Jouw zoekopdracht heeft 382 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-07

Filters

Publicatiedatum
1915382

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Mardi lîï juillet 191.' centimes le numéro 59me année — N° 194 JO URNAL DE GÂND ABONNEMENTS : BELGIQUE): H fr. par an ; \ fr. pour six mois ; ri fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus mmb——b—awa»—woMt—CTg«raraga—gagg^KawB^.r/rrgnaMaargaB&'-zMagareEsras H EDACTION & ADMINISTRATION : 3, RTXJIÎ jDE ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschîjnende Dit blad is VOOR DE BELGISGHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsclie exemplaren. Onze Mannen van bet Spoor houden voet bij stek lu ofis deerîjjk verwoest en diep geteisterd België hebben nock de voorvallen van ...

Le messager de Bruxelles

SAMEDI 31 JUILLET 1915 (Édition P. L. C. — N° 268 Ce Numéro se vend exceptioinellement 10 CENTIMES 31"' ANNEE. — H 20 LE MESSAGER DE BRUXELLES AunMPWUnlTV Bruxelles Banlieue et Province nDUlll'llilIlJjll lu et Faubourgs (servis par la poste) ; i mois. . . Fr. 1.00 1.50 3 mois. . . Fr. 3.00 4.50 i: 6 mois. . . Fr. 5.50 8.50 i 1 an . . . ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 33 4 Juli 1915 BRIEVEN TE ZENDEN AAN DE REDACTIE VAN - " ALLERLEI „ " ANTW. STEENWEG, 69, ST-AM ANDSBERG, (GENT) ALLERLEI VORIGE NUMMERS VAN :: " ALLERLEI „ :: ZIJN TE VERKRIJGEN BIJ :: DE VERKOOPERS " Lezinq voor fieî Christene Vlaamsche volk WESElCilLAD, Prijs 5 centlamen De arme Zinnelooze Het was een echt wonderlijke ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Visschen met hengol ®n nsi BEPALINGEN. f n) Aile toelatingen tôt visschen met een hengel geven slechts recht tôt het visschen over dag en van aî den osvsr» niet tôt het visschen met netten. f b) Om bij het visschen gebruik te maken ran eene boot, is eene toe'ating van de Havenkommandantuur ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Boek- en Steendrukkerij Boekbinderij JAN BOUCHERIJ = 22 = HOPLAND, Antwerpen D00D3BEELDEKENS met of zonder portret PLAKKATEN Omzendbrieven, Rekeningen enz. 1 25 Juli 1915 Nr 36 GEILLUSTREERDE S Centiemen Papierhandel JAN BOUGHERIJ = 22 = HOPLAND, Antwerpen BUREELBEHOEFTEN Godsdienstige ZONDAGSGAZET BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEN DAGELIJKS ...

Het Vlaamsche nieuws

I Zon- en Maandag 25/26 Juli 1915. Eerste Jaarg. Nr. 192 ^«1MHHI■ <■ 11 IIHWB——I» Ml i|liKM II Priis : 5 Centîemen door geheel i>— Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsbiad van België. • Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN T« week. #.85 i Ter 3 maanden i Jtr xistfid I.H J l'er fi maanden ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA METROPOLE D'ANVERS. PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22ME ANNÉE. MERCREDI 28 JUILLET 1915. N°- 209. LA GRANDE GUERRE. I LES NOUVELLES DE LA RUSSIE SON! f FAVORABLES.—LES QUATRE CHAMPS DE BATAILLE. — QUELLE SER^ L'ISSUE ?— AVANCE FRANÇAISE EIS VOSGES—BEAUX SUCCES STRATE GIQUES ITALIENS — LA BATAILLE AUTOUR DE MONTE DE SEI BUSI. ...

De Belgische standaard

2 kï'o 1 i o - V'tit cmtferrf '1-:âfc r- Wocnrrîac ?8 Jrlî ISflS, " i.l; - ' ^ k ^ , „, t • ^ m winjtâMmmm mmimmmm** . • f'V ÏV • P« ■"►» ' ■■» T- -» ~ - vw •- ;,,,, Bn Von DM^BLAD N o or- God er, B/ are* m Land * 6E iMSHE STttQMffi» t*r •••»! «togtMfri Abonnement-■ ; > s v^of'^u aunumerj aij voor ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 2omb ANNÉE. DIMANCHE 4 ET LUNDI 5 JUILLET 1915. Nos- 185 — 186. LA GRANDE GUERRE. tJN CUfRASSE ALLEMAND COULE—LA RETRAITE DU DNIESTER—LA MARCHE SUR VARSOVIE—LE COUP QUE VON MACKENSEN MEDITE.'— ÇU'ARRIVE-RAIT-IL? —LA CONTRE - OFFENSIVE DANS L'OUEST. Les Allemands sont ...

Het Vlaamsche nieuws

ÏVrijdag 16 joli igg$. Èersfce jaarg , „ îjMIjlgflgtoMM Nr: 183 s**»'**- abcs r Prifgs. 5 Éesrôemeti door g*eheel Beigië HET Vlaamsche Nieuws Het hm^t ingaKcht ami meest ^arspreid Nieuwsblad wmm België. - VeMehijiil *7 maalper week ■ . ... . _ ! . . I«; motfsm mTswîMw fat week 0.3S j Per 3 maandea 4.— ' fer »a**< 1.60 Per 6 ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 7 Juillet 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17,352 ^—DIRECTION & RÉDACTION : „« t WRUE VLEMINCKX, 14 ; i/>\ ANVERS ;ê$l H - y Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 ...

Pagina's