Jouw zoekopdracht * heeft 371 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Landbouwpers

Filters

Soort

De Limburgse voedselbevoorrading tijdens WO I

Vier augustus 1914. De Duitse legers vallen België binnen en veroveren op enkele maanden tijd het grootste gedeelte van ons grondgebied. Al snel kampt het bezette gebied met een immens probleem: voeding en goederen tot bij de bevolking krijgen.  Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit De oplossing dient zich aan in de vorm van een fijnmazig ...

De zwarte markt

Voor de oorlog was België al aangewezen op import voor haar voedselvoorziening. Tijdens de oorlog kwam die stil te liggen waardoor de voedselsituatie al snel nijpend werd. Initiatieven zoals het Nationaal Hulp- en Voedingscomité waren een pleister op de wonde maar boden geen volledige oplossing. Voedsel, maar ook bijvoorbeeld brandstoffen voor ...

Ludwig von Falkenhausen aan het hoofd van het bezettingsregime

Het Duitse opperbevel installeerde op 26 augustus 1914 een militaire regering in België die de bezetting in goede banen moest leiden. Die regering werd Generaal-Gouvernement genoemd en werd geleid door een generaal-gouverneur. Moritz von Bissing oefende die functie uit van december 1914 tot aan zijn overlijden in april 1917. De Duitse ...

Honden onder de bezetting

Omdat er zoveel paarden en ezels in het bezette België werden opgeëist, moesten honden nog meer dan voor de oorlog voor trekkracht zorgen. Ze werden ingespannen voor de hondenkar en trokken de melk van de melkman, de broden van de bakker, de kinderen van de boer. De Duitsers, die dit gebruik niet kenden, keurden hondenkarren echter als ...

Een wirwar van regels? – De Duitse verordeningen in bezet gebied

In bezet gebied regeerde de Duitse bezetter door middel van talloze Verordnungen en Bekanntmachungen. Het openbare leven werd geregeld door duizenden kleine en grote regels die voortdurend veranderden. Veel van die regels werden door de bevolking als pesterijen aangevoeld, maar vanuit de Duitse, militaire logica waren ze meestal erg ...

Amerikaanse hulp voor de Belgen

Aan de vooravond van de oorlog was België voor een groot deel van zijn voedselvoorziening afhankelijk van invoer. Door de Britse maritieme blokkade viel die import stil. Hierdoor werd de voedselbevoorrading al snel problematisch, vooral in de steden. Om de bevolking te voeden kwam er een gigantisch hulpprogramma op gang dat gedragen werd door ...

Amerikaanse winkels

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de Belgische bevolking afhankelijk van buitenlandse voedselhulp. Het Nationaal Hulp- en Voedingscomité speelde een cruciale rol in de distributie van de ingevoerde levensmiddelen. Het comité opende hiervoor eigen verkooppunten, waar de bevolking terecht kon voor de aankoop van suiker, maïs, vlees in blik, ...

Amerikanische Geschäfte

Während des Ersten Weltkrieges war die belgische Bevölkerung von ausländischer Nahrungshilfe abhängig. Das Nationale Hilfs- und Ernährungskomitee (Nationaal Hulp- en Voedingscomité) spielte eine entscheidende Rolle in der Verteilung von eingeführten Lebensmitteln. Das Komitee öffnete hierfür eigene Verkaufspunkte, an die sich die ...

Magasins américains

Pendant la Première Guerre mondiale, la population belge était dépendante de l’aide alimentaire étrangère. Le Comité de secours et d’alimentation national joua un rôle primordial dans la distribution des denrées alimentaires importées. Il ouvrit ses propres points de vente dans lesquels la population pouvait acheter du sucre, ...

Les chiens sous l’occupation

On réquisitionnait tellement de chevaux et d’ânes en Belgique occupée que les chiens devaient encore plus assurer la force de traction qu’avant la guerre. Ils étaient attelés à la charrette à chiens et tractaient le lait du laitier, le pain du boulanger et les enfants du fermier. Les Allemands, qui ne connaissaient pas cet ...

Ein Durcheinander von Vorschriften? – Die deutschen Verordnungen im...

  Im besetzten Gebiet herrschten die deutschen  Besatzer mittels zahlloser Verordnungen und Bekanntmachungen. Das öffentliche Leben wurde durch tausende sich permanent verändernde kleine und große Vorschriften geregelt. Viele dieser Vorschriften wurden von der Bevölkerung als Schikanen empfunden, der deutschen militärischen Logik ...

Ludwig von Falkenhausen à la tête du régime d’occupation

Le 26 août 1914, le haut commandement allemand installa un gouvernement militaire en Belgique, censé assurer le bon fonctionnement de l’occupation. Il fut baptisé gouvernement général et dirigé par un gouverneur général. Moritz von Bissing exerça cette fonction de décembre 1914 jusqu’à sa mort en avril 1917. Après son ...

Pagina's