Jouw zoekopdracht heeft 357 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-05

Filters

Publicatiedatum
1915357

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

29 Mei 1915 Nr 22 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IRI8CHRIJVIHG8PRÏJS Yoor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

Vlaamsch weekblad ter behartiging van de belangen der Belgische...

N°. 3. Losse nummers S Cent, WOENSDAG 19 MEI 191E Vlaamsch Weekblad Abonnements-prijs : 25 cents per maand ter behartiging van de belangen der Belgische Vluchtelingerç. Redactie en Administratif : Markt 13, ROOSENDAAL Dit blad verschijnt eïken WOENSDA.G. Lees in dit nummer: "De Vlucht van een krijgsge-vangenen oit Soltau.,, Ons standpunt ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

I iBte Année K». 214 ti cents (1U cemimesj Mardi 25 srmî 1*215 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal quotidien du matin paraissant à Arrssterdî&srrs Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées „ sureau de rédaction: N.Z. VOOHBURGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Clicf : Gustave Jaspaers. ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 25 9 Mei 1915 v .jj - •à brieven te zenden a an de redactie van :: " ai.lerlei „ :: antw. steenweg, 69, st-amandsberg, (gent) ALLERLEI vortge nu.vimers van : " allerlei „ " îijn te verkrijgen bij : de verkoofers :: Nieuws en Lezing voor het Vlaamsche volk WEEKBLÂO, PHjs 5 G@ntism®n - JL 1=^: ; : ■ — ... - ... Rond den ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

1 Mei 1915 Nr 18 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IK1BCHB1JVI1VGHPBIJ» Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

505 Gesetz- und Verordnungsblatt ,fiir die okkupierten Gebiete Belgiens. tJitgegeven door de politieke Mdeeling bij den Generaalgou-terneur in België. Gedrukt in de flrukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad Is in Belgiê verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in ...

Journal de la guerre. Lettres des soldates en campagne. Illustrations

JOURNAL DE LA GUERRE Lettres de soldats en campagne illustrations Jt OIS DE MAI ...

De werkman

,T*-»fefijSÈs^A■-<"'.Ç?S9«s^i; « -•, • '£ «'»•• .SÏS? 42'^ U^£- f: ' ,'>-• •-< .. i •' :$■* -, ïy ,:.■■■•. -:: ■: -■ . K\ i "%* '•' S' y» ^ r ■ Vo -"w-y> *> • ': * • ;-j ' . .< / s.~. . î.-Ï:J^ ' • - *i , ."• - •?•>-• '**- v^> r ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

...

Pagina's