Jouw zoekopdracht * heeft 5 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • De Rupelgalm

Filters

Reeks of titel

De Rupelgalm

Door de censuur toegelaten. Nr 9 DE RUPELGALM LE VEN IS STRE VEN OPSTELRAAD : E. H. A. YanLinden, aalm. — E. H. C. De Neubourg, aalm., 1JJ/D. 174, Boom.— O/Luitenarit Rombouts, J., D. 40, Rumpst. — C. Van der Plancken, C. 1. nr 3, 5e Cie, St-Lô (Manche), Terhagen. Briefwisselaars : Voor Heytidonck : H. Fouquet-, 9e Cie, C. 143. — Voor ...

De Rupelgalm

N° 8 DE RUPELGALM LEVEN [ ^AN 'jlNDEN> aalm., ii/C. 77, Niel. 1S flPQTF! RAAfl De Neubourg, aalm., m/C. 218, Boom. UrulLLnAAU j o/Luitenant Rombouts J., C. 66, Rumpst. f C. Vander Plancken, rue J. Jacques Rousseau, 29, Paris. —Terhagen. Briefwisselaars : Voor Heyndonck : H. Fouquet, g Cie, C. 143. — Voor Ruysbroeck : wachtmeester Van ...

De Rupelgalm

April 1917. 7de Nummer. DE RUPELGALM LEVEJST ls STFtEVJEJST ! voor de soldaten der Rupelboorden. i E. H. Van Linden aalmoezenier IljCyy. Opstelraad s ojluitenant J. Rombouts C 1J2 5 Cie. I Cam. VanderPlanken, rue Jean Jacques Rousseau 2ç, Paris» Briefwisselaars en medewerkers worden gevraagd voor elk dorp der Rupelboorden. Doet wat ge ...

De Rupelgalm

Door de Censuur toegele -n JW. 1S03 3-13-17. N° 10 RUPELGALM JLE1VEN is s tfie: v en ■ *4''* i E.H. Van Line,m aalm, Niel Ops^elraad s ' E. H. De Neubc :rg, aalm, III D 174 Boom I Rumpst Rumpst ' C. Vander C. I A. 2 B y, Eu Terhaegen w Briefwisselaars : Voor Schelle : Dr R' Van den Henvel I D 74 — Voor Ruysbvouck : IVachtmeest'er V . v an ...

De Rupelgalm

Door de Censuur toegelaten N. 721-16-5-1S. N° i3 RUPELGALM LEVEN is STHEVEN I E. H. Van Linden aalm, villa Béthanie Lourdes. —Niel. - Opstelraad s \ E.H. De Neubourg, aalm. III Bm Z 40. — Boom. I Luit. J. Rombouis'H.M.B. Cap Ferrât (Alpes maritimes). — Rumpst. ( C. Vander PlankeiuA. A. 4B Z i5ç— Terliaegen. BRIEFWISSELAARS : Voor ...