Jouw zoekopdracht heeft 571 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-10

Filters

Publicatiedatum
1917571

Het Vlaamsche nieuws

I Dinsdag 23 October 1917. Perde jsargsrg Nï 293 Prijs : Centiem voor geheef > - Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maal in de week" ABONNEMENTSPRIJZEN : foor één maand 1.75 fa-r 3 maand 5.— Yoor 6 maand 10,— Voor één jaar 18.— Reuaktie, Beheer en Aankondigingea : 44, KOODESTRAAT, 44 ANTWERPEN 1 DE ©PSTELRAAD: Raf VERHULST, Dr, ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE CONTINENT s 15 CENTIMES (HOLLANDE ; 6 CENTS) administration et rédaction : plTcI^}r\aAbocbse. LUNDI 1 OCTOBRE 1917. f 3 MOIS. 9 SHILLINGS. 1 6 DAiYB STE., HIQH HOLBOEN, W.C.l. 11. PLACE DE LA BODESB. ^ ^ ABONNEMENTS:^ 3 MOIS, 17 SHILLINGS. J-CONSERVATION PAR LB PROGRÈS. téléphoné : holborn 1773.4 ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE IONEjiPENftSY «OIT: CIHQ CENTI0ES gOlLAUDE: VÏJF CEHT «ITHEIIT: DIX CENTIME! PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 43, Chancery Lane, W.C.2 — Téléphoné : Holborn 211, ABONNEMENTS lflmois"i3 sh. ; 3^mois,j9 sh. 24MB ANNEE SAMEDI 27 OCTOBRE 1917 No. 300 LA GRANDE GUERRE Nouveaux succès français 11.000 prisonniers, ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende T ! 1 — Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOIJDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t Lien of vijftien Fransche en Nederlandsche exeoiplaren. TYPEN EN SCHETSEN VAN HET FRONT Een Piot heeft mij verteld... Bien piot heb ik in een hoek van den loop-graaf ontinoet, van die ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ONEQPENNY —AïT. CINQ CEHTIKBS ROLLÂSDE : VUF CF.MT CONTINENT : DIX CENTIMES PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.2 — Téléphoné: Siolbera 212. ABONNEMENTS 5 ch • 9 m nie Q ait 24mb ANNEE DIMANCHE 28 ET LUNDI 29 OCTOBRE 1917 Nos. 301-302 ItsA. GBAMDE L'offensive à Ypres continue GRAVES REVERS ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

HETVADERLAND Sooteaankt>^diginge"crfenkomft Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 10 centiem (aûdere landen). Dienstaanbiedingen : vodf gercformeer- Par maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. den kosteloos. LEO VAN GOETHEM, Directeur Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. v. ' .... i:£ - ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

3de JAARCANCj Nr 702. PBNPfiBPAQ, 11 OOTOBER 1917/ HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer : 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere ...

De stem uit België

Ibu'CU : M 21, ROSSEIA SQUARÏ ■london, W.C # Téléphoné) gWMuseum 267 De Stem VOOR GOD EN VADERLAND. uit Belgie Abonnement : 2sh. voof 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 rnonths. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. , of 1.50 fr. Ide Jaargang, Nr. 4. (B'iz. 1655-1662.) ...

Het Vlaamsche nieuws

Lefdag 6 October 1917. Derde Jaargasg Nr 276' Prijs : 01 Centiem voor geheel Belgie Het Vlaamsche Nieuws Verschijnî *7 maal in de week abonnembntspruzen. , «a ma«i<! >-ÎS , 1 auiKi *— 11 m**n<S , Ma ]•" «îedsktfe, Bebtfr *a AiHbo«4iglD|a» 't. 800DE3TBAAT, « JLNTWEKPMI •_ DE OPSTELRAADi S»! VEMHULST. Or. Aag. BORMS, ...

Ons land

3de JAARGANG, Numraer 26 PRIJS : 5 CENTIEMEN 27 Ok*ober 1917 STAATKUNDE - WETENSCHAP - KUNST - TOONEEL - L ETTER K UN DE AJ5UJN JN JiMJtSIN ISrKI.I h Per jaar . . . fr. 3.— Voor 6 maanden s 1.75 Vcor 3 maanden » 1.— MEN SCHRIJFT IN TEK JiUREELE VAN HET BLAD Opstelraad en Beheer : ROODESÏRAAT, 44 - ANTWEEPEN. A ANKONDIGINGEN NAAR OVEREENKOMST ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Orgaaii d@r Belgisehe WerkliedeapâFti?. ~ Verschijnende aile dagen. Druktttr fHtgeefster Sam Maatseh HE7 LJCHT Best f De Viseh, Ledeberg-Oent — Red. Adnt . Rôegp»ûrt* £9, Gem Europeesche Oorlog ta fHt-flHKlifM h II FittMp Uit Duitsche bron. BERLIJN, 18 Oktober. — Officieel: Westelijk gevechtsterreip Front geai, veldm. kroonprins Rupprecht ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

Vendredi 26 Octobre 1917 —■ ■ ■ ■ DIRECTION ET RÉDACTION : 14, Rue Vleminckx, 14. ANVER ' ABONNEMENTS ; S'adresser au bureau du joi Le numéro : 10 centimes LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires M Soixantième Année - No 18.05' J ANNONCES: 25 centimes la petite ligne. ~ 50 centimes la double ...

Pagina's