Jouw zoekopdracht heeft 582 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-01

Filters

Publicatiedatum
1918582

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

zalio en GeluRhlo Nieuwiaar ! ■Zalig en gelukkig Nieuwjaar ! Wat roervolle herinneringen breng* die wenseh ons niet te bin-nen Wie doet het niet droomen van zijn tehuis ?.„ Was men ooil gelukkiger en zaliger dan daar, in den- familiekring, bij vader en moeder, broeders en zusters, vrouw en kinderen ?;.. En nu, is men verre van huis, hais over ...

Onze Temschenaars

— UITGEVERS : GL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, H. M pour Convalescents Belges, Villa St-Jean, Cannes (A.-M.); b) de vluchtelingen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldaat, G, I. nr 5, 2* Kie, Kamp van Auvours (Sarthe). (Onze Temschenaars in Holland : tôt AUG. ...

Belgisch dagblad

fîde Jaargang;. JJOI*JL>ISItJL>^€* ÎO JAHFARI1918. No. 93. BELGISCH DAGBLAD ABOHisEMENTEK. I Per 3 maanden voor Nederland •* si 2.50 franco per post. Losse Voor Nederland B cent. Voor Bultenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracb 126. • Telefoon Red. ea Admic. 7188. Mepschijnend te 's-Qravenhage, eSkeri werkdag 4e 12 aire middag. ...

Belgisch dagblad

3de Jaarga«gf& MAANDA» 7 JANUARI 1018. JVo. ©S. l I il f i mil — iti ■■ •jft, v ABONNEMENTEK. < JPer 3 maanden voor Nederland , i S.60 franco per post. Losse 1 aummers. Voor Nederland 5 cent. \ Voor Buitenland 71/* cent. Den Haag, Prinsegracht 126. '. Telefoon Red. en Admin. 7483. BELGISCH DAGBLAD Iferschijnend te ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

Le Bruxellois joui^MAL/ Q-XJO'T'ÎÎ^ÏE;:^ mDEPiîNBAwr C011USIQUES 0FF1CSELS ALLEMANDS BERLIN, 27 janvier ( Officiel)j midi : — 'i'aé^txe de ta &uciïs ae L'Ouest, Groupe d'aïm-ie du ieia-niaiêeliai gaaéïàl prince iiérit.er Eupprecht de Bavière : Groupe d'année du pi'iace imnèiiM allemand : Presque sur le front eutieri Vaction ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

...

Pagina's