Jouw zoekopdracht heeft 297 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-02

Filters

Publicatiedatum
1915297

Le messager de Bruxelles

LE MESSAGER DE BRUXELLES JOURNAL QUOTIDIEN. ÉCONOMIQUE & FINANCIER Abonnements: Pendant la durée de la guerre 3 francs par mois (Bruxelles et faubourgs) AVIS. — Adre»s«r toute torrespondanae à la direction du MESSAGER DE BRUXELLES | Aueune quittant» ne sera valable •! elle ne porte la signature du directeur du Journal,, 'Rédaction ...

De Belgische standaard

lste Jaar - N° 13 Vtjf centiemen het nummer Zondag 14 en Maandag 15 FebruaVJ 1915 De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. DE KLAS VAN'14 De voorwacht is ons ...

De stem uit België

LEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.t. Abonnement : Subscription : ls. 9d. voor drie maanden. ls. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigmgen : 55, Russell Square. No. 23. VRIJDAG, FEBRUARI 26, 1915. Price ld. Opzoekingen. Onze Prijskamp. Gewonden in Frankrijk. Paaschplicht. De ...

L' illustration

Ce numéro contient": Huit gravures en couleurs, dont deux portraits hors texte remmargés, et trois doubles pages non brochées ni pliées; Deux autres doubles pages non pliées, en'taille-douce, dont une remmargée, L'ILLUSTRATION Prix de ce Numéro : Deux Francs, SAMEDI 20 FÉVRIER 1915 7j« Année. — N° 3755. LE GÉNÉRALISSIME ET LE ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Mardi 0 février 1915 no centimes le numéro 59me année - N° 40 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : SELGIQUE : 8 fr. par an ; 4 fr. pour six mois ; S fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3, RTJiL' IDE TTL-A-ISTJDREï, 3, G-A-ItTID TÉLÉPHONE 665 ANNONCES : Voir ie tarif au bas de la dernière page du ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS," Samedi 6 Février 1915 Cinquante-septième Année - No 17.227 ' RÉDACTION : Ijp , i&E VLE|lINCKX, 14 I Téléphone : 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double li|>ne 1 franc la ligne sur double colonne.^ Émissions et ...

Vooruit: socialistisch dagblad

t .---.y - -•> >-;. .:^t-i>:-.:*v^,r,r.\&*ttgafcSa&c^3BS^îi.rc^fihS»flaBBMS£^ , :vr:, •,. ••^>..;ir:>- ■■ . ,■ •-.. , ?/.** rg&gjgaattg^^ 1 1 in n1^ SI® jaar -■ M, 47 Prijs por nommer : voor België S centiemen, voor den Vreemde5 centiemen TeSevoon : Redactie 247 - Adminfstratie 2845 Woansdat; ...

Het Vlaamsche nieuws

Woensdag 24 Februan 1915. Èerste jaarg . Nr 42 f*rijs 5 Centiemen doos g-eheel Belgrië 3EH£3EC*X Vlaamsche Nieuws Het best ixuselicht en meest versoreid Nieuwtblad van Belgiê. - Verschynt 7 maiu pwr IABONNEMEN rSPRtJZEN : (<er wtei J ... 0.35 I Per 3 maandcr *.UU 'e: m**ml ... 1.50 t Per 6 maandeii 7 Sti Per jaiir 14.00 BESTUUR BUREELEN: ...

De Belgische standaard

1ste Jaar. N° 19 Vijf centiemen het nummer Zondag 28 Fehruari en llaandag 1 SVSaart 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land < DE BELGISCHE STANDAARD » verschijnt 3 maal te week. . Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : vo«r de soldaten 1.50 fr. — voor de nict-soldaten 2.00 fr. ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

Gesetz- und Verordnungsblatt fiir die okkupierten Gebiete Belgiens. Wei- s ii Verordeningstilatl voar de Hezette slreken van Bslgie. Bulietin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. RRTTSSRT, l\To 42. 22. FEBRUAR 1915. VERORDNUNG. 1. Die Ausfuhr von Metallbearbeiturgsmasehinen aus Belgien wird verboten. Der Versuch der ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

■ Dimanche 14 février 1913 lO centimes le numéro 39me année — IN0 41 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : 8 fr. par an ; 4 fr. pour six mois ; 3 fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3, RTTIE DE FLANDRE, 3, G-iLUSTD TÉLÉPHONE 665 mi. 11 iin ■■WH1I—MMTW—nruTiiin ni il ■ i ...

De Belgische standaard

De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land Bttïv.r&jsu-zsiurxit* ïjkt > '-czx> >? f-- 3 TKaoMMfcttastac : raracocwxcsiia^wj^TMtMaKS^^ \/r»r\r* ollp m^rlp rî^^lmcr^n vir»!"! xxrAnrlpn fr»f • yy;.»'.' F yvJX&V3SX1?£leSV&\rje;Vi3œ9X>JXVQ<jnaitSJMXX*JXttXmK3lZri!lttUX « DE BELS1SCHE ...

Pagina's