Jouw zoekopdracht heeft 463 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-12

Filters

Publicatiedatum
1916463

L'indépendance belge

87#m« annee. No 302 L'INDEPENDANCE ROYAUME-UN* : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: !5 CENTIMES (HOLLANDE s 5 OENTS) < ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS : T7D0P HO'JSE, TUDOR ST., LONDON, E.C. U' PLACE DE LA BOURSE. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: j «t JEUDI 21 DECEMBRE 1916. Ën vente à Londres à 3 h. !e mercredi 20 dec. fl MOIS. » ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijtiende Dit blad is VOOR DE BELGISGHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of ballerjj oritvang't tien of vijftien. Fransclie en Nederlandsche exemplaren. De Ifisîructiecentruins van het Belgisch Leger (Vervolg) IV. — Verdere Onlwiklreling. Eens de eer'ste moeilijkheden te boveii ...

De Belgische standaard

S* jtoftt 1 883,534* Zondag 10 en Maandag II December'1916 | iHïfiïSSÎÏHlJt i-y pmt soiàiti* ) ï nuums L 1-35 a-S° g œ*îc. > £"73 JVM solde#** '* h&id I maand T--7? ■ isuuusdc- S"5° £ma*&d; S-^S 'i btpA | mat 3d S. a-30 ■ ■taadstis g- a S «wades f-s© DE BELGISCHE STAnDAARD R M c rt » o /-x ^ /yx ^ c ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE IONfc rcmiDi CINQ CENTIME» ffi»DE VIJF CENT PjMT: "IX CENTIME» PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.—Téléphoné: Holborn 212. ABONNEMENT» : 1 mois, 3 sh. ; -3 mois, 9 ik • 1 A «U • O .^.1. 1A rl» 23MB ANNEE VENDREDI 29 DECEMBRE 1916 N o 363 LA GRANDE GUERRE Le nouveau îruiu ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Œtffe îlusflaôe (A) Jtegts 10 pfennig Belgilcher Kurier ^riiffefer* $«r 8elgi(c!je Pttiict ccfc^eint i« iaglidj (autfj Sottntogê) itotimnl ûuscr aRonUg bormittog. 2>ie CE i ît e 81 u i 8 a 6 c (A) eif^eint jrten 32a<%mittag. 2>ie 3 ta t i I e h « « fl a 6 e (B) «ïdjcint motgenS. <£iitf(nSungtn ftttb nue an bie ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

SYIMDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, Ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen De GeneeskundigeHulp door de Mutualiteiten Het waarlijk onbenullige der reden van het weigeren der ...

L'avenir wallon

4re Année. — N° 6. Rédacteur en chef : p. b'Hannau Du 14 au 20 Décembre 1916. • Le Numéro : 10 centimes • Abonnements Un an. . . fr 5.00 Six mois . . 3.00 Trois mois . . 1.60 Annonces La ligne . . fr. 0.50 L`AVENIRWALLON Paraît tontes les semaines RÉDACTION ET ADMINISTRATION . 3, Boulevard de la Senne BRUXELLES, Pour les Wallons... ...

Het tooneel

Het Tooneel 2e Jaargang N' 12 - 2 December 1916 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Gentiem Koninkliike JSederlandsche Scbouwburs. "DE KLEINEN Gustaat Cauwenberc. «■ u Lucien Népoty is niet de eerste de beste dramaturg, wel integendeel. Hij kent door en door 't theater, de trucs, de ficelles, al de procédés om aan het ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

ffi' . ©esember 1916 lUITOEGEV/EM DOOR JOhû ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 27 Décembre 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - N° 17,800 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS ABONNEMENTS : Les abonnements pour la ville et les faubourgs sont acceptés au bureau du journal, 14, rue Vleminckx.— Pour l'intérieur et l'étranger on peut s'adresser à la poste. LLOYD ...

De Belgische standaard

III*SE5tlFSiîS fMf I f«HCBâ t» *"4» «lirx'^c 9-5® I-7S ttw «?&&*«»: s S *«''***»* mut': t. ï-75 t«ttâr<l*K S-S'-ftoWtMfcss 5-25 Buiic ï ^cw» IWacî {. S-Sfe ■ ik**ida£ S-Je fcatfaaàes *** p» OPSTEL «a BKHEEK: mi» *M# Gg&iïth « Zvtii'b: o* vtmm ■Ikisla» stsnJravli-j,4s rsgié. Ktcl&asea j -ô^. ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD ZONDAG 10 DECEMBER 191< Bijblad van " YOORUIT „ Tweede Jaargang — Nr 33 Prijs ! 5 centiemen In het verlaten dorpje Het regent... Het regent aanhoudend, zonder verpoozing, ©ver de droef-sombere, Bretonsche « lande ». Lijnrecht is de weg, te nauwernood op en neer golvend, geel-slijkerig en nat-tig blinkend, tusschen de ...

Pagina's