Herbouwen of herdenken?

Herbouwen of herdenken?

Redactie 's profielfoto
Redactie 08 september 2017 785

Na de oorlog stonden heel wat Vlaamse steden voor dezelfde vragen. Moest hun stad in volle glorie uit de as herrijzen en er weer uitzien zoals vanouds? Of bood heropbouw kansen voor nieuwe urbanistische visies? Moest men de doden eren door het puin te laten liggen waar het lag? Of koos men voor grote herdenkingsmonumenten? 
 
De antwoorden op die vragen liepen ver uiteen. Er heerste een spanning tussen toekomstgerichte visies en blikken die meer op het verleden gericht waren. Zowel op materieel als op mentaal vlak twijfelde men tussen herinneren en verder gaan. 
 
Nergens speelde deze vraag meer dan in de Westhoek. Woongemeenschappen en landschappen waren er volledig van de kaart geveegd. Ieper lag sinds mei 1915 bijna volledig in puin. Van de dertiende-eeuwse Lakenhalle stond alleen nog een stomp van het belfort recht. 
 
De Britten hadden in deze omgeving op het slagveld veel landgenoten verloren en wilden die herdenken. De stad in puin werd een trekpleister voor Britse oorlogstoeristen. De bewoners wilden daarentegen vooral hun stad en hun huizen terug. Ze wilden hun leven kunnen verderzetten. Het Britse leger verzette zich tegen de wederopbouw en tegen de geïmproviseerde horeca die voor de toeristen her en der tussen het puin verscheen. Maar de bewoners wonnen het pleit. Er werd gekozen voor een zo getrouw mogelijke reconstructie van de vooroorlogse toestand. Ter compensatie mochten de Britten een reusachtig monument bouwen, de Menenpoort, met de namen van de meer dan 50.000 militairen die geen bekend graf hebben. 
 
Vandaag kan je in de Lakenhallen, waarvan de wederopbouw pas eind jaren zestig compleet was, het In Flanders Fields Museum bezoeken. Dit moderne en interactieve museum brengt het verhaal van de oorlog in de West-Vlaamse frontstreek en de naoorlogse wederopbouw, met de nadruk op de ervaringen van de tijdgenoten.
 

Bezoek!

In Flanders Fields Museum
Grote Markt 34
8900 Ieper
www.inflandersfields.be

Menenpoort
Menenstraat, 8900 Ieper