De transportarbeider: orgaan van den Belgischen Transportarbeidersbond

75 0
01 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Februari. De transportarbeider: orgaan van den Belgischen Transportarbeidersbond. Geraadpleegd op 24 februari 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ms3jw88g0n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

l0tc 3aargaitg JMjrijan 1914 3 "I—^ EZj TRANSPORTARBEIDER --' wrgaait ban upu ®pIgiarIîpn®ratt0pni*tarbpiîifrHbottîi Ifrarlftîttt ttopmaal ppr maattb Sfîiarttr fit Àîimiutatrattt 152, Sieypiïtraat, Aittteprpftt^.* Internationaal bedrog De vreeselijke ramp van het reuzenschip ((Titanic» heeft na voorgaande zeerampen bwezen, dat de veiligheid ter zee nog wel wat te wenschen laat. Na deze ramp werd er in aile landen aan-gedrongen op het nemen van meer voor-zor gsmaatregelen. Geen wonder, het gold hier hcc leven te verzekeren tegen de gevaren der zee van duizenden, die jaarlijks den oceaân over-steken . De Titanicramp heeft bewezen, welke onschatbare diensten de draadlooze tele-graaf in geval eener zeeramp kan bewijzen. De nuttigheid dezer heerlijke uitvinding werd nog bekrachtigd tijdens de catastrofe van de aVolturno». Zonder draadlooze telegrafie waren al de opvarenden der genoemde schepen ver-dronken of verbrand. Het vergaan der «Titanic» en de voor-vallen welke aan boord van dat schip plaats grepen, bewezen verder dat de bewering der scheepsbouwers, welke de ((Titanic» voor onzinkbaar verklaard hadden, ijdel gezwets was. Het schijnt in onze samenleving echter eene noodzakelijkheid te zijn, dat er eerst honderden menschenlevens ten onder moe-ten gaan, voor de regeeringen optréden om de veiligheid beter te verzekeren. Niet dat het niet geweten was, dat het transportverkeer ter zee geen gevaren ople-verde, o neen, dat was genoeg gekend. De gegevens welke de grootste zeestaat, En- geland, ons levert, hebben reeds lang bewezen dat het gevarencijfer voor een zee-man veel hooger is dan dat voor een mijn-werker.Doch zoolang de gevaren allpen op reke-ning der werklieden vallen, spoeden de regeeringen zich niet in het voorschrijven van veiligheidsmaatregelen. Maar bene-vens vrachtschepen, die uitsluitend be-rœpszeelieden aan boord hebben, gaan er ook passagiersschepen de groote plas over en daarom moest er na de aangehaalde zeerampen wel iets gedaan worden om de veiligheid ter zee te verbeteren. Men kan zich indenken, dat aïs de veiligheid. op passagierschepen al te wenschen laat, hoe het dan gesteld is met de vrachtschepen die geen passagiers meenemen. Geen wonder dus, dat er ook door de vereenigde zeelieden op meer veiligheid aangedrongen werd. Als draadlooze telegrafie noodig is voor passagiersschepen, dan is ze ook noodig voor vrachtschepen. Maar zeeschepen zijn het eigendom van kapitalis'tische maatschappijen, en de be-stuurders dezer maatschappijen bekomme-ren er zich in de eerste plaats om, winsteri te verwezenlijken en denken slechts aan de veiligheid zoover als strikt noodig is om de zakenmenschen niet terug te houden de zee over te steken. Met de veiligheid van land-verhuizers zitten ze natuurlijk nog minder in, terwijl het leven der zeelieden voor hen niet in aanmerking komt. De Titanicramp had echter beroering ge-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De transportarbeider: orgaan van den Belgischen Transportarbeidersbond behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1937.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes