Jouw zoekopdracht heeft 399 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-10

Filters

Publicatiedatum
1915399

Belgisch dagblad

Iste J"aargan^ m.m, in», iiittw—rirwirn-iwrr*t"*t"m* 2ATERÏ>A(^ O OCTOBEÏl 1915 3Vo. 21 ABONSEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland | 2.50 franco per post. Losse Bummers: Voor Holland 6 cent voor Buitenland 7Vs cent, Den Haag, Prinsegracht 16-39, Xelef. Red. 2787. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bèstuur: Dr. TERWAGNE — CH. ...

Belgisch dagblad

lsste Jaargang jPINSPAe 19 OCTOBER 1915: No, 29 ABONNEMENTEN. Ter 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse aummers: Voor Holland 5 cent ▼oor Buitenland 7'A cent. Den Haag, Prinsegraclit 16-39, Telef. Red. 2787. Adm, 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuur: Dr. TERWA6NE —-CH. HERBIET. Redactie: E. PREUMONT — L. DU CASTILLON. ADVERTENTIENî ...

Het Vlaamsche nieuws

'Jnondejdag 7 Oktober 1915» Eerste jaarg. , Wi, 265 Prijs •. s Centiemeô do or geheel Belgiê Het Vlaamsche Nieuws ing^cht en mee&t wwsid * Vierachlint t maiù par ABONNEMENTSPRIJZEN Per week 0.35 i Per 3 maanden 4.— Per maand 1.50 Per 6 maanden 7.50 l'er jaar 14.— Ifll l II II T i iTT " 'THT1 m ~TnTT "Il I AFGEVAARDIGDEN VAN ...

Vooruit: socialistisch dagblad

^iTjfcatsr-U Stjjceîrter jyjiVftatschsppij H ET LICHÎ bestuurder» p. vc VlSCH, Ledebcrs-Ocni . . REDACT1E . . ADMINISTRATÎE jfWPOORÏ. 2e r VOÔRUIT Orgaan der Belgische Werkliedenpartij ~~ Verschijnende alle dagen. ACONNEMENTSPRIP BELG12 Drie maanden. . . , , fr. UL ttza maanden • , , , . fr. 6 50 Een jaar fr. liiO Ken «boaneert zich op ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

rédaction & administration J8tii na de la Boorsa — LE HATEE Téléphone:Le Havre n* 14.05 Directeur : FER5AHD NEÏÏEÂ7 foutes les communications concernait la rédaction doivent être adressées oS^jrue de la Bourse,Le Havre. LONDON OFFICE: £1,Pariton 8treet (Leicester Square) s. w. LE XX SIECLE ABONNEMENTS FPânc® 2 rr. 50 par mois. » ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

2« Année. - N° 381 TIRAGE 75.000 CINQ CENTIMES Edon B LUNDI 18 OCTOBRE (9I5 Le Bruxellois ABONNEMENTS: 13 6 12 Mois Bruxelles et Faubourgs. . . . . 2 fr. 4 fr. 7 fr. 12 fr Province et Etranger 3.50 8.50 1C.00 30.CO IBHJJUI— IH ——^T——CT«—fg—in Journal QnotidLien Xia.cfl.^pejEi.cl.sixi.'t Rédsc'Ion, Administration, Publicité : ...

Het volk: christen werkmansblad

fyf-en-Tïïmligstc Jaar. -— N. 288 Gcâsdisnst — Hnlspzîa — Eigendoia tfoeiisdag, 27 Ociober i 91S Aile briffwisselingen vrschi* *rij te ler.den san An g. Van Ircglum, uit ge ver voor denseml. traalrch. «Drekkerij Het Volk», Jittretteg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossu y t , Recoiletten-14, Kortrijk. Pureel vsn ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de jaargang, Nummer u. Prijs : 5 Centiemen. October-nummer iqi5 (A) ANTWERPEN BOVEN VERSCHIJNT OM DE Orgaan der GROENINGERWAGHTEN Ailes voor VEERTIEN DAGEN van Antwerpen en Omstreken Vlaanderen Men zegt dat 't Vlaamsch te ncet zal gaan — t En zal ! Geen rijker kroon Dan eigen schoon. ABONNEMENTSPRIJS : Voor Antwerpen en ontniddellijke omgeving ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

'tSandbouwleven Orçaan der Lasdbonwafdeeling van '< Provinciaal Voedingskemiteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermelding van t blad en den naam des schrijvers. Aile ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

; - jèfe jjjjffleFWr3B3l 5 certtsTIO centrales-» i.-«rnw i » muni m.iii ini ii i i h ma Jteoacsi ssi octoiore igis L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer «Journal Quotidien «Su matin paraissant à Amsterdam. Belge est notre nom de Famille. [Toutes les lettres doivent être adressées au tourteau de rédaction : N 2. VOORBURGWAL 234-240, ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

rme àr* DE VLAAMSCHE STEM \-en volk zal niet vergaan! ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendraclît maakt machî. REDACTIE- EN AOniHISTRATIEBUREELED I PALEISSTRAAT 31. bovenhuis, AMSTERDAM. ÏRlr-fnnn No. S922 Nnnrri. Onder leidîng van RENE DE CLERCQ en Dr. A. JACOB. ABONNEMENTSPRIJS (bjj vooruitbetaling): Voor Nederland per jaar gld. 6.50 ~ per ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

LIFEDEGAVEN door J. VAN MERLE (Vervolg.) ANIK niet, Blanche, juf tan straks schrijven, terwijl Jean pakt Wil u onze liefdegaven boven leggen, dan hebben ze het meest kans om in de handen van officie-ren te komen," zei Diana. Jean werd geroepen en in korten tijd was het boudoir van Blanche ontruimd en de knecht op de gang aan het inpakken. ...

Pagina's