Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

232 0
22 november 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 22 November. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 19 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gq6qz2430g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

1337 Gesetz- und Verordnunqsblatt für die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsblad voor de bezette slreken van Belgiè. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Citgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-rerneur ia Belgifi. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad :fe in Belgiê verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsehe post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-sending van het biiblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerij tegen de aan 't einde van elk kwartaal te innen som van 4 Pfennig per vel van ieder nummcr besteld worden. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem General gouverneur tn Belgien. Gedruekt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brussel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland und im neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten fur 2,50 M. vierteljâhrlicb regelmâs-sig bezngen werden. Die einzelne Nuramer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am Ende jeden Vterteljahres einzuziehenden Betrage von 4 Pfennig fur ein Blatt der einzelnen Nummer beantragt werden. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique, imprime à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaira de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte20Pfen-nig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la fin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. I\° 143. 22. NOVEMBER 1913. INHALT : Bekanntmachiuig, betr. Stellung einer Firma unter Zwangsverwaltung u#d Ernennung eines Zwangsverwalters, S. 1337. INHOUE : Bekendmaking betreiïend het plaatsen onder dwangbeheer van een handelshuis en de benoeming van een dwangbeheerder, bl. 1337. SOMMAIRE : Avis concernant la mise sous séquestre d'une entreprise et la nomination d'un séquestre, p. 1337. BMANNTMACHUNG. , Mit Zustimmung des Herrn Generalgouverneurs in Belgien habe ieh gemiiss Verordnung vom 17. Februar 1915 die Société Anonyme des Charbonnages d'Alexinatz, Briissel, unter Zwangsverwaltung gestellt. Zum Zwangsverwalter habe ich Herrn Edmund Wilberg ernannt. Briissel, den 17. November 1915. Der Kaiserliche Generalkommissar fur die Banken in Belgien, VON CtlMM. BEKENDM A KING. Met goedkeuring des Heeren Generalgouverneurs in België heb ik overeenkomstig Verordening van 17" Februari 1915 de Société Anonyme des Charbonnages d'Alexinatz, te Brussel, onder dwangbeheer geplaatst. Tôt dwangbeheerder heb ik den Heer Edmond Wilberg benoemd. Brussel, den 17" November 1915. Der Kaiserliche Generalkommissar fur die Banken in Belgien, von Lumm. AVIS. Avec l'approbation de Son Excellence le Gouverneur général en Belgique et conformément à l'arrêté du 17 février 1915, j'ai mis sous séquestre la . Société Anonyme des Charbonnages d Aiexinatz, a Bruxelles, et nommé séqueslre M. Edmund Wilberg. Bruxelles, le 17 novembre 1915. Der Kaiserliche Generalkommissar fi'ir die Banken in Belgien, von Lumm.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes