Jouw zoekopdracht heeft 463 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-12

Filters

Publicatiedatum
1916463

Het tooneel

Het Tooneel 2e Jaargang Nr 16 — 30 December 1916 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Centiem Koninklijke JSederlandsche Schouwburg. De MeesterderSmeltovens WHBMmÊÊKOËÊÊmÊmam Ed. Gorlé. Er zijn verschillencle categorieën van schomvburgbezoekers. De eerste catégorie omvat de getrouwen die regelmatig naar het theater gaan — ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Ctffe W BMs 1® Bfenitlj Belgifcher kurier £5vïïffelets <£a$e&$eïtung $« Sclgifti* 8 ut 1er erfdieiut in Sriiflel lâfllicij (auS) ©onntngS) 3U>eiî»al aujjet SHontcg tootmiitag. 2>ic Erfte S! u S g e 6 c (A) etfcfjeint jcSctt Sîadjinittog. ï>ic 8 H> e H e SI n 3 s a 6 e (B) crfrîjcint ntotgenS. Csin f cnï> ungen ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAQSBLAD Byblad yan " YOORUIT „ ZONDAG 31 DECEMBER 1916 Tweede Jaargang Nr 36 Prijs : 5 centiemen De Fluwijnenvangei (Slot) Op een Zondag na het lof kwam hij terug binnen in « De Zwaan », waar hij een spel gepandoerd had, en hij sprak tôt den baas : — Baas, mag ik mijn val eens komen zetten? — Jawel, Mooren. — Kom eens mee. En ...

Het volk: christen werkmansblad

fcon-Twinligsîe Jaar. N. 301 Gcflsdienst — Bnïsgezîn — Elgenfiom B'asdag, 28, « Weeîisda». 27 Decesiber f!M8 Aile brief wissel ingen vracht-rrij te zei:den aan Au g. Van Iseghtm, uitgever voor de naami. msaiech. « Dmkkcry Het Volk», Weèr&teeg, n° 10, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen» Ga&ton Bossuyt, Reeolîetten-»tiaat, ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

RÉDACTION & ADMINISTRATION 83. ruo Jaan-Jacques-Rousseau, 33 PARIS Téléphone : Gutsnberg 139.M pwîîCAUX AU HAVRE: ÎSît!>, t î» di la Bssrsi — LS RAYRS ÏËLÊ^HONË :n-64BELOE LONDON OFFICE : 21, >ANTON STREET Liieestsr Squero, S. W. uk : riitfD kkh Quotidien belge paraissant au Havre et à Paris v, T > • ABONNEMENTS Ff ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

gcîfe aiMsgaftc (fi) pyds 10 pfennig Belgifcher kurier ^riiffeïets t£à$e&$eitu «a $«t 8elgîf#e Stttitt ttidjelnt in SStUfîcI iâglidj (and) SoitniagS) jweima! attfltt SRoittag Sorraittag. $ie Eiftt % c S g e 6 c (A) «irçeini jt»«n 3!a^«tittag. $ie 8 fi> e i t e « u 3 g a 6 e (B) etftfjcint tnotgcnë. SinîenSnngen ftnS »#t on ...

De Belgische standaard

IHIltlïSÏBlIll fmr i IBMBd f. Z-9S innrJ" 9-5° g m*at»d*s J-.S «M êol&tim tm'tUmà I BUBd L 1-75 S Rtuodr 3-50 g mMadeB I-s5 M**»* 'ila** g Maad i. «'W ■ nui)M 5-o* ausadc? H® OPSTBL •a BEHEER: raki Zecdijfc DB FARM Klein# aatkoadl. gingca g,u f. da regel, R*clau«B : vol» tu» ovswïr». I • fctHft, Vaste t, M, S. ...

Het Vlaamsche nieuws

Het Vlaamsche Nieuws — — « ™ ^ 1»> «I^b^H■ wanw — » ■" —■ i —— » w Het besfc isgelieht en meest verspreid Nieuwsblad vais België. - Verschijot 7 maal per week au.ililllilWlrnww^W^tBOW^iii nwntnwi rari-iim-iiHBi'iim".! t.fj«w»i .'«««M», UiM *n>fmnr»'ia»i wn n=» ■: -'-r fi • l".ijit- r -— ...

Onze Iseghemnaar

...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND Drakkep-Uiteevep : A. TIPPKRE-MUYLE Duink«pk«laan, «S, DE PANNE (B*I0îb) Voor FnmkrSIi i 17. rua M* Vio» CALM8 0P8TEL i J. BAECKELANDT, ru» Rorttt, 17, CALME. RECHT DOOR, VRIJ, EN VRANK + -*■ VOOR GOD EN VOLK EN LAND I 1 ~~~~ ii ABOMHEMENTEH . Ss?»!î . . „„ JFrankrîïk Engelend en Hollanâ V®- !*■ Per -nd 1.80 fr. ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

InGriekenland Belgische Metaalbewerker -ffni fura urtnhiiinn ^j| rjuapsjqass der "¥oeiingsnij verheid Landelijk orgaan van de Centrale der ÏVerklieden en Werks^s der Voedingsnijverheid van ISelgië GEEN RECHTEN ZONDER PICHTEN BEHEER EN OPSTELRAAD : ^OLKSHî GEEN PICHTEN ZONDER RECHTEN Jozef - Stevensstraat, brussel | Centrale Vereeniging der ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3me Année - N. 803 - Ed. 1 Clin CEHTIHES Jeudi 21 Décembre 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉQ. g Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique t! h l'Etranger n'acceptent que de# abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Janv. 1 Avrîl 1 Juillet ! Octoi. On peut s'abonner toutefois pour le» ...

Pagina's