Jouw zoekopdracht heeft 382 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-07

Filters

Publicatiedatum
1915382

De Belgische standaard

■ îaar. — M0 108 £*JK,JHMHJWium 'WIwwmwwmwwini t^Wii>anwii<f«-i*ai Vijf centieraoi* feet nummer ■ - — - - - - ~ Donderdag 22 Juli 1915. De Belgishe Standaard Door Ta ai en Volk Voor God en Ha&rd en Land '* 0£ BrL8!$CHE IÎMBMM » ïsr«shijBt daplijlt*. 1 lon'îeffleDtsprijs voor 50 aummers bij vooruitbetaling. lov de ...

Het volk: christen werkmansblad

W-en-Twtaligsle Jaar. ■ & 201 ■«l'Aile-JgitefcoJL '!I liai 'i?irtfitMSiaaJlAgg8MI (Mstasî — Bilssezla — Eigeaiom Danderdag, 22 Mi 1915 Aile brief wisselîngen vracïit-vrij te zenden aan Aug. Va» Iseghem, uitgever voor de naamî. m&atsck. «Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n" 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston ...

La Belgique nouvelle: journal quotidien indépendant

1ére Année.—No. 8 Dimanche, 18 Juillet 1915 La Belgique Aonbelle ABONNEMENTS: Rovaum -Uni. Continent. .. —.a t 1 , * 1 ±/ l™. 8sh. 10 fr. Téléphone : Holborn 212. " Plutôt mourir de franche volonté ^ 3 Sois 2 sh. 6d. ! fr! 0"^ du Pays Perdre la- Liberté. On s'abonne : 43, CHANCERY LANE, LONDRES, W.C. ^ être adressé à ou ia ...

De stem uit België

Registered at the General Post Office as a Newspaper. Tolephoon: Central 12 86. W 12 Bladi De Stem uit Belgie Ecbode Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: îs. 9d, voor drie maanden. Subscfiption s is, gd, for three months. No. 44. Oplage 18,000. VRïJDAG, JULI 23, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fl PyifP 1 t KARDINAAL MERCIER ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JÀÀR fondas? 4 en MaaMas '5 Juli 1915 Nr 157 DE GENTENAAR . DE LANDWACHT DE KLEHIE PATRIOT Bureelen te Oaa® nr 18 Ketelvest Bekendmaksng. Aan de gemeente Baasrode, op welks gebiedden 9-5-15 een aantal straatsteenen op de spoorlijn Dendermonde-St-Amand fjevonden werd, methetdoel een ontsporing van den trein te veroorzaken, is op bevel van ...

De stem uit België

gelsch maakt,—wat ook geldig is,—moet men met de ingevulde formule naar een "Solli-citor " gaan welke het handtefeken van den erflater authentikeert. Dit testament belet niet dat men tevens een tweede—Belgisch— make, later uit te voeren in Belgiè, zooals hierboven gezegd. Wie geld of waardens op een bank of " Safe Deposit ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37' JAAR hltrhe 3 Jnli 1915 H' 156 J&3& nr tes- tœatâk DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bupeelen te Gent n? 16 Ketelvesi LANDBOUWERSBOND van OOST-VLAANDEREN. Vertfsdsrinff van dn a Juli ryiS- M. Maekhaut.— Maïs» — De 20 duizend ton maïs die aangekocht waren zullea met toekomen ; de lioedanigheid was te siéent eD men ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY, BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES ADMIKIS1 RATION ET REDACTION : BUREAUX ^ FAKJUo-c ^ „ TTT,..^T TTTTT T M r ,3 MOIS. S SHILLINGS, i SUD OR HOUSE, TCDOW ST., L03SD0N, E.O. U' , - - i k-T0* LONDRES, LUNDI 5 JUILLET, 1915. ABONNEMENTS : J 6 MOIS, 17 SHILLINGS. I conservation parole PROGRÈS. TELEPHONE: CSTY ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Jeudi 22 juillet I9ii,> 13 centimes le numéro «il mi — "■■■■■jiim iti trtniritrnmrn miiit iu rrii t iiw »\ 59me année — N0 203 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : S fr. par an ; \ fr. pour six mois ; S fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3, JRTTiH IDE 3, G ANE ...

Het volk: christen werkmansblad

Wen-ï«ffiiifs!s Jsar. — N. 183 Gsifefâast —131^33® — EigSBÉUtt Vrijdag, 9 Joli 191S Aile briefwîsseîingen vracht-Vlij to zen den aan Aug. Vas Iseghem, uitgever voor de naamî. inaatsch. « Drukkerij Ilet Volk», Meersteeg, il0 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Recollettea-ïtraat, 14, Kortrijk. Bureel van. ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Jeudi 8 juillet 1011» S» centimes le numéro 59me année - N° 189 JOURNAL DE G AND I ABONNEMENTS : BELGIQUEj: Hfr. par an ; \ fr. pour six mois ; 3 fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus iîEDACTION & ADMINISTRATION : 3, RTTill IDE FLANDRE, 3, GAND TÉLÉPHONÉ 665 ANNONCES : Voir le tarif au bas de la dernière page du ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Samedi 17 Juillet 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.361 DIRECTION & RÉDACTION : VLEMINCKX, 14 %VERS : ; îêè»ione 3761 £ , <&>. ' ^,7 w-r^y LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 ...

Pagina's