Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

1018 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Juni. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Geraadpleegd op 09 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jd4pk07n4n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nu m mer 22. MET TOÈLATING 1)ER MILITAIRE OVERHEID .lu ni 1918. HEREnZHALS f.'iJMgv' ' iniriaani ' -HLAM^_ ' - ■ 1 .^----, t - ' wmawfs. --^ jûJordï uerspreic) en uerzoncien a&n ai £><? aôtô&ten uân ftertantan REKEOSBûlfS i D\(? ftun^odreô QDoeuen iïoor Dp EJUMlSâiS ftfrooezenier^JnualiederUe S"^Dresse en E. H. EYCKMANS, Aalmoezenieh, Z 316, 2e Hat. Mijne reis naar Rome. ( VervoUj). Daar zullen \ve ons moeten aan gewennen. 1k sprak een fijn afgehorsteld heerken aan, in 'tFransch, vraag hem den tramnummer om le geraken aan de Via di Santo Francisco di Sales, en 't ventje verstaat; me. Numéro trois, zegt hij. Wij slagen aan, bedanken dien vriendelijken lieer, en voilà, we rijden heel de groole, schoone, eeuwige stad door, van 't eene uil-einde tôt het andere. Voor wien of wat ze me daar genomen heb-ben, op dien tram weet ik niet,' maar dat ik tweemaal zooveel oogen op mij gericht had al s dat er personen in den tram stonden of zaten, dat weet ik wel. Och, ik geef'er niet om, en vraag aan de vrouw Wattman (de mannen zijn waarschijnlijk in 't leger) oris te willen verwittigen als we het korts bij onze straat zijn, « Si signore » op zijn Kempisch « Ja, Mijnheer. » Ge zult me nu vragen of Rome groot is. Wel ja, er moeten zoo iets van eeii half millioen imvoners zijn ; in de oude stad bezonder kri-oelt het, daar staan de huizen om zoo te zeg-gen op malkaar geplakt ; in de nieuwe stad is het zoo als bij ons in Antwerpen of andere sleden. Er zijn kwade tongen die beweeren dat er te Rome milioenen bewoners zijn, en ze verstaan daardoor die ongewensclïte gasten welke de piotten zoo talrijk aanireffen in de loopgraven, ge weet wel, de bruintjes. Nu kan ik daar nog niet over spreken, ik lieb nog niets gevoeld. ; We komen nabij den Tiber (Tevere in 't Ita-liàahsch) en we moetèri er over zijn, in de trastevere (over den Tiber). De vrouw Wattman doet teeken dat we getioeg gereden hebben voor ons geld, ze maakt 'nen heelen hoop gesticulaties, om uit te leggen dat we rechts moeten gaan, en dan links, enz. ()]> zijn legers gezegd : trekt a plan. En dat doen we ook. We pakken een kleinen broekvent vast, een prachtig manneke, en zeggen hem den naam van de straat Via di Santo Francisco di Sales. We moeten het nog al goed uitgespro-ken hebben, want hij verstaat het van den eersten keer. Zulke mannekens looperi er met honderden te Rome, waarlijk schoone gezonde kinderen, doch vuil en slordig en verwaar-loosd, maar ze kennen hunne stad. — Zwee-ten, Mijnheer, het loopt er langs aile kanten af. Ge môet weten dat Rome op 10 bergen ge-bouwd is, en als men dan 'nen tijd gedaald heeft, moet men weer terug omhoog, en ons huis slaat juist op 'nen berg. Och arme, mijn beenen, en mijn maag. (Wordt vervolgd.) In Memoriam. Donj' Peeters en Joseph Verheyen laten ons met innige droefheid weten dat Joseph Dries van Herenthals den 1 Juni werd gedood op een voorpost in den secteur van R. Eene bom-scherf verbrijzelde zijn linkerbeen en bracht hem eene diepe wonde toe aan het hoofd. En-kelé uren later ontsliep hij in den Heer in het hospitaal van H. Wij zullen het allen als een plicht achten de ziel van onzen betreurden makker gedachtig te zijn in onze vurige gebe-den, en ernstig nadenken op de woorden van het Evangelie. « Waakt en bidt, want gij weet noch dag, noch uur ! »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes