Jouw zoekopdracht * heeft 765 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Londen

Filters

De stem uit België

Bureel : 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. Téléphone: Muséum 267. De Stem uit Belgie. Abonnement : 2sh. voof 3 maanden. Subscriptton : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrîjk : 2.50 fr. Voor de soldaten : Ish, of 1.50 £r. 3 de Jaargang,- Nr. 41. (Blz. 1519-1526.) Opliage : 11,100. VRIJDAG, ...

De Belgische metaalbewerker

LOONAFTROK IN EEN REGEERINGSFABRIEK. Wij ontvingen de laatste dagen herhaalde en menig-vuldige klachten over de behandeling der Belgische soldaten in Birmingham. Wij denken het onzen plicht eenige Qtzer bekend te maken omdat langer zwijgen een misdaad zijn zou. Het is noodig dat geweten wordt hoe er met onze helden van Luik en den Yzer gebeuld ...

De stem uit België

BureeJ i i 21, RUSSELL SQUARE. M3ND0N, W.C. Téléphonai Muscuiri 267. De Stem VOOR GOD EN VADERLAND. uit Belgie \bonnement : lsh. 9d. voor î maanden. Subscriptian : lsh. 9d. for 3 months. /oor ae Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 ï. Voor Frankrijk : 2.25 :r» Voor de soldaten : lsh. >f 1.50 fr. jde Jaargang. Nr. 12. (Blz. ...

De stem uit België

De Stem uit Begie /.btiniitinans : l/g vaw S sEasuoion. Saiwcrlptioai 2/1 far S mqntlu. Yoos <i« Yer«»nfgd« Staten i 80 et». Yoo( Hailand : 1.11 8. Yoor ïïrantrrîlk! 1 ». Y«m lf« Bureel: 31, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOOR GOD EN VADERLAND Téléphoné: Muséum 267. 5de. Jaargang, ' Nr. 6. (Blz. 2131-2138.) Oplage : 9,200. RIJDAG, ...

De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

1«te jaargang — Nr 9 — 1 PENNY Registered at the G. P. 0. as a Newspaper Zâterdaer. 10 Auerustus 1918 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD. VOORLOOPIG TE LONDEN aankondigingen Per regel ... 1 sh. Groote vol gens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMENTEN Een jaar . 8 sh. Buitenland 10 sh. ...

De stem uit België

De Stem uit Belgie Abonneœuit : 2/1 ton I nuodei. SuMcrlptton : M for S moaths. Vos» £• YwewiWde SUioo t H «ta. YoorHelUnej: l.tt *• Vo»r tFraakrgkt I ^ Dr. TWf <• MMât«a: l/« ee1: 31, RUSSELL SQUARE, LONDON.j W.C. VOORGOD EN VADERLAND. ^ Téléphonai Muséum 267. éde. Jaargang, Nr. 51. (biz. 2075-2082.). Oplage: 10,000. VRIJDAG, ...

Turnhout: St Jozef's college = Turnhout: collège Saint Joseph

TJRNHOUTST Joseoh Colloge Goed gekeurd doar de militàree overheid. REOAïBTjES Reverend Pere J. Meeus, S.J. Lelgian Social and Charitable home, 520 Fulham Rd, Londres, S.W.6. Vriendelijk verzocht aansto'nds na ontvangfet dezer, een k aart.ie te sturen dat men dses nummer ontvangen heeft. Priere d'accuser réception de ce numéro aussitôt que ...

Turnhout: St Jozef's college = Turnhout: collège Saint Joseph

...

De stem uit België

L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : h. 9d. voor drie maanden. Subscription : ls. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. I No. 33. VRIJDAG, MEI 7, 1915. Price ld. I Monseigneur De Wachter op het front. Soldatenbrieven. Paaschplicht. ...

De stem uit België

Bureel : 21, RUSSELL SQUARI LONDON, W.C. Téléphone: Muséum 267. Dc Stem uit JBelgie. — VOOR GOD EN VADERLAND. Abonnement : lsh. 9d. voor 3 maanden. Subscription : lsh. 9d. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.25 t fr. Voor de soldaten : lsh. r of 1.50 fr. 3<ie Jaargfang, Nr. 7. (Blz. ...

De stem uit België

Bnrcdi 21, RUSSELL SQUARE LONDON, W.C. Téléphoné: Muséum 287. 3De Stem uit jBelgfe. Abonnement : 2sh. vmt 3 maanden. Subseription : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.50 , fr. Voor de soldaten : lsh of 1.50 fr. 3de Jaargàng, Nr. 35. (Blz. 1459-1470.) Oplage: 10j8oo. VRIJDAG, MEI 18, ...

De stem uit België

IBureel I 21, RUSSELL SQUARI LONDON, W.C. Téléphoné i Muséum 267. Stem uit Belgie Abonnement : lsh. 9d. voot 3 maanden. Subscription : lsh. 9d. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.25 A fr. Voor de soldaten : lsh. w of 1.50 fr. VOOR GOD EN VADERLAND. 3de Jaargang, Nr. 13. (Riz. ...

Pagina's