sont pas rendus. S j Reproduction interdite sans j " j citer la source. ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

NR 55 TWEEDE JAARGANG 1917 DE VRIJE STEm Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting- Bureelen en Kedactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze welgemeende leuze is : Noch .Vlaming, nuchWaal, inaar Belg ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis ! "OMBIT'I liai ■ 1—111 I IMI ...

De stem uit België

IBureel I 21, RUSSELL SQI LONDON. W.C. Telcphonoi Muséum 26T. De Stem uit Belgie Abonnement : lsh. 9d. voor 3 maanden. Subscription : lsh. 9d. for 3 months. ^ Voor de Vereenigde Staten : 5* 50 cts. Voor Holland : 1 fi. Voor Frankrijk : 2.25 ^ ▲ fr. Voor de soldaten : lsh. w w of 1.50 £r. 5de Taareanfr, Nr. 16. (Biz. 1247-12,8.) VRIJDAG. 5 ...

Pagina's