Jouw zoekopdracht c:bnc:297 heeft 31 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels

  Filters

  De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

  Zondag, 28 Juni 1914. Nr 26 Vijf-en-Zestigste Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOORAF TE BETALEN. Voor Hasselt. 2 fr.OO's jaars. Per post 2 fr. 50 's jaars. Voor het buitenland de verzendingskostenerboven, Men schrijft in op aile postbureelen en bij den Uitgever J. CEYSENS, Demerstraat, Hasselt. ...

  De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

  Zondag, 5 Juli 1914. Nr 27 Vijf-en-Zestigste Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEF00N HS. 80 - INSCHRIJVINGSPRIJS : vooraf te betalen. Voor Hasselt 2 fr. 00's jaars. Per post . 2 fr. 50's jaars. Voor het buitenland de verzendingskosten erboven. Men schrijn in op aile postbureelen en bij den Uitgever J. CEYSENS, Demerstraat, Hasselt. ...

  De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

  Zondag, 12 Juli 1914. Np 28 Vijf-en-Zestigste Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOORAF TE BETALEN Voor Hasselt . 2 fr. 00's jaars. Per post . 2 fr. 50's jaars. Voor het buitenland (le verzendingskosten erboven. Men schrijft in op aile postbureelen en b'ù den Uitgever J. CEYSENS, Demerstraat, Hasselt. ...

  De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

  Zondag, 19 Juli 1914. Nr 29 Vijf-en-Zestigste Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOORAF TE BETALEN. Voor Hasselt . 2 fr. 00 's jaars. Per post ........ 4 .. o 2 fr. 50's jaars. Voor het buitenland de verzendingskosten erboven. Meri Sohrijft in op aile postbureelen en btf den Uitgever J. CEYSENS, ...

  De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

  Zondag, 26 Juli 1914. Nr 30 Vijf-en-Zestigste Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOORAP TE BETALEN. oor Hasselt , . 2 fr. OO'sjaars. er post "... 2 fr. 50 's jaars. oor het buitenland de verzendingskosten erboven. Men schrijfl in op aile p'ostbureelen in blj den Uitgever J. CEYSENS, Demerstraat, ...

  De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

  Zondag, 2 Augustus 1914. Np 31 Vijf-en-Zestigste Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE rELEFÛON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOORAF TE BETALEN. Voor Hasselt. 2 fr. 00 's jaars. Perpost 2 fr. 50's jaars. Voor het buitenland de verzendingskosten erboven. Men schrijft in op aile postbureelen en bij den Uitgever J. CEYSENS, Demerstraat, Hasselt. ...

  De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

  Zondag, 9 Augustus 1914. N' 32 Vijf-en-Zestigste Jaar. y TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 inschrijvingsprijs : i \ tl ï > t)t) at7t at/itt^ t tl/ttittti/^ bekendmakingen: voobaf te betalen. 8 F I , 1 V i j k I I y | ^ \ \ S | i |jl|V| 1 j I J I tl T 20 centiemcn den drukregel; voor Limburg, 15 c.; vôôr de aankondigingen, SO ...

  Pagina's