Jouw zoekopdracht heeft 461 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-10

Filters

Publicatiedatum
1916461

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 71. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. l. 21? Oktober 1916 Levensleer. s^isP» Wie op zijn schouders den zwaren last voelt wegen van een langdurende krijgsgevangenschap, moet in stonden van stille mijinering, menige gevolgtrekking hebben gemaakt die hem aïs levensleer kan dienen. Wanneer ik spreek van een ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

2773 - Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Yerordejiingsblud voor de bczeltc streken van Bclgië. Dullclin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Uitgegeven door de polltlek Hdeeliug bij den Generaalgoi terneur ln Helgié. Gediukt in d Irukkerij 1 an liet Wet- en Veroi deningsblad, ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS. Mercredi 11 Octobre 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - N° 17.737 DIRECTION & REDACTION : g 14.RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 ABONNEMENTS : > Les abonnements pour la ville et les faubourgs sont acceptés au bureau du journal, 14, rue Vleminckx. Pour l'intérieur et l'étranger on peut s adresser à ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 pfennig 5toe!te Htotgen*2fusga!>e (B.) 10 pfennig Belgifcher Rurier 33rtiffefets 2<t S e t g i f <5 £ Stvziit «fdjefui in SrQftcI iaglitf; (atitfj gonntags) jlBciinal aufjct SJJontag hormittag. Xic 6 r (t c 21 n S g a 6 c (A) ctjdjciut jebea Siadimittag. 2)ie 3 to c i t C 2t u S g a 5 c (B) «Mjerat morgens. (îtnfenbungen finb nnt ...

Het Vlaamsche nieuws

Kfîte 29 Oktober tgiô. Tweede Jaarg, Ni 300 Prys : 6 Centiemea door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Itfieuwsblad van Beigië. - Verschijct 7 maaî per week ABONNEMENTSPRIJZEN : per m«and i .78 Per 3 maandea 4.— per I aiaai«ien !•.— Per jaar 11.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Sa! VERHULST, ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

mmHP MHHHBfe MCW» mmsmmÊm mtmmmtmm '^■m^ aHBBB flMHHHBW ^OHH^r dBHHi Quotidien belge paraissant au Havre et à Paris RÉDACTION & ADMINISTRATION 28 tar. rm ds Ij Soarss — LE HAV8L TÉLÉPHONE n-64BEL.CE BUREAUX A PARIS : 33, rue Jean-Jacques-Rousseau. 33 LONDON OFFICE ï 21. panton stkeet Leicester Square, S. IN. Sirsctear rsÊœî ...

De Goedendag

...

L'indépendance belge

87ème année, No 247 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: 6 CENTS) administration et redaction : bureau a paris : iuoor house. tudor st.. london. e.c. 11 plage de la bourse TELEPHONE: CITY 3960. TEL EPM.: | 233^75. * MERCREDI 18 OCTOBRE 1916. En vente à Londres à 3 h. le mardi 17 oct. f3 mois. 9 ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HET N1EUWSTE PORTRET VAN H. M. KONINGIN WILHELMINA. (Foto Deutmann.) 14 OCTOBER 1916 5iste JAARGANG NO. ...

Het Vlaamsche nieuws

Leflsd&g 25 Oktober 1916. Tweede Jaarg. Nr 296 F . ir T-nnnr-«jy^T^sy^^ yy-gmslr^"wit»rrffi?rif''riiiH rw-mirr-nrrr Pry» : 6 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijct 7 maaj per week ABONNEMENTSPRIJZEN t Pei maaad 17» Per S maandea S.— Per S maandea ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

■ 2858 - Generalgouvernement zijn aangesloten, worden de voor het geheele gebied van het Generalgouvernement uitgevaardigde Verordeningen, evcnals de in het Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België afgekondigde algemeene beschikkingen van het Hooîd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) bij den Generalgouverneur in ...

De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische...

DE BELGISCHE SOCIALIST Tweetalig WeeKblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland Abonnementsprijs in Nederland: 75 cent per 3 maanden - Redactie en Administratie : GEDEMPTE SLAAK 120 - ROTTERDAM - Abonnementsprijs voor het Buitenland: f 1 50 per 3 maanden Bond der Belgische arbeiders in Nederland. Het voorloopig bestuur van den Bond ...

Pagina's