Jouw zoekopdracht heeft 509 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-06

Filters

Publicatiedatum
1918509

De legerbode

i H Jrmi 1 Pi?=5 Nnmmer 584 DE LEGERBODE den Dinsdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOH DE BELGISCHE SOLDATEN besl.emd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang't tien of vijftien Fransche en NederlandscLie exemplaren. EEN AANVAL (Van een ooggetuige.) Belgisch front, 44 Juni. Wio hekommert zich nog over een « aamv.l-letje » in ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

2de Jaar No 7 (24) Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 678 (9-5-18) 1 en 15 Juni 1918 De Poperingsche Keikop e. r/r>Qjn/ijrs irrtJe^r' ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : K.OSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) * 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

Derde jaargang, N' 24. i5 Juni 1918. Prijs : 10 centiemen. Derde Jaargang, Nr 24. — i5 Juni 1918, DE EENDRACHT Prijs per Jaargang fr. 5.20 » » drie maanden » i.3o Postchekrekening Nr 86. Weekblad voor het Vlaamsche Volk Redaktic en Bureel : Lange Nieuwstraat, 108, ANTWERPEN. HET KABINET COOREMAN. Voor wie zich een klaar gedacht wil vonnen ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

Mo 13£g © ©essls "^rèfl^arsTfOlir mis& L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. »Iotirrss3 €S£S«3tI«55etra cSm srmtirs gB^rgaSs^aisit ers E-ScslSaa-aele Belge est notre nom ifs Fa&lÙe. T.-*tis ie«: fie «s lettres caolveaifi êla*e adressées au bureau de rédaction: N. Z. VOOSBUKCWAIL, 334-24®, Iïïétînctetar en Ctaeï: ...

Ons Vlaanderen

Vierde Jaar. — N* 172. Prijs : 10 Centiem per Nummer Zondag 9 Juni 1918. ONS VLAANDEREN TE GENT : 24, Wellinckstraat. VEKSGHIJNT ELKEN 2ATERDAG TE PARIJS : 181, Rue de Charonne; / aaaEWtaaaggairHMiMir I.T» ij^jtCTs^gi^gywfapraBcaii'T. WAurtmzxisœTsm&rœswaG um\wœ2mxwuxMsssBmx AB ONNEM ENTSPRIJ S : Voor Bt-Igië en Frankrijt ! Voor een ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

4eme Année SÎSf° 1334 o cents îrav^r-GT-e;iEB* xsp jrraira iyia L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal Quotidien du matin paraissant en fSoSîarade Belge est notre nom de Famille. 1.»^, fi,.!,,»,,! Atre au Rédacteur en Che!: Gustave Jaspaers. Abonnements: Hollande il. 1.50 par mois. Etranger îl. 2.00 par mois. Pour iea Toutes les ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

BORGERHOUT, 29 JUNI 1918 10 Centiemen Nr 26, 41® Jaar HET VLAAMSCH HEELAL Allés in te zendkn vôôr Donderdag middag Bureel en Drukkerij : Carnotplaats 65 — Inschrijvingsprijs : 5 Frank — WtîOlillhul VOOI* \laaillSCh(; en Algemeeiie BeliingeU Aankondigingen : 20 Centiemen den regbl Het Midden Het midden waarin de menschen leven, maakt een ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

I Vierde jaargang - Nummer 1093 PStfjS : 10 CENTIEMES 2611 tUf, Xluni ifIS ONS VADERLAND STICHTERS : I. Baeckelandi an A. Twr.pert Belg sch dagblad yerschijaende op al de dagen der week Gpstel en Béheer : J. BAECKELA'NDT 91, rue Neuve, CALAIS ■ - — — I A ISO\SEMESTËX « permaand Belglel.TS Frankrijk 2.35 EngclamUloîlonil 3.50 | per ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE ROYAUME-UNI: 1 PENSMY LE NUMERO j CONTINENT. . 15 CENTIMES HOLLANDE. ..... 5 CENTS ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS: IVîEiRCREDI S JUIN 1918 f 3 MOIS. 9 SHILLINGS ïUDOR HOUSE. TUDOR ST.. E.G'. 4 11, PLACE DE LA BOURSE . . , ABONNEMENTS J 6 MOIS, 17 SHILLINGS TELEPHONE: CITY 3960 ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

Aim® Année ] N° 1331 et 1333 s cents Ditxmnctae Î6 et lundi V7 juin 191S L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal Quotidien du matin paraissant en Hollande Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent ôtre adressées au bureau de rédaction: N. 3E. VOOHBUBfiWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphones: 2797 «2t 1775. I Rédacteur en ...

L'indépendance belge

€9e armé» no tsi L'INDÉPENDANCE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE ROYAUME-UNI: 1 PENWY LE NUMERO CONTIENT . . 15 CENTtMES , HOLLANDE 5 CENT3 administration et redaction : tudor hgusk. tudoe st.. e g. 4 TÉLÉPHONE; CITY 3s60 bureau a paris: 11, place de la bourse TÉL.: 311-57 et 238-75 MERCREDi 5 JU8N 1918 En vente à Londres à 3 h. le ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

ABONNEMENTSPRIJS s Binnenland (Etapegebied uityezonderd), ti. 4.50 i>er kwartaal. <AtXi: KOSTEN INBEQREHEN) «en «rende zlcb tôt dr postkantorea. Ongevraagde •tukken «orden in geval van alei- opneimng enkel tcruggezonden zoo ci Del ooodlge poito la bijgevoegd. Hoofdopsteller: Dr f?ené De Clercq iEHEEK EN kEDAKTIE I Ruysdaelstraat, 9, ...

Pagina's