Kerstmis

Kerstmis

De eerste Kerstmis aan het front in 1914 verliep in een bijzondere sfeer. Bij het begin van de vijandelijkheden hadden de soldaten gehoopt op een korte oorlog. Ze hadden verwacht tegen Kerstmis al lang terug thuis te zijn en waren verrast zich nog steeds in de loopgraven te bevinden. Bij veel soldaten was daarom de wil om te vechten ver te zoeken. 


In de aanloop naar Kerstmis nam het aantal officieuze bestanden langs de frontlijn toe. Op kerstdag kwam het op heel wat plaatsen tot echte verbroedering. Soldaten langs weerszijden betraden het niemandsland, het kwam tot gesprekken met de vijand, soms werden er zelfs geschenken uitgewisseld of samen liederen gezongen…


Blog: 'Kerstsfeer met een donker kantje'


Redactie's picture
Redactie

Deel van

De grote oorlog

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede Jaarganff Nr 6 26 December 1915 REDACTIE EN BEHEER VAN " ALLERLEI „ PEPERSTRAAT, 17, — GENT — ALLERLEI A. DE SCHEEMAECKER ANTW. STEENWEG, 67, ST-AMANDSBERG, (GENT) Lezing voor het Christene Vlaamsche volk VEEKBLAD, Prijs 5 centiemen INHOUD : Bij de plaat. — Kerstdag in 't werkelijke Leven. Kerstlied. — Op Kerstnacht. — Van ...

Vers la lumière: organe protestant de la Wallonie

« Là où EST L'ESPRIT DU CHRIS! Là EST LA LIBERTÉ » SAINT-PAUL. 2 COR. 3 v. 17 NOËL 1915. «NOUS ATTENDONS LA TIHR.2 NOUVELLE où LA JUSTICE HABITERA» 2 PIERRE 3 v. 13. « HEUREUX QUI PORTE EN SOI UN IDÉAL ET QUI LUI OBÉIT ». VERS LA LUMIÈRE ORGANE PROTESTANT DE LA WALLONIE Rédaction et Administration : Rue des Damzelles, 41 Ci-KjWI 1 ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

LA NOEL DE L'ENFANT MARTYR Il était une fois un petit garçon aux cheveux frisés qu'on appelait Piccolino. 11 était très sérieux malgré son âge. Mais, on ne sait pas pourquoi, ses parents le battaient toujours. Le père n'avait pas de travail et la mère souffrait de la poitrine, et vous savez tous que quand on est pauvre et qu'on a du mal, ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

VLAAMSCH LEVEN Beheer en Opstelraad : 13, PAKHUISLAAN, 13 Brussel . abonnementsprtjs : Per 1 a a k fu. 6.50 PRIJS : 30 CENTIEMEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad Eehste ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

Verwarmt de a'kohol? Door Dr. med. S. Drucker. Jn dezen Wintertijd daagt een oud sprookje met zijn onwezen weder op: het bijgeloof, dat de alkohol warmte teweegbrengt. Zooals een door het gezond menscheriverstand sinds lang doodgeslagen geest nog in menigen kop verder voortleeît, omdat de geprikkelde zinnen meenen hem gezien te hebben, alzoo ...

De Maeseyckenaar

Nummer 13. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID December 1917. DE MAESEYCKENAAR 11 • UlTGEGEVEN DOOR DE MAESEYCKER VRIENDEN IN LE HAVRE. Voor inlichtingen zich te wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Bravo, Mannen ! G.oede, dierbare wapenbroeders, in nummer 11 verheugde ik mij u te mogen gelukwenschen over dien ...

Het tooneel

HET TOONEEL KERSTNUMMER 1915 PI ET JANSSENS als Balthazar in " Het Meisje van Arles „ ^ J INHOUD. — Kon. Ned. Tooneel - Het Meisje van Arles. — A. De Cock ■ Het Kerstfeest in de Folklore. — Karel Van de Woesteyne - Binnenhuis. — Ernest De Weert - Er werd een Kindje geboren. — Maurits Sabbe - Kinema en Tooneel. — Jan Van Nijlen ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

9 JANUARI 1915 — 49e JAARGANG — No. 14 TWEE VEELZEGGENDE OORLOGSKIEKJES UIT ANTWERPEN: Boven: de dienstregeling van den trein naar Nederland wordt aan de deur van het Antwerpensche Centraalstation bekend gemaakt. Beneden: in een van de oorlogslazaretten: een gewond officier bestudeert met behulp van zijn verpleegster de stafkaart van ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

HKEIHI " Illustrated London News and Sketch, Ltd.," Londen, Engeland. . ^ THE WAR PICTORIAL (Hollandsche Uitgavé). VERSCHIJNT ...

Belgisch dagblad

r JaarsraitËr. WOENSDAG 24 OCTOBER 19lr. fe ——■——* -MVL ^ABONNEMENT EN. ïer 3 maanden voor Nederland Jt 2.50 franco per post. Losso fnuiamers. Voor Nederland B cent, |T00r Buitenland 7Vi cent. S Den Haag, Prinsegracht 126. f-Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Werschijraend te 's-Gravenhage, elken werkdag fe 52 us-e BUREAUX ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE • UlTGAVE. N-V-DRUKKLR1J .PE.3PARR.NE.5TAD • • • M AôSflULAAH M-9. HAARLËrvH KERSTMIS. Het vierde oorlogs-Kerstfeest ! De schrijnende tegenstelling tusschen den stillen vrede van den kerstnacht en den gruwel van het oorlogsgeweld zal weer snijden loor iedere ware Christenziel. Daar te Bethlehem waar nog ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL | Nr 128-129= KERST NUMMER Gôttinsren, 1917. In de bange verwachting, zingt heel lijze weer het zilveren wonderlied van peis en j vrede ! Heel de christenheid die jaren lang al smacht naar het Woord dat worden \ moet, wendt de blikken naar het Oosten £ waar dagen moet de blijde dag ! En de < pinkelende sterre van hun hunkerend hopen ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

I)er de jaargang Sr 6 Priis (i ronfifiinnn Uent 24 Dccember 1916 hoofdredactie : algemeen secret aria a' MET de medewerkinc van het werk der v olks bibliot heken "de straal,, ALLERLEI I beheer : vrou wensecret aria AT peperstraat, 17. — «O» — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: » 1,00 Weekblad voor ons ...

L'indépendance belge

lëèffie année. No. 306 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS.) I administration et redaction: kudor house. tudor st.. london. e.c. TELEPHONE: CITY 3960. bureau a paris: u,place de la bourse. TELEPH, \VA:ïl.Bi LONDRES, MERCREDI 29 DECEMBRE 1915. (3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) ABONNEMENTS: -j 6 MOIS. ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

OH3KTIMHÎS V iW jgsaojc^rxoisr 163 I I» - s -, \ a ^ \\ leroredi iS > Décembre 1914 ABONNEMENTS ; 1 an 12 frinci, — 6 mois 7 francs, — 3 mois 4 francs 1 mois 2 francs. «louroal Quotidien lnc$<ë>peïicfi«mt Rédaction, Administration, Pu ^licité s 45, RUE HENR! M AU 5, 45, BRUXELLES h — i i ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

TThe Newspaper for Belgians LA MÉTROPOLE PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES OIME PENNY VHOilT : CÏBCt CEimjM» ABOKNElEKSfTS ?OTTiKEWTi dix cESTîiiBi Bureaux 2 43, Chancery Lane W.C.2 — Téléphoné; Holfesyr» 212. l'mols 3 sh. s 3 mois, 9 ib. 24"» ANNEE DIMANCHE 30 ET LUNDI 31 DECEMBRE 191? Nos. 364 365 X^A. GRA^EJQUBBRB Succès ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

TThe Newspaper for Belgians LA MÉTROPOLE PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES OIME PENNY VHOilT : CÏBCt CEimjM» ABOKNElEKSfTS ?OTTiKEWTi dix cESTîiiBi Bureaux 2 43, Chancery Lane W.C.2 — Téléphoné; Holfesyr» 212. l'mols 3 sh. s 3 mois, 9 ib. 24"» ANNEE DIMANCHE 30 ET LUNDI 31 DECEMBRE 191? Nos. 364 365 X^A. GRA^EJQUBBRB Succès ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

QUATRIEME ANNEE. — Na 2tk>, Le Numéaro : ÎO centimes ■uxJNDI 31 DECEMBRE T3MS PARIS 3, Place des Deux-Ecus, 3 Télépbone : Central 33-©<» PUBLICITÉ S'adresser à l'Administration du Journal Les petites annonces sont également reçues à la Société Européenne de Publicité, 10, rue de la Victoire, Paris, 4jui en a le monopole ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

„Inter arma caritas" Het Rood Kruis Nr. 52. ♦ 2. Jahrg. ♦ 1916 Das Rote Kreuz ~Ja i La Croix Rouge Offizielle Zeitschrift Officieel Tijdschrift Bulletin officiel des Belgischen Roten Kreuzes van het Rood Kruis van België de la Croix Rouge de Belgique Uitgever — Herausgeber — Éditeur: Prof. Dr. Pannwitz. Redaktion: Dispensaire ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

2' ANNÉE SAMEDI 23 DÉCEMBRE 1916 r) N° 96 L'ÉVÉNEMENT ABONNEMENT REVUE HEBDOMADAIRE, ADMINISTRATION ^ Belgique : 13 p.. „ DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTERAIRE c Van Corteobergh Etranger • 17 ' ' ' 24 pages : 30 centimes le numéro 12, rue de l'Empereur. Bruieile» J «-—■ L'ARBRE DE /NOËL. -—- ———- est la (ête intime de la ...

Pourquoi pas?

Pourquoi Pas? GAZETTE HEBDOMADAIRE PARAISSANT LE JEUDI SOIR L. DUMONT-WILDEN — G GARNIR — L. SOUGUENET ON LES A EUS... Dessin d'Amédée LYNBN Neuvième Année. — N* 228. Le numéro : 50 centimes Jeudi 12 Décembre ...

Het nieuws van de week: kristen volksblad

HET NIEUWS VEN DE WEEK Kristen Algemeen en Letterkundig VOLKSBLAD Brievea, pakken en al wat het blad betreft, ge- lieve me» te sturen, voor Dinsdag avond, aan Het ! r* u. ^ AANKONDIQINGEN : Nieuws van de Week. Ninove Straat, 21, Halle. tjCSLlIllI" 011 OOSLÊl * w, ■ , „ _ , • Kleme mnoHskens, de 3 regels, 75 cenUemen.— Yerkoo- ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

1914 ILLUSTRÉ N° 67 rremier INoel Voici pourquoi : Beppo a Bettina pour fille. Or, Beppo, jouant mal les pères de famille, Ne s'était pas douté que, depuis quelque temps. Sa fille avait un amoureux : il a vingt ans. Le père, un gros drapier bon homme, mais austère, Qui rêve pour son fils la charge de notaire, Agréerait Bettina, — pour ...

L'actualité illustré: revue hebdomadaire

Décembre'1914 Prix ; 20 centimes. N° ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMÉRO 119 DEC 1816 crsOca PRIX OU NUMERO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Francs. ( k 1914 ADMINISTRATION RUE SAINT-JEAN I N" 48 □ BRUXELLES □ I PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement i 9 Franc» REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES : L'A/*M/NO/N0IATIOVN AUX BE"RGE*RS "... Et l'Ange leur dit : Ne craignez ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is YOOR DE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien Fransche en tien Nederlandsche exemplaren. 1 sisan n antlra Toon ssn Hoort gij ze no g, die krijgsfanfaren die 's Keizers legers zoo roemvol cils blïksemsnel naar den zege gingen voeren ? Vijf ...

Het Vlaamsche nieuws

Maandag 18 Januan 1915. Eerste Jaarg. Nr 5 Priis ; s Centiemen door sreheel Belerië ■ "T* T Ttt 18 ■ Vlaamsche Nieuws Het best inselicht en meest versoreid Nieuwsbiad vari België. - Verschijnt 1 maal per week VOORNAAMSTE MEDEWERKBRS : Lode Baekelmans. — Jan Bruyiants. — Mr Arth. Cornette. — Vict. De Meyere. — Ant. Moortgat. — ...