Jouw zoekopdracht * heeft 61 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Verenigingsbladen

Filters

Soort

Literature and theatre

...

Literatur und Theater

...

Littérature et théâtre

...

La mode 1914-1918

Même la mode n’échappa pas aux conséquences de la guerre totale. Comme les hommes étaient partis au champ de bataille et les femmes travaillaient dans l’agriculture ou à l’usine, les vêtements durent être pratiques. Les crinolines se démodèrent. Les jupes devinrent plus courtes et plus larges. Les couleurs foncées ...

Kleidermode 1914-1918

...

Fashion 1914-1918

The First World War influenced every part of daily life, like fashion. With men away at the front and women working in fields or factories, clothes had to be practical. Hoop skirts went out of fashion. Instead, skirts became shorter and wider. Darker colours became predominant. This tendency was further enforced by the scarcity of materials ...

Mode 1914-1918

Ook de klederdracht ontsnapte niet aan de gevolgen van de oorlog. Met de mannen aan het front, en de vrouwen op het veld of in de fabriek, moest kledij functioneel zijn. Hoepeljurken raakten uit de mode. Rokken werden korter en wijder. Donkere kleuren overheersten. Deze evolutie werd versterkt door de oorlogsschaarste. De frontomstandigheden ...

Literatuur en theater

...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatscliappijen. ABON N EMENTSPRIJS : FB 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 PARTICULIEREN 8 00 het buitenland. VOOR HOLLAND FR. 6.00 Elk abonnement is vocraf betaalbaar en eindigt op 3) December van het abonnementsjaar Afzonderlijke nummers centiemen OPSTELRAAD: DE ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Iaargang. Nummer 6 Antwerpen, 7 Februari 1914. DE DUIVEND VRIEND Eenig offieieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , I ï <-7 ABON N EM ENTSPRIJS : fr 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 particulieren .. 8.00 HET BUITENLAND. voor holland fr. 6.00 Elk abonnement is vooraf betaalbaar en eindigt op 3j ...

De lauwerkrans: orgaan der Toon- en Tooneelmaatschappij Oud...

DE LAUWERKRANS Orgaan der Toon- en Tooneelmaatschappij OUD-LEERLINGENBOND VAN BERCHEM EEREVOORZITTER : M. Joseph. Van Hombeeck Kenspreuk : Zetel : Godsdienst — Moedertaal — Vaderland ^a^ Driekoningenstraat, 19, Berchem Aangesloten bij het Verbond der Vlaamsche Tooneelmaatschappijen Maandblad voor Toon-, Tooneel-r Kunst en ...

L'avant-garde: journal des boy-scouts belges en exil

...

Pagina's