Jouw zoekopdracht heeft 375 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-09

Filters

Publicatiedatum
1915375

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

SYNDIKAAL van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen ALMOES OF RECHT Het is klaar dat de meeste steunlicha-men samengesteld zijn uit belanglooze menschen welke in de eerste ...

L'indépendance belge

SSème année. No. 208 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI î ONE PENNY, BELGE. CONTÎNENT; 16 CENTIMES administration et redaction: bureaux a paris : „ mraa 0 cstïtt.t ttifis 1 tudor house, tudor st., london. b.c. u- 1lace de la bourse. LOXDRES, VENDREDI 3 SEPTEMBRE 1915. abonvvr-n.tci'g -6 mois' 17 shillings, t conservaîion par le progrlis« ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

i -J ABONNEMENT : Belgique : 12 francs par an k Etranger : 15 " " " REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 20 pages : 25 centimes le numéro ADMINISTRATION : C. Van Cortenbergh 12, rue de l'Empereur, Bruxelles PREMIER ANNIVERSAIRE DES SOLDATS BELGES TOMBÉS A HAELEN. Les jardins ont été dépouillés de leurs ...

L'indépendance belge

£6èm« année» No, 208 L' INDÉPENDANCE BELGE. ROYAUME-UNI Î ONE PENNY CONTINENT! 15 CENTIMES administration et redaction : bureaux a parts : tudor house. tudor st.. london. e c. 11' place de bourse TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: (ais'-îs. LONDRES, VENDREDI 3 SEPTEMBRE 1915. abonnements . {ô mois! ît^illnfcfs. 1 Conservation par le ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi 3 Septembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.401 DIRECTION & RÉDACTION : I^WkRUE VLEMINCKX, 14 i "A cA ANVERS /Téléphone 3761 <jjgy LLOYD ANVEHSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires ! Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 cettimes la double ligne ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

,erSte jaargang roo. aaa Woensdag, 1 ©eptesmlber 1 <215 & Cent DE VLAAMSCHE STEM volk zal niet vergaan! ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracht snaakt macht REDACTIE- EH ADBIlSilSTRATIEBUREELEN I KALVERSTRAAT 84, bovenhuis, AMSTERDAM. Telefoon No. 9922 Noord. Onder leiding van RENE DE CLERCQ on Dr. A. JACOB. ABONNEMENTSPBLrS (bB ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

...

De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het...

2e JAARGANG - Nr 8 0 centiemen het nummer. Gent, 15 September 1915 DE EIGENAAR Officieel orgaan der Maatschapp Organe officiel de la Société Eigenaapsbelanqen van het arrondissement Gent. Zetel : NOTAFtlSHUIS, ^Winkelstraat, 1, Gent. Berichtgever van onroerende goederen Bulletin Immobilier ABONNEMENTSPRIJS ■ REDAPTIE EN REHEER ■ ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 8 Septembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.405 DIRECTION & RÉDACTION : VLEMINCKX, 14 \&\nvers L -3 '^Èèféphone 3761 \^ANV0^ LL0YD ANVEKSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires ! Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc ...

Het Vlaamsche nieuws

wriidag 17 September 1915 Eerste jaar'g* JNi 245 Prijs : 5 Ceatiemen door geheei Beigië Het Vlaamsche Nieuws Hfll bcutt #n ivmumI v^rMU'eid Nieuwiblâd van BdflUL - Vttldliint î mtal ssesf «HMÉ AÎJONNEMENTSPRIJZEN Per week 0.35 | Per 3 maandeii 4.— Per maand 1.60 | Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr ...

De Belgische standaard

Ie Jaar — N° 162 Vijf centiemen het nummer Zaterdag 25 September 1915 De Belgische Stamdaard ^oor Ta®1 en Volk Voor Qod en Haard an .Laurî , Abondera nltprija voor 50 noaiiaers (-» «u***aen; dii vooru.tsmwin# : Voor de aoldstea : <?>50 tr. Vror de utat-soldatea — In 't lnvi 3.50 fr. ; bn«en 't ïa*d : S.00 ft\ cdici meer exemplaren ...

De werkman

de W erkloozenfonds. Bij deze wordt de Bevolking verwittigd, datde Klach-j§ ten-Kommissie aile Maandagen zal zetelen, om 5 uregj namiddag, in het Oud Hospitaal, Onderwijsstraat. m HETBESTUUR. I HERBOUWEN, HERSTELLEN, dit begint men op veell plaatsen, omrede dat na den Ooriog aile Bouwmaterialeng schrikkelijk zullen opslaan en de Ambachtmans niet ...

Pagina's