Jouw zoekopdracht heeft 363 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-02

Filters

Publicatiedatum
1916363

Vooruit: socialistisch dagblad

mm M» SU M}» per ma&eisr : r-m Beigië S» ms&ess«a, *e«> den VreesndsS cenliesm Telatôos» s fStsëwrtl» £47 » Adtsfaal«t7«â« 284® l©&«!ar-< © F IIBII^U l&itt '• - - Tir "ii— m i'imméh m. ■ min ■—- -- --■■■■■■ m. ii i i i —m mm — iiniiai rnr m i—i r -i—[--nT-rm ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

»• AnnM - N° 509. C«i»:Mn D CINQ CENTIMES SAMEDI 26 FEVRIER 1916 ■ "m •■■■wt — U M ABONNEMENT POSTAL. ÉD. 6 Bruxelles - Province • Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des î-botînementsTRïMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les I.Janv. 1 Avril 1 Juillet 1 ...

Het volk: christen werkmansblad

AHe briefwisseHngen vracht-vrîj te zenden aan Aug. Van keghcm, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Mce»"*#eeg, n° 16, Gent. B«etel voor West-Vlaanderens Gaston Bossuyt, Recolle t toast raat, 14, Kortrîjk. Bureel van Antwerpen, Bra-bart en Limburg : Viktor Kuyl» Vaartstraat, 3, Leuven. AHe briefwisseHngen vrachtr ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 49. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. ! 16.? Febr. 1916 Lamlendigheid. hier, Jan, myne mail ! Luister, ik wroet my dood Wat moet ik je naar 't hoofd achreeuwen, o om u te doen leven, u en de jongens. Maar de vadsige luiheid, om je te doemen en hatelyk te jaren gaan voorby, het zwoegen heeft my den maken ? Gy zyt ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3* Année. N° 501. Edition B CINQ CENTIMES VENDREDI 18 FEVRIER 19)6 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Janv. 1 Avril 1 Juillet 1 Oct©b. On peut s'abonner toutefois pour ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

Het Vlaamsche nieuws

■iflsdag 22 Februari tgié. Tweed® J&arg. Mr 53 Prijsï g Gentlemen do@r geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best mereîicht en meest verspreid Meuwsblad van België. - Verschimt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN: Per week 0.35 Per 3 maanden 3.7S Per inaand 1.25 Par 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— [AFGEVAARfîlGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bijblad van " YOORUIT , ZONDAG 13 FEBRUARI 1916 Nr 48 Prijs : 5 centiemen Een Gedenkteeken VERHAAL UIT ONZE VLAAMSCHE DORPEN I Ridder van Bellinge de Bellewaarde, senator, lid van den Beheerraad der Nationale Maatschappij der Buurt-spcorwegen, stichter van de « Vrome Schuttersgilde », eere-voorzitter van den Christelijken ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

...

L'écho de Belgique

L'Echo de • »* et & '■ Belgique Bureau : 55, Russell Square, W.G. Abonnement: îs. 6d, pour trois mois. Subscription : is, 6d, for three months. lre Année.—No. 1. JEUDI, FEVRIER 10, 1916. Prix ld. HOMMAGE AU PRIMAT DE BELGIQUE. Notre Programme. " L'Echo de Belgique " qui publie aujourd'hui son premier numéro, répond à une ...

De legerbode

12 Febriiarl 1910 Niimmer 225 den DInsd&g, Donderdag en Zaterdag verschîjnende Dit bladL is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagriie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijflien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Een belegerd Rijk Wij hebben, in onze vorige artikels, reeds doen uitscQijnen dat de toestand vau de centrale ...

De stem uit België

£)c Stem ËijBelgte Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : xs. 6d, voor drie maanden. Subscription : îs, 6d, for three months. 2de Jaargang.-Nr. 21. VRIJDAG, FEBRUARI 11, 1916. r™': Price ld. BETREKKELIJKE KALMTE OP ALLE FRONTEN Aan onze Medewerkers. KARDINAAL MERCIER'S ZEGENING. Zoohaast er sprake was dat Zijne Eminentie Kardinaal ...

Pagina's