Jouw zoekopdracht heeft 461 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-10

Filters

Publicatiedatum
1916461

L' illustration

L,ILLUSTRATION Prix du Numéro : Un Franc. SAMEDI 21 OCTOBRE 1916 74e Année. — N° 3842, L'EMPEREUR DE RUSSIE PARMI SES SOLDATS Phof. Serge Timoféew. Ce numéro contient en supplément le Tableau d'Honneur de la Guerre (planches 297 à ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

<£tffe (A) îîcets 10 pfennig | —i ■■■■■■—kt;-- Belgifcher Kurier ^rii'ffcf et^ Sft SesSM^S Kk?;«; «li^tini !n Stûfjeî iâjli$ (and) gosuwgS) jtoeimav onjeî Sîoniaj SPtmïUaj. 2>ie C;fte 21 s§sabc (A) etfdjtini jcitc ïïarijraittag, $ie 3»eifc Sa8gabc (B) «tfdjeiitt otorgenî. lïxnfenlinnflcn fmt> ntrt an Me ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

firrSJo Wtteuiaho flt\ JJtcis 10 pfennig ■ -r --mbiimetit* Belgifcher Kurier truffe têts 35«t SeêgjjdiS Slttfie? Ctf$«intilt Srfiiîtï iâgli^ (ûttef) SonntDBê) otoeintaï aufe« 2Hontag 6otmitfaB. Sie G t ft o St tt 3 8 a 6 e (A) cifdj«itxt jeSett SîadimiUafl. 2>te Si»'»-5 Snêaabc (B) «rfdicint ntoigettS. Ginfcttb-ttttsetj fmb ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

■ 2858 - Generalgouvernement zijn aangesloten, worden de voor het geheele gebied van het Generalgouvernement uitgevaardigde Verordeningen, evcnals de in het Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België afgekondigde algemeene beschikkingen van het Hooîd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) bij den Generalgouverneur in ...

De stem uit België

Bureel : 21, RUSSELL SQUARE. LONDON, W.C. Téléphoné: Muséum 267. De Stem uit Belgie Abonnement : lsh. 9d. voor 3 maanden. Subscription : lsh. 9d, for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.25 ▲ fr. Voor de soldaten ; lsh. w of 1.50 fr. 3<ie Jaargang, Nr. 6. (Blz. i 151-1162.) VRIJDAG, 27 ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

23" ANNEE - Séné Notrvelle.- N° 714 Dimanche 22 Octobre 1916 RÉDACTION & ADMINISTRATION 1,1 'er ra8 4, |j Soarsa — LE HAVRb TÉLÉPHONE n'64BELCB BUREAUX A PARIS : 33, rue Jean-Jacques-Rousseau. 33 « ■ »0« LONDON OFFICE! 21. PANTON STKEBT Leicester Square, S. 1t. Cirectenr FERMUI9 EUFi? IWWWWWVt lO cent, le ° LE XXE ...

Belgisch dagblad

Vt .Tî»ïîT,o,nno' VBiaDAG 13 OCTOBER 1916. 3o. 25 BELGISCH DAGBLAD abonnementen. Per 3 maanden voor Nederland | 2.60 'franco per posfc. Losse iiummers: Voor Nederland 5 cent Voor Euitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du GASTILLON. f - ^ •• AD VEETENTIEN. Van 1—5 ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

23e ANNEE — Série Nouvelle.- N° 693 Dimanche OctoB^ feîô RÉDACTION & ADMINISTRATION 28ter. rn« ds la Soursa — LE HàTRfc TÉLÉPHONE :n'64BELOB BUREAUX A PARIS : 33, rue Jean-Jacques-Rousseau, 33 LONDON OFFICES îi. PANTON STREET Leicester Square, S. W. testeur fWm RSUHA7 (WWVt/VWtVt sO cent, le PN° LEXXESIÈCLE ABONNEMENTS France 2 ...

Belgisch dagblad

2& JTaa.rg'aiigr' DINSDAO 17 OCTOBER ÎOIO. rCo. SIS ABONNE 21 EN TE N. ><tx 3 maandin voor Nederlan f 2.60 franco per post. Loss nammers: Voor Nederland 5 cen Voor Buitenland Vit cent. Den Haag, Prinsegracht 3î Tfilefoon Red. "en Admin. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. • Hoofdredaoteur : L. du ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Nummer 547 Prijs : f5 Centiemen Woensdag 18 October 1916. ONS VADERLAND Opukker>llit0it«sp : A. TEMPERE-RM UYLE euinkcpkeiaan, 6k, DE PANNE (BtslQia) Vaa«< fpMkrijk • 17, eut di VIo, CALAIS. CPSTEL[i J. BAECKELANDT, ne Rortat, 17, CALAIS. RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK -*• -*■ -*• VOOR GOD EN VOLK EN LAND ! ASÛNNEMENTEN i an ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Nummer 586 Prijs : g5 Centiemen Donlerdag 5 October 1916, ONS VADERLAND * ( "^AByNNKalENTEKf | i B»lgi« • • • 1 50 fr- per maand ! } s ... 4.00 fr. per trimester j i FrankrijK- . 1.80 fr. per maand | < „ . . 5.00 Ir. per trimester j BELGISCH DAGBLAD ABONNE! VIENTEN ENGELAND EN HOLLAND: 2.70 per maand 8.00 per trimest ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile brîefwieseîingen vracM-*rij te eenden aan Aug. Van îteghem, uitgever vbor de naaml, maatech. «Drukkerij Het Volk»» Mcersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandereni Gaston Bossuyt, Recolle ttea* «triât, 14, Kortrijk, r tfi- A'ï J HET VOLK Men schrljft ln : Opalle postlcantoren aan 10 tr. per jaar. Zns maanden fr. 5.00< Drie ...

Pagina's