Jouw zoekopdracht heeft 363 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-02

Filters

Publicatiedatum
1916363

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

_ 1Kfi3 Gesetz- und Verordnunqsblatt -for die okkupierten Gebiete Belgiens. Uitgegeven door de politiek afdeeling bij den Generaalgoi verneur in België. Gedrukt in d drukkerij van tiet Wet- en Veroi deningsblad, Brussel, Leuvensch straat 40. Het Wet- en Verordenmgsbla is in BelgiS verkrijgbaar b bovengenoemde drukke.rij, i Duitschland en in het ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

ImLA METROPOLE," the influential Belgian newspaper now enjoyîng the hospitality of êtiinînilif, was removed to this country after the destruction by the Germans of its Antwerp offices. Through its appearance in conjunction with this paper thousands of refugees from Antwerp and other parts of Belgium are able to obtain the latest Belgian ...

De werkman

j Het Volk moge onbeschaafd zijn,.maar ed l-moedige gevoelens zijn bij de ruwe V/erklicden als ingeboren. (Snieders, in de Gaethuisnon) Ik ga liefde en geluk zoeken in het weldoen Hoofdopsïeiîer=ù^estuurder : DAENS-M A VA RT, Volksvertegén woordigei Drukkers-Uitge vers : FRANZ DAENS & ZUSTER. Boekdrukkerij der Werf, 2 snelpersen, ffoede en ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XXE SIÉCLE RÉDACTION & ADMINISTRATION îfta rus de la Bourse — LE HÀYRE Téléphone : Le Havre n° 14,05 Sirecteur : FERNÀBD NEURÀï Toutes tes communications concernant la rédaction doivent être adressées S8**',rue de la Bourse, Le Havre. LOIMDON OFFICE: 21 ,Panton Street ABONNEMENTS' IFranoa 2 fr. 53 par mois. » 7 fr. 50 par ...

Het volk: christen werkmansblad

Zcsenîwifiligsîe Jaar. — It 41 Godsâiaist — Euispzln — Elgeedom Zalerdaff, 19 Februari 1916 AHp bricfwifw )mgen vrscht • vrij le k-t a«. afn Mig. Van Jseghfm, uit gever voor densrml. jnp.ftUi ) . < Drukkcrij Het Voit», Hc?""'u g, L° 16, Gcnt. Rowrf! voor West-Vlaan dcreas 0esteri Bossnyt , Recolletten-6tr»ft(,14, Kortrijk ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMÉRO 76 FÉVR 1916 l=0czi PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES tr^Ocz: Abonnement : 9 Francs ADMINISTRATION : RUE SAINT-JEAN N° 48 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Franc* REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES L'EGLISE DE MIDDELKERKE, fortement endommagée lors du récent bombardement par la flotte ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

38° JÀAR Vriidag 25 Mrnàri 1916 W 48 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT ""SS™' IDE! ISZHiEI^TE PATRIOT 3URESÎ.EW TS GE3STT S KSÏBÎ.VSST, N' 16. De Kantien van den Soldaat 10,000. Fr. 139 tôt 676. — Steuu- ea Voedingskomiteit van Waasmunster, aan Aîfons De Ridder, Georges Loyez, Jozef De. Cos'er, Ait* ns Bracke, Pieter Heyens, Donatus ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1649 Gesetz-und Verordnungsblatt ,fiir die okkupierten Oebiefe Belgiens. Uiteegeven door de politieïe fcldeeling toij den Generaalgou-rorneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensehe *traat 40. Het Wet- en Verordeningsblad te in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Ouitselilana en ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

22fANNEE. — Sérienottvelle, — N° 468 Le numéro 10 Centimes (S CENTIMES FRONT) JM ___ ,rtmJw^^Trai»aagqgaaa^ra^n3rozrcrex3^:7.^re2g^ A Dimanche 20 Février Ï9I6 RÉDACTION & ADMINISTRATION jjUr rts de la Boursa — LE HÀYRS Téléphone : Le Havre il" 14,05 SSïOstsBï : FE8M5 S1SS4? Toutes les communications concernant la ...

Het volk: christen werkmansblad

fe-ffi-TïïîntigsieJaa — H. 28 Msdieisst — Halspzîn — lipuds® WaarsjI;*<? 9 Ifohrnar! Ifll Aîîe bîîefwfeselfnge» ttt.c Été zetfîen eau Aug. V hem, iiît'gever voor de Eas; ÎçcIl. « Drokkcrij Het Vc-1 l*«ceg» n* 16, Gent. Bet^el voor WeSt-Vl&uBdf Tî gaeton Bosswyt, RecoBett* &rsat, lé, Kortrijk. Borael van ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

y . ** «t. ci s r r . 4A <-»««*!,mac fR PPMiPflWPC AH mAH'P\ Vpndfpdi 1S Pi'rriM^f IQtfi 22'ANINfcfc. — aei RÉDACTION & ADMINISTRATION H in ine de la Bourse — HAYRB Téléphone : Le Havre n\ 14,05 Sirecteur : FERNMD NEBEÀ? Tentes tes communications concernai la rédaction doivent être adressée^ sSI",rae de la Bourse,Le ...

Het tooneel

10 Centiem HET TOONEEL I*te Jaargang NM4 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 19 Februari 1916 * Koninklijke Nederlandsche Schouwburg OP HOOP VAN ZEGEN HERMAN HEYERMANS Jr Schrijver van " Op Hoop van Zegen " Wanneer men het spel van de zee voor di ...

Pagina's