Jouw zoekopdracht heeft 413 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-08

Filters

Publicatiedatum
1916413

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Shakespeare. (1564 - 1616). In 't gewoel van den oorlog is de 300ste ver-jaardag van Shakespeare's afsterven bijna onopge-merkt voorbijgegaan. De nieuwsbladen hebben ons ergens in een hoekje van de derde bladzijde medegedeeld, dat in Engeland en ook door som-mige letterlievende genootschappen in Duitschland de groote Willy herdacht werd. In ...

Het volk: christen werkmansblad

nn .._.i m_—, ZescaTwinSigsîc Jaar. — N. 197 Godsdiesst — HuiSjezln — EigendûO Wocnala», 23 iiigusli 55!S —-——— "'ww«.. -. __ _ - ^ ,,.. . .. „ ^ . AHe fcrîefwiV'eJîngen vrscM» ïljj rij fe zen don aan Av%. Van seghem, uitgerer voor de naaml. 'f.fll Fch. «Drakkerjj Het Volt»» rcersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

Le Bruxellois Rédacteur en Chef : Maro <ie S AlyM ■ Journal Quotidien Indépendant Rédaction, Administration, Publicité, Vente : BRUXELLES, 45* RUE HENRI MAUS ABONNEMENT POSTAL, ÉO. j Bruxelles - Province - Etrangt 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.6 Les bureaux de poste en Belgiqti et à l'Etranger n'acceptent que de abonnements TRIMESTRIELS; ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zatérdag verschijnende Dit blad.is VQOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransolie eia Nederiaridsclie exempLaren. "De Vlaamsche Leeuw".= Een Tegenhanger van de "Libre Belgique" Toen wij hier eenigen tijd geleden spraken over ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

Il BUREEL 29, Rue Jean-Jacques-Rousseau, 29 PARUS ISi!f8F,EL ïOjir ÎT mmm m 21, Pantonstreet, 21 (broàdmeadhouse) LONDBKT HET VADERLAND IY1AAND-AB0NNEMENT (bij vooruitbetaling) Frankrijk 1 fr. 25 M 'Engkland 2 sh. Holland 1 gld.25 h Andere Landen 1 fr. 25 KLEJNE ÂANKONDIGINGEN 40 centiem per regel ingezonden mededeelixge.n en grootb ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. AAN ONZE JONGENS ï4 Augustus 1914 - 4 Augustus 1916 Voor immer zullen de 4e, 3e en 6° Augustus 3914 in de geschiedenis van dezen krijg ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

...

Belgisch dagblad

1© Jaargfâug; DONDEm>AG X7 AUG0STtJ!S 10107 — - ABONNEMENTEN. fer 3 maanden voor Nederland 60 franco per post. Losse nummers: Yoor Nederland 5 cent foor Buitenland Vit cent. |)en Haag, Prinsegrewiit 39 Telefoon Red. en Admln. 7433. BELGISCH DAGBLAD DAstnimilaiis . Dn TCDUIAnMCT PU UCDDICT BUREAUX OPEN VAN fl TOT 12 IIRF FN VAN 2 TOT d ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE IONE PENNY I . CINQ CENTIMES fB?îiinF- VIJF CENT femENT: D<X CENTIMES PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.—Téléphoné: Holborn 212. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. Etranger : 1 mois, 4 sh. ; 3 mois, 12 sh. 23«E ANNEE JEUDI 17 AOUT 1916] No. 229 LA GRANDE GUERRE I L4 POURSUITE RUSSE ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3me Année - N. 678 - Ed. B cura cistiïîs Jeudi 17 Août 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk, 3.00 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent coufg les 1 Janv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob On peut s'Abonner toutefois pour les deux ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

2ôe ANN/E — Serie no'iiwiî/».—.if*6.57 Samedi 26 Août 1916 RÉDACTION «Se ADMINISTRATION 23ras da !i Btir* — L£ HAVRE TÉLÉPH ONE:n'64BELGE BUREAUX A PAI4IS -S3t f'Ja doam-Jacquas-Rausseats. 3i LONDON OFFICE! SI, P ANTON STBISET Lafcévier Square, S. W. Jeteurtmm WM1 "10 cent, le M° LE XXE SIÈCLE IL"!'..'.'. . ! 1 . ...

Pagina's