Jouw zoekopdracht heeft 509 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-06

Filters

Publicatiedatum
1918509

Le claque à fond: journal belge des tranchées

...

Informations belges

N° 731 22 Juin 1918 INFORMATIONS BELGES Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

5TICHTER3 : J. Baeckeiandt en A. Temps?# Belgisch dagblad verschijoende op al de dagen der v/eek Gpsîs! en Bëheer : J. BâECKELftfjaT 91, rue Neuve, CALAIS IIXSCIII!HïI.\(iFX » permannd Belglel.'ïS Fratikrfjk £>35 Engolas(i*I!o!land 3,30 per trlmester » 5.00 » 6.50 » 10,00 RECîlT BmjMJ EN V8ÂNK VOOR GOD ES VOLE EN LAND RCDACTIEBT ...

Voor Vlaanderen

1918 No. 4 VOOR VLAANDEREN Onder Redactie van C. K. ELOUT, M. C. M. DE GROOT en L. SIMONS Uitgegeven do or het Comit é Nederland-Vlaanderen Verschijnt op ongeregelde tijden. Wie zich de toezending wil verzekeren, zende eene bijdrage van ten minste f Q.50 aan den Heer O. PLOKHOOY, Arna Paulownastraat 113, DEN HAAG — INHOUD VAN HET VIERDE ...

De Belgische standaard

4*» —■ il» i 1 6 fy&7# Woensdag 12 J uni 1 i 1 i a agaurawwy» û' ÛÎÙHSBiliKTSIl —43-"" Vetr Soldâtes X oiud fr. it9j a maudn 9,50 I maandca s»7S —o—■ Kist Soldâtes i« 't taudi I pjsmv ft. 1,75 9 maaadeû 3,50 3 maasdcs s,aj; —O-o Baitcs 't ltmd: l matsd fr. 3,50 • IB&Ml&WS *,00 S mxwden 7,50 DE ...

Pagina's