Jouw zoekopdracht * heeft 275 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Christendemocratische pers

Filters

Soort

Een leger van werklozen? De verplichte tewerkstelling

Naarmate de oorlog langer duurde, kwam de Duitse economie handen tekort. Tegelijkertijd lag de economie in het bezette België zo goed als stil waardoor er enorm veel werklozen waren. Het Duitse opperbevel liet haar oog vallen op die Belgische werklozen om haar oorlogseconomie draaiende te houden.   Aanvankelijk probeerden de Duitsers de ...

Een moord die de wereld in brand zette, de aanslag op Franz Ferdinand op...

Op 28 juni 1914 werd in Sarajevo de Oostenrijk-Hongaarse troonopvolger Franz Ferdinand vermoord.   Sarajevo was de hoofdstad van de Oostenrijkse provincie Bosnië. Oostenrijk-Hongarije was een multi-etnische staat die door nationalitische tendensen fel onder druk stond. Een deel van de Bosnische bevolking steunde het onafhankelijke buurland ...

De hond aan het front

Honden speelden, net als andere dieren, een niet te onderschatten rol in de oorlogsvoering. Ook zij werden in 1914 ‘onder de wapens geroepen’ en hielpen de soldaten op allerlei manieren. Achter het front werden ze voor kleine karren gespannen en zo vervoerden ze machinegeweren, munitiekisten en eten. Na een beschietingen of in het ...

Een activistisch banket

Op vraag van de activisten heropende de Duitse bezetter in 1916 de Gentse universiteit, nu met het Nederlands als onderwijstaal. De Duitse inmenging stootte veel professoren tegen de borst en slechts een beperkt aantal studenten schreef zich in. Toch hield ‘de Vlaamse Hogeschool’ stand.Tijdens het tweede academiejaar onder Duits bewind ...

Ingevallen gezichten

Naar schatting 180.000 Belgen werkten vanaf 1916 als dwangarbeider in Duitse dienst. Vooral het afvoeren van Belgische burgers naar Duitsland lokte een golf van protest uit. De Belgische regering in ballingschap sprak over slavernij en de katholieke Kerk trok bij monde van Kardinaal Mercier hevig van leer tegen de Duitse deportaties. Ook de ...

Nieuwjaarswensen en geweerschoten

Na het spontane kerstbestand van december 1914 was de legerleiding niet happig op een nieuwe verbroedering tussen de strijdende partijen. Op oudjaar en nieuwjaarsdag weerklonken geweerschoten en bulderden kanonnen als vanouds. Toch probeerden sommige soldaten om de eerste jaarovergang aan het front een feestelijk karakter te geven. ...

Un assassinat qui mit le monde à feu et à sang, l’attentat visant Franz...

Le prince héritier austro-hongrois Franz Ferdinand fut assassiné à Sarajevo le 28 juin 1914.   Sarajevo était la capitale de la province autrichienne de Bosnie. L’Autriche-Hongrie était un état multiethnique soumis à de fortes tensions nationalistes. Une partie de la population bosniaque soutenait la Serbie indépendante ...

Der Hund an der Front

Hunde spielten, wie auch andere Tiere, eine nicht zu unterschätzende Rolle in der Kriegsführung. Auch sie wurden 1914 ‚zu den Waffen gerufen‘ und halfen den Soldaten auf verschiedene Weise. Hinter der Front wurden sie vor kleine Karren gespannt und beförderten Maschinengewehre, Munitionskisten und Lebensmittel. Nach einem Beschuss ...

Eine Armee von Arbeitslosen? Die Zwangsarbeit

In dem Maße in dem der Krieg andauerte, geriet die deutsche Wirtschaft unter Druck. Zur gleichen Zeit lag die Wirtschaft im besetzten Belgien so gut wie brach, wodurch hier enorm viele Menschen arbeitslos waren. Die deutschen Machthaber sahen in den belgischen Arbeitslosen eine Möglichkeit,  ihre Kriegswirtschaft am Laufen zu ...

Le chien au front

Il ne faut pas sous-estimer le rôle joué par les chiens, au même titre que d’autres animaux, dans la tactique de guerre. Eux aussi furent appelés sous les drapeaux en 1914 et aidèrent les soldats de différentes façons. Derrière le front, on les attelait à de petites charrettes pour leur faire transporter des mitrailleuses, des ...

Ein Mord, der die Welt in Brand setzte: Der Anschlag auf Franz Ferdinand...

Am 28. Juni 1914 wurde in Sarajewo der österreichisch-ungarische Thronfolger Franz Ferdinand ermordet.    Sarajewo war die Hauptstadt der österreichischen Provinz Bosnien. Österreich-Ungarn war ein multiethnischer Staat, der durch nationalistische Strömungen unter großem Druck stand. Ein Teil der bosnischen Bevölkerung ...

An assassination that set the world alight: the attack on Franz...

On 28 June 1914, the heir to the Austro-Hungarian throne, Franz Ferdinand, was assassinated in Sarajevo.   Sarajevo was the capital of the Austrian province of Bosnia. Austria-Hungary was a multi-ethnic state, which was under extreme pressure because of nationalistic tendencies. Part of the Bosnian population supported the neighbouring ...

Pagina's