Jouw zoekopdracht heeft 297 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-02

Filters

Publicatiedatum
1915297

Les nouvelles du jour: feuille luxembourgeoise d'informations

Les Nouvelles du Jour Feuille Luxembourgeoise d'informations ARLON, LE 15 FEVRIER 1915 Dans les Souvenirs de 1813 —«O»— • le partisan Colomb • Voici une curieuse page, retrouvée dans le Temps au 2 mars iui4. Eue est signée du cnaimant ecnvam et chroniqueur Henry ttuujcn, ae i Académie pançaise,trop tôt enlevé a t Histoire et aux ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Druksler-U fîgceïate» Sara; Maaîsehappij îsET LOT , bestuurder » P. DE VISCH. Ledsberg-Oent . . REDACTÎE . . ADMINSSTRATIE HOOGPOORT, 29. CENT VOORUIT ûrgaan der Beic/ische Wepkliedenpapùj\°~- Verschijnende aie dagen. ABONNEMENTSPRIJS BELGIE Orie maandcn. ► * , , fr. 3.2S Zes masndca • , , » « fr. 6 50 Een jaar. fr. 12.50 Men ...

L'indépendance belge

S65me année. No. 376-31. L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UN! : ONE PENNY- BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rçdaction, Tudor House, Tuoor Street, E.C. TELEPHONE: CITY 396a LONDRES, VENDREDI 5 FEVRIER 1915. BEGISTEBED AT THE G.P.O. AS A NEW8PAPEE. Conservation par le Progrès. S O M M A I R E. t LA SITUATION : Importants combats en ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is YOOR DE SOLDATEN bestemd ; ieclere compagnie, escadron of hatterij ontvangt tien Fransche en tien Nederlandsche exemplaren. De Ooplog gaat beglnnen Toen men voor eenigen tijd aan Lord Kitchener vroeg hoc lang de oorlog zou dur en, antwoorddc hij : « Ik (vqet niet wanneer de ...

Het volk: christen werkmansblad

— fijf-es-Twintig§te Jaar, H. 39 SoMenst — Biispzln — Elgenta Dinsdag, 9 Februari 1915. Alîa brieftyîsseîingen Trachfc-VTÎj te zenden aan Aug. Van Jseghem, uitgever voor de naamL tnaatsch. « Drukkerij Het Volk ay ïleersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen» ©aston Bossuyt, Gilde der Ara* bachtan, Kortrijk Telefoon 52ï ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

jèr» Année i N°. 114.- - q cCfits cïo centime s j ^ aimaticiie 14 ievriér 19x5 L'ECHO BELGE L'Umon fait la Force. •Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdam, Belge est notre nom de Famille* Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N.Z. VOORBUROWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef t Gustave ...

Het Vlaamsche nieuws

Iterdag Febnuuri 1915. Herste jta&rg BÎ 45 Frijs s 5 Cëntlemen door geheel België y | h a mu ilmi HET Vlaamsche Nieuws Het beat mgeUcht tsi maa«t verapratd Nieiiwiblad v«ur* Belgîë, • Vmdûjnit 7 maal per week ■ ABONNBMBNTOPRMZBN : • • ï-'&> I P«r 3 meanàsa 4.00 ^■gusi . . » . iJO I P*r S masEden - 7.56 ^B Fer jass? ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

20e ANNEE. - Série nouvelle. — NM07 Le numéro ' 10 Centimes Vendredi 26 février 1915 RÉDACTION & ADMINISTRATION 2g 1er me de !a Bourse — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n° 1Ï.05 Directeur : URNAND fiSSRAT Toutes les communications concernant la rédaction doivent être adressées uSl*r, vae de la Bourse, Le Havre. LONQON OFFICE: 21, ...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 15 Vrijdag 19 en Zaterdag 20 Februari 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELGISCHE STANDAARD » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten I.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : 2.7Ç ...

Het Vlaamsche nieuws

■Iflsdag 9 rfebruai-Â 1915, feerstc JMrg. Nr 27 « EEïBTr1 f Prijs : 5 Gentiemen door géheërèelgië ««mu M mu. ,1,1,11 », Vlaamsche Nieuws Het feest ingeiicht en mee$t verspreid Nieuwsblad van België, - VerscKijnt 1 maal per week ABQNNEMENTSPRMZÇN : IL -jetl - 6-35 i Per 3 saaandeE 4.08 V* PerBmaaadsc 7.® meegt verspreia meuwgp ...

L'indépendance belge

86ème année. No. 374. L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, MERCREDI 3 FEVRIER 1915. begistered at the g.p.o. as a newspaper. Conservation par le Progrès. S O M MA I R E. LA GUERRE: La situation—Attaques allemandes ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

Gesetz-und Verordnungsblatt für die okkuoierten Gebiete Beteiens. Wet- en Iferordeninssid voor de bezette streken van Beigië Bulletin officiel des Lois et Arrêtés nour le territoire beloe occuné. PP TTCCI7T imT« nM» 9. FEBRUAR 1915. 1. VERORDNUNG betreffend Aenderung des Dekretes vom 10. Vendémiaire des Jahres IV (2. Oktober 1795) uber die ...

Pagina's