Jouw zoekopdracht heeft 278 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-11

Filters

Publicatiedatum
1914278

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

86'JAAR Maandag 2 Novexnber 1914 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEIN1 FâTRIOT Eupeelen te Gent np 16 Keteîvest lll ■■i-n-r.Miq DAGBÔEK. De Duitsche soldatsn TE CENT (Vervolg.) Vepordenîng. De door de verorderring van 23 September 1914 (Wet- en verordeninersblad voor de bezeite atrcken van België, nr 4) tôt 31 Oktober 1914 verlengde ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

*P3iUL , tmkg SB en Maatiag S3 Novemkr 1914 H'271 DE GENTENAAR= DE LANDWACHT DE KLE1NE PATRIOT Bureelen te Cent nr 18 Keteîvest Officiëele Duitsche berichten- We bevelen ia de aandacht der belangheb-fcesden, de volgende beslissingen door de Duitsche overheid genomea : BEVOORRABING. Het z'.jn de gemeenlen die de noodige opzoelcin- fen nioetexi ...

L'écho de Belgique

L'Echo deBelgique DE STEM UITBELGÏE yoot God enVâderland. D icu et Patrie Rédaction (Opstei) : 55 Russelî Square, W.C. Administration & Secrétariat : 69 Lombard Street, E.C. No. 8 VENDREDI (Vriidag) NOVEMBRE 13. 1914. Price ld. Naamfeest des Konings 1 >1 ddiiiiccaL ivunnig Ter gelegenheid vans Konings naan feest zal Z.E. de Kardinaal ...

L'écho d'Anvers

No. M. Lundi 2 Novembre 1914. 10 centimes. L'ECHO D'ANVERS Organe officiel des réfugiés belges en Hollande. Paraît 2 fois A midi et 6 heures. Direction=Rédaction : ARTHUR DE GERS. Bureaux: Bergen=op=Zoom, Boschstraat 68. Paraît 2 fois A midi et 6 heures. EDITION DE MIDI. L'épouvantable sort de la Belgique. Sous ce titre, le « Courrier de ...

L'écho d'Anvers

No. 31 bis. Lundi 9 Novembre 1914. L'ECHO D'ANVERS Organe officiel des réfugiés belges en Hollande. Paraît 2 fois A midi et 6 heures. Dlrection=Rédaction : ARTHUR DE GERS. Bureaux: Bergen=op=Zoom, Boschstraat 68. Paraît 2 fois A midi et 6 heures. Edition de 6 heures. Le «muent de la lin L'Empereur d'Allemagne com mence à la trouver mauvaise ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

manche 29 novembre 1914 19 centimes le numéro d8"® année —■ N° 511 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : 16 (rases par an ; 7-50 francs pour six mois ; 4 francs pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus 0sr*mmmm^mmm3œm^ttaessssasTssaeaBsss)eegasm RÉDACTION & ADMINISTRATION : S. RUE DE FLANDRE, 3, GAND j TÉLÉPHONE ...

De legerbode

DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE LEGERBODE DE ...

Vooruit: socialistisch dagblad

gaar ■■ 2»s m s »,or nommer: voor B0I510 S coutiemcn, tooi don fre«T<ê i •■■<!><<!tan T»ï*f«a»ï# ï K«#RrK* Wsni " î s 4 o*a tt ©IroW sT*a*rf#f 2 É©^?^inlîelI• i&î*, tz^d»'Siaaa^\aat3mxmSffmsSBsx ^mssu^stxnass» Drokster-U Itgeefsïer ^m:Maaîschgppi] îlEÏ LICH' , bestuorder s P. PEVJSCH. ...

Het volk: antisocialistisch dagblad

Yicr-ef/Twiiiliple Jaar, JL 2SS ûoiMienst — Hnlsgezln — Eigendom Vrijdag, 13 November !9H É Alla briefwlsselingen vrachfc. s STÎj te zendon aan Aug. Van ; | Iseghom, yitgevcr voor do naarnl. Biaatseh. < Drukkerij Het Volk t, #Ieetstteg, n° 16, Gent. % Buréel van West-Vlaanderen : .Gaston Bossuyfc, Gilde der Am--rfcacliten, Koi-trijk ...

De volksstem: dagblad

ABONNEMENTEN: Zes ma ancien 4 franken. — Een jaar 8 franken. Inschrijving in aile postbureelen van liet land. Ie UiT&AÂF, 4 u, 's avciids 0 #j£ 2e UiTOAAF, 7 y. 's avcuds 0 Pour toute la publicité commerciale et financière clu journal, s'adresser exclusivement à l'Agence Réclame Godts, 2, Place de la Bourse, Bruxelles. 23 J&. ...

Gazette van Gent

...

L'écho d'Anvers

No. 50-51 Dimanche 29 et lundi 30 Novembre 1914. L'ECHO D'ANVERS Organe officiel des réfugiés belges en Hollande. Paraît 2 fois A midi et 6 heures. Direction*Rédaction : ARTHUR DE GERS. Bureaux: Bergen=op=Zoom, Boschstraat 68. Paraît 2 fois A midi et 6 heures. EDITION DE MIDI. Nos Télégrammes. Paiements au Luxembourg. LUXEMBOURG, 26 ...

Pagina's