Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

156 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 05 Juli. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 06 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/tt4fn12k7h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

- 298 - Uercrdnuitasblatt fur das ETAPPENGEBIET der IV. ARMEE Uitgegeven door de Etappen-Inspectie.Het blad verschijnt volgens toehoefte en is ter inzage bij deder gemeentebestuur. Ook is het verkrijgbaar bij de Etap-pen-lnspectie, Zivilverwaltung, aan 20 Pfennig- per enkel num-mer. VERORDENINGSBLAD voor het Etappengebied van het 4e Leger BULLETIN OFFICIEL DES ARRÊTÉS pour le rayon des Etapes de la 4"" Armée Publié par l'Etappen-Inspec-tion.Ce bulletin paraît suivant besoin, et peut être consulté chez le préposé de chaque commune. Il s'obtient également à l'Inspection de l'Etape, Zivilverwaltung, moyennant 20 Pfennig par numéro. Herausgegeben von der Etappen-Inspektion. Das Blatt erscheint naoh Bedarf und liegt bei jedem Gemeindevorstand zur Ein-sicht oiïen, ist auch bei der Etappen-Inspektion, Zivilverwaltung, zu 20 Pfennig flir die Einzelnummer kâuflich zu haben. GENT. N° 40. 5. JULI 1916. INHALT der N> 40. — 180. Verordnung betreffend Ver langer ung des Mandates des Schrijtfuhrers der Provinz Weslflandern, S. 298. — 181. Verordnung iiber die Meldepjlicht bei anstecfcenden Kranfaheiten, S. 298. — 182. Nachtrag zur Verordnung betreffend den ReiseVerfaehr, S. 300. — Anzeigen, S. 301. INHOUD van Nn 40. — 180. Verordening betreffende verlenging van 't mandaat des griffiers der provincie West-Vlaanderen, blz. 298. — 181. Verordening betreffende de verplichting tôt melding der besmettelijke ziekten, blz. 298. — 182. Bijvoegsel tôt de verordening betreffende het reisoerfceer, blz. 300. — Aan^ondigingen, hlz. 301. CONTENU du N" 40. — 180. Arrêté concernant la prolongation du mandat du greffier de la province de la Flandre Occidentale, p. 298. — 181. Arrêté concernant l'obligation de faire rapport des maladies contagieuses, p. 298. — 182. Ajouté à l'arrêté concernant les voyages et les circulations, p. 300. — Annonces, p. 301. 180. VERORDNUNG. Im Anschluss an die Verordnung des Herrn Generalgouverneurs in Bel-gien vom 30. Juni 1915 (Gesetz-und Verordnungsblatt fuer die ok-kupierten Gebiete Belgiens S. 759) verordne ich, was folgt : Das Mandat des Schriftfuehrers der Provinz Westflandern, A. Ver-ougstraete, wird bis zum 31 . Dezem-ber 1916 verlaengert. A. H. Q., den 25. juni 1916. Der Oberbefehlshaber, Herzog Albrecht von Wiirtlemberg. 181. VERORDNUNG iiber die Meldepflicht bei ansteckenden Krankheiten. Die belgischen Aerzte und Leiter von Krankenhaeusern haben jeden Fall von ansteckender Krankheit (Scharlach, Masern, Diphtherie,Ruhr, Druckerei v/m Ad. Hoste, G. m. b. H. Gent. 180. VERORDENING. In aansluitmg aan de verordening van den Heer General gouverneur in België van 30 Juni 1915 (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, blz. 759), beveel ik als volgt : Het mandaat van den griffier der provincie West-VIaanderen, M. A. Verougstraete, wordt tôt 31 Decem-ber 1916 verlengd. A. H. Q., den 25 juni 1916. Der Oberbefehlshaber, flerzog Albrecht vou Wiirttemberg. 181. VERORDENING betreffende de verplichting tôt melding der besmettelijke ziekten. De Belgische geneesheeren en be-stuurders van ziekenhuizen moeten elk geval van besmettelijke ziekte(Roode koorts, mazelen, diphtheritis, bloed- 180. ARRÊTÉ. Comme suite à l'arrêté du Gouverneur-Général en Belgique du 30 juin 1915 (Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé, p. 759), j'arrête ce qui suit : Le mandat de M. A. Verougstraete, greffier de la province de la Flandre Occidentale est prolongé jusqu'au 31 décembre 1916. A. H. Q., le 25 juin 1916. Der Oberbefehlshaber, Herzog Albrecht von Wiirttemberg. 181. ARRÊTÉ concernant l'obligation de faire rapport des maladies contagieuses. § 1. Les médecins belges et les administrateurs d'hôpitaux sont obligés d annoncer immédiatement par écrit, à la Commandanture d'étape

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes