Jouw zoekopdracht * heeft 59 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Sportbladen

Filters

Soort

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , UVIH^ V A * I r"* WW* VI ^VtMll ABONNEMENTSPRIJS : FB 6.00 PER JAAR VOOR DE MAATSCHAPPIJEN . 5.00 PARTICULIEREN .. 8 00 HET BUITENLAND. voor Hollano Fr. 6.00 Elk abonnement is vooraf betaalbaar en eindigt op 3i December van het abonnementsjaar Afzonderlijke ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e jaargang. nummer r3 antwerpen, 28 maart 1914. DE DUIVEN VRIEND Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. „ ABONNEMENTSPRIJS : FR 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 PARTICUL1EREN .. 8.00 H ET BUITENLAND. voor HOLLAND Fr. 6 00 Elk abonnement îs vooraf bitaalbaar en eindigt op 3i December van ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , u <-j A BON N EM ENTSPRIJS : FB 6.00 PER JAAR VOOR DE MAATSCHAPPIJEK. . 5.00 PARTICULIEREN .. 8.00 HET BUITENLAND VOOR HOLUANO FR. 6 00 Elit abonnement is vooraf belaalbaar en emdigt op ij December van het abonnementsjaar Afzonderlijke nutnmers i5 ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

. ■ 'lui/ I • • • Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. „ . ABONNEMENTSPRIJS : OPSTELRAAD: ' AAN KON DIGINQEN £ DE BUREELEN ZIJN GEVESTIGD TER DRUKIKRIJ .. , . . .. fr 6.00 per j aar voor de m a atsch APPIJ E N. ^ aie bestendig moeten verschijnen, prijs bij overeenkomst. c nn p a rtir i ii ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Jaargang. Nummer 7 Antwerpen, 14 Februari 1914. DUIVEN VRIEND Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. ABONNEMENTS PRIJS : FB 6.00 per jaar voor DE maatschappijen. . 5.00 particulieren .. 8.00 HET BUITENLANO VOOR HOLLAND FR. 6.00 Elli abonnement is vooraf bttaalbaar en eindigt op il December van het ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Jaargang. Nummer* 35 DE DUIVEN VRIEND Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , A BON N EM ENTSRRIJS : fb 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 „ particulieren .. 8 00 het buitenland. voor hollano fr. 6 00 Elk abonnement is vooraf belaalbaar en eindigt op il December van het abonnetnentsjaa: ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatscliappijen. ABON N EMENTSPRIJS : FB 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 PARTICULIEREN 8 00 het buitenland. VOOR HOLLAND FR. 6.00 Elk abonnement is vocraf betaalbaar en eindigt op 3) December van het abonnementsjaar Afzonderlijke nummers centiemen OPSTELRAAD: DE ...

Les sports: organe des sportsmen belges aux armées

Numéro 32 CIMQ etîiit. 1© Numéro >2 Mat 1917 IjqgMB—nTU- (Mens sana in corpore sano bummihnwtnmmb—bttufftbuntobmbflsmy Edition de Guerre LES SPORTS XjjTJ33TJ* t3> | mo •PA.TOTA I Paraissant !e Samedi Organe des Sportsmen Belges aux Armées La Correspondance concernant le journal doit être adressée à : M. F. HALBART, A. 302, ...

Sportvriend: eenig blad der Vlaanders, behelzende het nieuws over de...

...

Sportwereld: orgaan aller sporten

tjûS twerde jaargang. ~ n??v, abonnementsprijs : belgib ttaer 50 rammen • • • • fr. 2*91 » IGO» .... » 4.SI {Tam E£ sasuncra ..... fr. 5.09 • 100 > ft.oo AANKONDIGINGEN : f» en 3» bladzijde: fr. 0.50 per regri 4* bladzijde : bij overeenkomst. MSHHEft. EB «PSTELRAAD; Bee&straat, 3. BRTJSSEIj TCt-EFOOH ■ «74 Irtijpil ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

■ Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. ABONNEMENTSPRIJS : FB 6.00 PER JAAR VOOR DE MAATSCHAPPIJEN _ 5.00 PARTICULIEREN 8 00 HET BUITENLAND. VOOR HOLLANO FR. 6 00 El 11 abonnement is vooraj bttualbaar en eindigt o; il December van bet abormementsjaar Afzonderlijke uummers i5 centiemen OPSTELRAAD: DE ...

De Ronde van Vlaanderen

Toen de oorlog uitbrak in 1914, was de Ronde van Vlaanderen nog een onbekende wedstrijd. Sinds de oprichting het jaar voordien waren er slechts twee edities georganiseerd. Met de Duitse inval en de transformatie van het parcours in gevechtsgebied leek de toekomst onzeker. Desondanks werden in 1915 en 1916 twee 'alternatieve' Rondes op ...

Pagina's