Jouw zoekopdracht * heeft 765 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Londen

Filters

De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

1«te Jaargang. — Nr 5 1 PENNY Regwtered at the G. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 13 Juli 1918 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIG TE LONDEN AANKONDIGINQEN Par regel ■ ■ 1 si Groote volgens overeenkom; BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMENTEN Een jaar . 8 sh. Buitenland 10 si Zes ...

De stem uit België

Registered at the General Post Office as a Newspaper Téléphoné: Muséum 2 6 7. De Stem uit Belgie Bureel: 21, Russell Square, London, W.C. Abonnement : ls. 9d. voor drie maar'en. Subscription : ls. 9d. for three months. 111M 'B||IIIIIWI I II Trwn\nm-7anWTT*ajmœBiS9*X .aKBBglSWaBBI— 2de Jaargang -Nr. 52. oPiage: 13,ooo. VRIJDAG, SEPTEMBER 15, ...

De Belgische metaalbewerker

De Belgische M etaalbe werker MAANDBLAD JOURNAL MENSUEL Le Métallurgiste Belge Bureelen-Bureaux - - 16, AGINCOURT ROAD, HAMPSTEAD, LONDON, N.W. December, 1916. Prijs—prix, HALF-PENNY. DE LOOJNAF 1KOK UN DE KEOJKLKlJNLiSFAliKIKK. Ons artikel aangaande de loonsaftrok in Birmingham heeft veel beroering gebracht onder de Belgen. Wij weten nu dat ...

De stem uit België

LEcho deBelgique DE STEM UITBELGIE Voor God enVaderland. Bureel : 55, Russell Square, W.C. Dieu et Patrie ■ No. 9 VRIJDAG, 20 NOVEMBER, 1914. m in n\ i—■ iiiiMpaMmsABU^iMfiJWWii iimiii —«m un m———— Price ld. OUR OBJEGT In order to mitigate in some smal' degree the terrible sorrows and trials which the Belgian Refugees are ...

De stem uit België

LEcho deBelgique DE STEM UITBELGÏE Voor God cnV^derland. Dieu et Patrie Administration <yRédaction (Bestuur en Opstely*43 ^a^ace otreet,London.6. W. No. 3 VENDREDI (Vrijdag) OCTOBRE 9, 1914. Price ld. Our Object In order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials which the Belgian Refugees are under-going, we have ...

De stem uit België

Bureel: 21, RUSSELL SQUARE LONDON, W.G. Téléphone: Muséum 267. De Stem uit Belgie. Abonnement : 2sh. voor 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. 3 de Jaargang, Nr. 4C (Blz. 1563-1570.) Oplage: 11,100. VRIJDAG, AUGUSTUS 3, ...

De Belgische metaalbewerker

De Metaalbewerker Maandblad der Centrale van Belgische Metaalbewerkers. Bureelen : " EVERSLEIGH," 11, LYNDHURST GARDENS, HAMPSTEAD, N.W. 3. OCTOBER, 1918. Prijs, HALF-PENNY. HET BELGIE VAN 1919. Het staat van nu af vast, dat Belgie zijne geheele onafhankelijkheid zal herkrijgen. Daarbij volledige schadeloosstelling. We zullen dus bekomen, ...

De stem uit België

Burcdi 21, RUSSELL SQUARE LONDON, W.C. Téléphonai Mu* eu m 26T. De Stem uit Belgie. Abonnement : 2sh. voor 3 maanden. Subscription : 2$h. for 3 months. Voor it Vereenifide Staten ; 50 cts. Voor Holland : X fl. Voor Frankrijk : 2.50 £r. Voor d« soldats» : l«fa. i>f 1.50 fr. 3de Jaargang, Nr, 33. (Blz. 1439-1450.) Oplage : 10,800. VRIJDAG, ...

De stem uit België

itertd at the Ctnerti Post Office te a Ntw>pcr>*r. L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie 'Voor God en Vaderlanc Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscription : 1$. 94. voor drie maanden. ls. 9d. for three montl Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55. Russell Sauare. No. 31. VRÏIDAG. APRIL 23. 1915 Price 1( Paaschplicht. ■ ...

De stem uit België

Stem uit Belgie. Abocnemant : 2/3 ves? S maaaâcn. SuSscriptlon: !/8 for 3 raenihs. Voor d? Yereenitftis States: 60 cts. Ycor Holland : 1.21 fl. Voor Fi'ankrljk. S h. Moai de eoldaien : 1/1 ef 2 tr. Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphona: Muséum 267. 5de. Jaargang, Nr. 8. (Blz. 2147-2154.) Oplage: 9,200. ...

De stem uit België

De Stem uit Belgie. abonnement : 2sh. roor \ raaanden. Subscription i \ih. for 3 niontlut Vo^r le Vereçnigde Staîeûs K) cts. Voor H lland : 1 1, Voor Frankrijk. 2.50 r. Voor de soltlaten i 4sh. of 1.50 îr. BMWI 24e ^USSELL SO&A&S, LOS DON. W.G. VOOR GO» Ktf VÀDBRLAND. Téléphona: Muséum 267. 4cle. Jaargang, Nr. 30. (Blz. ...

De stem uit België

Be Stem uit jBelgie, Abonnement : 2sh yoor 3 maanden. Subscriptîon : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenisde Staten : 50 cts Voor H l'and : 1 fl, Voor Frankrijk. 2.50 a fr. Voor de soldaten lsh. of 1.50 fr. Bureel: 2t. RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. ' Téléphona: Muséum 267. uurcci ; £ 1, IVllOOLLli OVUAKt, LU11 UWil, «,\j, ...

Pagina's