Jouw zoekopdracht heeft 297 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-02

Filters

Publicatiedatum
1915297

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22ME ANNEE. SAMEDI 6 FEVRIER 1915. N°- 37. COMMUNIQUES OFFICIELS FRANÇAIS. TRANCHEE REPRISE.' aviateurs allemands en belgique. l'AJUS, 5 février.—-Communiqué officiel de 15 Jicurcs:— En Belgique, les aviateurs allemands oiit t'ait preuve d'une grande activité. I.e communiqué ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. i-v r -i t i n-i /-v t nm T t t \t r-\ x r\tr\ nmr it x ttit» i m « 22ME ANNÉE. DIMANCHE 21 ET LUNDI 22 FEVRIER 1915. Nos- 52 — 53. COMMUNIQUES OFFICIELS FRANÇAIS. L'ATTAQUE SUR YPRES. SUCCES A LES EPARGES. PARIS, 20 lévrier.—Communiqué officiel de 15 heures:— ' . Eu Belgique ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

2e jaargang — N' 38 Prijs : 5 centiem voor heel .het land en 10 centiem voor het Buitenland Zondag 14 en Maandag 15 Februari 1915 GAZET VAN BRUSSEL DAGBLiAD VOOR HET VUflfl^SCHH LAfiD Woor Volk, Stam^eii Taai. Omdat !k Vlamiitg tien. Van Eyck. Handschriften worden niet teruggesonden BEHEER EN BEDAKTIE : 12, Zwarte Lievs Vrouwstraat, 12 M«MI| ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Lundi TA février 1913 iO centimes le numéro 59me année ■ m JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : 8 fr. par an ; 4 fr. pour six mois ; S fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus REDACTION & ADMINISTRATION : 3, .RTTlLi UE "FJ-i-A. £si i_.iR.JE, 3, GaNL TÉLÉPHONE 665 —ffl——IM—HBU'—HMtM—— ANNO N.C E S : ...

De stem uit België

LEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.t. Abonnement : Subscription : ls. 9d. voor drie maanden. ls. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigmgen : 55, Russell Square. No. 23. VRIJDAG, FEBRUARI 26, 1915. Price ld. Opzoekingen. Onze Prijskamp. Gewonden in Frankrijk. Paaschplicht. De ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag. Donderdag en Zaterdag versçhijpende Dit blad is VOOH DE BELGISCHE SOLDATEN besLemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en NederlandLscbe exemplaren. " ® ® I ^ = " " i ' ' ? HELDENMOED Hoe men zich ook den oorlog hebbe voor-gesteld eer hij losbrak, die voorstèlling ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvangt tien Fransche en tien Nederlandsche exemplaren. Een Gezamenlijke Begraafplaats voor onze Dooden . Gloire, honneur ù ceux qui sont morts pour la Patrie ! ils ont droit qu'à leurs tombes la foule vienne et prie. ...

L'indépendance belge

S65me année. No. 376-31. L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UN! : ONE PENNY- BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rçdaction, Tudor House, Tuoor Street, E.C. TELEPHONE: CITY 396a LONDRES, VENDREDI 5 FEVRIER 1915. BEGISTEBED AT THE G.P.O. AS A NEW8PAPEE. Conservation par le Progrès. S O M M A I R E. t LA SITUATION : Importants combats en ...

De stem uit België

KEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscription : ls. 9d. voor drie maanden. ls. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 20. VRIJDAG, FEBRUARI 5, 1915. Price ld. Decreet Zijner Heiligheid. Photos. Belgische Gewonden in ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

20" ANNEE. — Série nouvelle. — N° 93 *• Le numéro : 10 Centimes Vendredi 12 Février 1915 /. - 2M RÉDACTION & ADMINISTRATION 20 ter m iî la Boarss — LE HAYRE Téléphone : Le Havre n° 14.05 Siïscieup : FEMD MU1 foutes tes communications concernant la rédaction doivent être adressées a6l", rue de la Bourse, Le Havre. ...

Het volk: christen werkmansblad

^jf-en-Irâligste Jaar. — N. 51 Gûisfiiessf — Molsgszla — EipïMOM Zondag, 21 Februari 1918 r— Aile bricfwisselingen vracht-trrij te zenden aan Aug. Van [seghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Gilde der Am* bachten Kortrjjk. Telefoon 523. ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

Gesetz- und Verordnungsblatt fiir die okkupierten Gebiete Belgiens. Wei- s ii Verordeningstilatl voar de Hezette slreken van Bslgie. Bulietin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. RRTTSSRT, l\To 42. 22. FEBRUAR 1915. VERORDNUNG. 1. Die Ausfuhr von Metallbearbeiturgsmasehinen aus Belgien wird verboten. Der Versuch der ...

Pagina's