Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk

1375 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Maart. Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk. Geraadpleegd op 20 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pz51g0js44/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

NUMMER 2 MAART 1917. Sint-Amands Studentenblad Froiilad voor studenten en oud-studeitei van Sint-Anamls colteoe te Kortrijk. Verschijnt als 'tpast. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Muliis, aalmoezenier, C. 127. Bericht. — Wij verzoeken onze lezers, ons het adres te vragen, van de vrienden met wie ze begeeren in briefwisseling te komen. Avis. — Nous prions nos lecteurs de nous demander 1' adresse des amis avec lesquels ils voudraient entrer en correspondance._,(P <*)>. Lijst der Gesneuvelden In de volgende nrs, hopen wij een volledig doodsberichtte kunnen geven van onze duur-bare afgestorvenen, met karakter- en levens-beschrijving.Iedereen werke mêe om ailes in te zamelen wat hiertoe eenigzins kan nuttigzijn! Het aandenken aan de gevallen studenten blijve levend bij ons. Hun voorbeeld weze onze steun en onze sterkte. — Vergeten wij hen, bijzonderlijk, niet in onze gebeden. Herman Deneweth, onder-luit. f Pierre Depoorter, f 1915. André Devaere, -f 1914, gekwetst vôôr Ant-werpen, gestorven en begraven te Calais. Achille Foulon, onderpastor te Staden, door de Duitschen gefusilleërd. André Ickx, -j* 1914. Amand Lievens, -J- Jacques Martens, Adjud., f April 1916. Hector Vandeputte, brancardier, f Pygegael Oogst, 1916. Prosper Vanderhaeghe, f 1914. Etienne Van Marcke, onder-luitenant Dr, Oktober 1916. John Vercruysse, f Pervyse 1914. VAN ALLERLEI. C| Wie een middel vond om te kunnen schrijven naar huis, die vergete niet, uit vriendschapen christelijke liefde, te trachten, bij gelegenheid, nieuws te doen mededeelen Van wegens hun makkers aan ouders of fa-milieleden.ffl Velen van onze jongens hebben niemand noch in Frankrijk, noch in Engeland, bij wien ze hun verlofdagen goed, en gezellig, en zonder veel onkosten kunnen overbren-gen. Is er geen plaatsken bij oud-leeraars, oud-studenten, of vluchtelingen, uit Kortrijk en omliggende? IJ Binnen kort, zal, uit naam der oud-studenten van S' Amands college, een pak met kleederen, eetwaren, tabak, enz.... gezonden worden, aan onze krijgsgevangenen, die, zoo heldhaftie, maar toch zoo onmenscheliik

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes