Jouw zoekopdracht heeft 633 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-02

Filters

Publicatiedatum
1914633

Het volksgeluk: geïllustreerd maandblad tegen alcoolism

H ET Stichter : Priester Vaslet VOLKSGELUK Door onmatigheid zijn reeds velen gestorven maar wie matig is, verlengt zijn leven. wi jshbj.d Qeillustreerd Maandblad TEGEN ALCOOLISiW De alcool maakt tegenwoordig meer verwov tingen dan pest, hongersnood en oorlog. Gladstonb, in 't Lagerhuis, S Metrt 1880 26e JAAR, Nr 2 Opsteller : Advokaat Alb. Van de ...

Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

% cht ei^feertigste jaar •weaMBKtfai v,ii.*>\mm<tuk intmammama»^im—raa a >fnnqwr Zaterdag 14 Februari 1914 ^ mu nier 7 fr, 5-00 * jaars, »et de post besteH ïflBR KGQRD-NEDERLAND franco s ggr< 25. 0» ftînmaemenispriji te YiMitoj» bettaUttar. *»s komâlgl agn •JS a-- sJen drak*wpeS. HET VOLKSBELANG fr. 5-0® 'i jun, a«i de ...

Het volk: christen werkmansblad

YIer-en-Twin!ipte Jaar, - N. 42 CoMïeasi - Huispzin - Elgsntom Donderdag, 1!) fémm 1014 Aile briefwisselingen vrachfc- I rrij te zenden aan Ang. Van Isegliem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Qent. Bureel van. West-Vlaanderen : Gaston Bossuyfc, Gilde der Am-bachten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, ...

Le journal du Congo

Jeudi 12 février 1914 Le Numéro 10 cent. (Etranger : 15 cent.) 3mo année. — N° 20. LE JOURNAL DU CONGO Gazette hebdomadaire PUBLICITÉ Annonces (4e page) la ligne . fr. 0.50 Réclames (3e page) „ . fr. 1.50 Echos „ . fr. 3.00 BUREAUX : Rue de le X^, S, Bruxelles TÉLÉPHONE S/'3LON 1807 ABONNEMENTS Payables par anticipation ; échéance ...

La Flandre libérale

40' innée — Samedi 7 Février 1914 QUOTIDIEN. - 10 CENT. H. 88 — Samedi 7 Février 1914 LA FLANDRE LIBERALE ABONNEMENTS 1 mois. 8 mois. i mois. I *n, BELGIQUE s Fr. 2.0C 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE ? Fr. 3.75 9.00 18.00 36.00 On t'abonna au bureau du Journal et dans tous les bureaux de posta RÉDACTION, ADMINISTRATION ET IMPRIMERIE GAND, 3, ...

La chronique: gazette quotidienne

S^j Samedi février 1914. — Edition B CINQ CENTIMES LE NUMERO. PQUH -TOUTE LA BELGIQUE 47e année, — Rio S8 LA CHRONIQUE BUREAUX 5 et 7, Gaif rie du Roi(Passage Saint-Hubert) IRUXILLII gazette quotidienne: TÉLÉPHONES Ldministratioa ; N* ■7 881À Rédaction N« 1-SOS » ABONNEMENTS: FONDATEUR: Bruxelles : 1*, francs par an; —- 6 francs ...

Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

15 Februari 1914. N° 4 3e Jaargang. HOOGER OP! ORGAAN VAN 'HET KRUISVERBOND' VOOR 'T A A RTS BIS DO M MECHELEN DIT BLAD Redaktie: P. J. Vullinqs. m. S. C. Deurne-Antwerpen. BUREEL: verschijnt den Ie" en 15e" van iedere MétvcistetTieclewerking vàti : Hoogleeraar E. Vliebergh, Leuvon; Eerw. P. Dom. Voor bijdragen en birichien : Aan m.rlnd ...

Les mercuriales financières: journal financier et industriel hebdomadaire

TélépKor\e Aô3ôO ^financières JoupaôJ fir\ôj\cieret Jr\du5lnel hebdomadaire f Goppe5por\dea^vi5 ô, Pôipis ] ^Londres, Beplirv,Am5îerdamJ L^CL. jtuajuiIwW Yc^rv 1 ■ Doereur3 en. droit Rue du Gl\eJet,10, Bruxelles^ □ □ Office 53 sT d'Ëiudes Finarxcièpes, ABONNEMENT ANNUEL : PARTIE ADMINISTRATIVE DU JOURNAL j LE NUMÉRO : 10 ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

?ooï België 5 centiemen, voor Merlanà 5 cent bet nommer TIJFTIENDÏ JAAR Vrijdag- 27 Februari 1914 30, St-Fieîerstraaf, 30, Brosse! ABONNEMENTEN : 1 jaar 6 maand î m. Selpit. vrachtvrij fr t 4,00 7,S0 4,00 Ntderlcmd, > » 20,0<l 10,80 8,80 Andtre lancUn > 32,00 16,00 8,00 Men kan Inschrijven op aile postkantoren Dt mtcJirtjvcri voor ...

Anvers-bourse: journal financier paraissant tous les jours de bourse...

Vendredi 20 février 1914 No 44 Vingt-sixième année ABONNEMENTS: un an un seme. un lrira#. - francs francs francs ANVERS . . 15.00 8.00 4.60 INTÉRIEUR . 18.00 9.50 8.25 EXTÉRIEUR . 30.00 15.50 8.00 On l'abonne à Anvers au bureau du journal, et dans tous les bureaux de poste de Belgique et de l'étranger. — Les abonnements partent le 1" ...

Gazette van Gent

247e JAAR. - Nr 40 — B 5 CENTIEMEN DINSDAG, 17 PEBRUAHI 1914 GAZETTE VAN GENT t P4 Ifl K Ji A Y «■ »£* Kfi-Jl » : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Een jaur fr. Z2-G0 Ee« jaar fr. I5-UQ 0 maawien > 6-59 6 inaanièB » "3-7S 2 maanden > 3-50 3 maandsii » 4-OU Yoor Rolland : 5 frank per 3 maanden. Yoor de andere landen : fr» 7-50 ...

La Métropole

LA METROPOLE abonnements ^ le numéro Journal quotidien du matin lb numéro ^ up«tefr 0 30 a» 21e Année fe ; U i ! \ ! I ! I I ! fr I» p* ~|f«« „ p . eSSK". ' s§ LavmJersfîn S: ioo Mardi ^ïe Alllics; Trois moi . . . . n. Tnns Ipb innr« 59,puedes Peignes, Anvers J ^ Hîmanrli* Ni Faits divers corpsid.» a 00 Emissions Prix à ...

Pagina's