Jouw zoekopdracht heeft 278 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-11

Filters

Publicatiedatum
1914278

L'indépendance belge

I S5c®c année. No. 317. L'INDÉPENDANCE ANGLETERRE: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. r ADMINISTRATION ET REDACTION. ÎUDOR HoUSE, TUDOR STREET, E.C. LONDRES T£UDI 2g NOVEMBRE 1914. TELEPHONE : CITY 3960. "j1 (Conservation par le Progrès* que reste - t - il de l'idee de L'internationale ? Les événements actuels nous montren a ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

*P3iUL , tmkg SB en Maatiag S3 Novemkr 1914 H'271 DE GENTENAAR= DE LANDWACHT DE KLE1NE PATRIOT Bureelen te Cent nr 18 Keteîvest Officiëele Duitsche berichten- We bevelen ia de aandacht der belangheb-fcesden, de volgende beslissingen door de Duitsche overheid genomea : BEVOORRABING. Het z'.jn de gemeenlen die de noodige opzoelcin- fen nioetexi ...

L'indépendance belge

Sôème année, No. 316. L'INDÉPENDANCE ANGLETERRE: ONE PENNY, BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. Administration et Rédaction, Iudor House, Tudor Street, E.C. TELEPHONE : CITY 3960. LONDRES, MERCREDI, 25 NOVEMBRE 1914. Conservation par le Progrès. LES SOLDATS BELGES BLESSES. Les personnes qui désirent avoir des nouvelles des soldats belges ...

De legerbode

28 Noverober 191-4 LMimmer den Dinsdag, Donderdag en Zaîerdag verschîjnende Dit blad is VOOR DE SOLDATEN bestemd , iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien Fransche en tien Nederlandsche exemplaren. De Veldslag in Vlaanderen en het Belgisch Leger In zijn nummer van a5sUn November, geeft Le Bulletin des Armées, het uitstekend orgaan, ...

L'écho de Belgique

L'Echo de Belgique DE STEM UIT BELGÏE Voor God enVaderland. Dieu et Patrie. , # Rédaction (Opstel) : 55 Russell Square, W.C. Administration & Secrétariat : 69 Lombard Street, E.C. No. 7 VENDREDI (Vrijdag) NOVEMBRE 6, 1914. Price ld. OUR OBJEGT In order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials which the Belgian ...

De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

Dertiende Jaar. — Nr 45. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zaterdag, 1 November 1914. DE BEIAARD ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : Voor het Blnnenland : fr. 2.50, voorop betaalbaar. Men schrijft In : TRAPSTRAAT, 23, en op aile postbtiroelen van het land. Voor het Buitenland : 5 frank, voorop betaalbaar. Brleven en mededeellngen, de redactle betreffende, ...

L'indépendance belge

f5é*w- année. No. 307. L'INDÉPENDANCE ANGLETERRE: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. « Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. LONDRES, SAMEDI, 14 NOVEMBRE 1914. Conservation par le Progrès. HOMMAGE au ROI ALBERT. A l occasion de sa fête les exilés belges en Angleterre envoient au Roi Albert le télégramme ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

« n llTIf^^—H.IMBUU1I——JUIUM^—■!———Uiim|______p^_^,^_____„____iJMimill——llWTB—IIBIWimilllLIIWI II—UlUll—— MUJBUJ—UJ.U—»W-11U1J—U—.^«1 «IMII—l^—lHllHll ■ I ■ "' "" ■ " - — ■■-■^TOiaCa ANVERS, Dimanche 29 et Lundi 30 Novembre 1914 Le numéro 20 centimes Cinquante-septième ...

L'écho d'Anvers

No. 26. Mercredi 4 Novembre 1914. 10 centimes. L'ECHOD'ANVERERS Organe officiel des réfugiés belges en Hollande. Paraît 2 fois Direction=Rédaction : ARTHUR DE GERS. Paraît 2 fois a midi et 6 heures. Bureaux: Bergen=op=Zoom, Boschstraat 68. A midi et 6 heures. EDITION DE MIDI. Ce que raconte un diplomate suédois qui vient de traverser ...

L'indépendance belge

viEiK^ 85eme année. No. 298. E] INDEPENDANCE ANGLETERRE: ONE PENNY. BEL€E CONTINENT : 15 CENTIMES. Administration et Redaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. LONDRES, MERCREDI, 4 NOVEMBRE, 1944. Conservation par le Progrès. vous trouverez une carte en permanence et depuis trois mois les Français sont devenus singulièrement forts en ...

Gazette van Gent

...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

36' JAAR Zaterdag 7 ea Zoatfag 8 NovemBer 1914 F 257 DE GENTENAAR - DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bîipaelen te Genf nr 16 Keteïvest Seriiî m fis Burgerwacîitei. Ten einde aile misvevstand en verkeerde witieggingen te doen ophouden, betreffende fret pîakkaat, weik de heer burgemeester der stad heeft deen aanplakken, aangaande de ©nts'agcn ...

Pagina's