Jouw zoekopdracht * heeft 170 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Daensistische pers

Filters

Soort

Een leger van werklozen? De verplichte tewerkstelling

Naarmate de oorlog langer duurde, kwam de Duitse economie handen tekort. Tegelijkertijd lag de economie in het bezette België zo goed als stil waardoor er enorm veel werklozen waren. Het Duitse opperbevel liet haar oog vallen op die Belgische werklozen om haar oorlogseconomie draaiende te houden.   Aanvankelijk probeerden de Duitsers de ...

Een activistisch banket

Op vraag van de activisten heropende de Duitse bezetter in 1916 de Gentse universiteit, nu met het Nederlands als onderwijstaal. De Duitse inmenging stootte veel professoren tegen de borst en slechts een beperkt aantal studenten schreef zich in. Toch hield ‘de Vlaamse Hogeschool’ stand.Tijdens het tweede academiejaar onder Duits bewind ...

Ingevallen gezichten

Naar schatting 180.000 Belgen werkten vanaf 1916 als dwangarbeider in Duitse dienst. Vooral het afvoeren van Belgische burgers naar Duitsland lokte een golf van protest uit. De Belgische regering in ballingschap sprak over slavernij en de katholieke Kerk trok bij monde van Kardinaal Mercier hevig van leer tegen de Duitse deportaties. Ook de ...

Nieuwjaarswensen en geweerschoten

Na het spontane kerstbestand van december 1914 was de legerleiding niet happig op een nieuwe verbroedering tussen de strijdende partijen. Op oudjaar en nieuwjaarsdag weerklonken geweerschoten en bulderden kanonnen als vanouds. Toch probeerden sommige soldaten om de eerste jaarovergang aan het front een feestelijk karakter te geven. ...

Eine Armee von Arbeitslosen? Die Zwangsarbeit

In dem Maße in dem der Krieg andauerte, geriet die deutsche Wirtschaft unter Druck. Zur gleichen Zeit lag die Wirtschaft im besetzten Belgien so gut wie brach, wodurch hier enorm viele Menschen arbeitslos waren. Die deutschen Machthaber sahen in den belgischen Arbeitslosen eine Möglichkeit,  ihre Kriegswirtschaft am Laufen zu ...

Une armée de sans-emploi? Le travail forcé

Au fur et à mesure que la guerre s’éternisait, l’économie allemande manquait de bras. Dans le même temps, l’économie en Belgique occupée était presque à l’arrêt et il y avait énormément de sans-emploi. Le haut commandement allemand jeta son dévolu sur ces sans-emploi belges pour continuer à faire fonctionner ...

An army of the unemployed? Forced labour

As the war lasted, the German economy grew short-handed. At the same time, the economy in occupied Belgium had all but ground to a standstill, as a result of which there was enormous unemployment. The German high command came to see the Belgian unemployed as a way of keeping the war economy running.   Initially, the Germans tried to tempt ...

A Banquet for Activists

At the request of Flemish Movement activists, the German occupying force reopened the University of Ghent in 1916, this time with Dutch as the language of instruction rather than French. The German interference went against the grain of many professors, and only a limited number of students enrolled. In spite of that, the 'Flemish Academy' ...

Ein aktivistisches Bankett

Auf Bitten der Aktivisten – jener flämischen Nationalisten, die mit der deutschen Besatzung kollaborierten – wurde die Genter Universität von den deutschen Besatzern im Jahr 1916 wiedereröffnet, jetzt mit Niederländisch als Unterrichtssprache. Die Einmischung der Deutschen verprellte viele Professoren und lediglich eine begrenzte ...

Un banquet activiste

À la demande des activistes, l'occupant allemand rouvrit en 1916 l'université gantoise, avec désormais le néerlandais comme langue d'enseignement. La prise allemande répugna de nombreux professeurs et seul un nombre limité d'étudiants s'inscrivit. La « Haute École flamande » résista quand ...

Vœux de bonne année et coups de fusil

Après la trêve de Noël spontanée de décembre 1914, une nouvelle fraternisation entre les belligérants n’enchantait pas le commandement de l’armée. À la Saint-Sylvestre et le jour de l’an, des coups de fusil et des grondements de canons retentirent comme d’habitude. Certains soldats essayèrent quand même de donner ...

New Year's greetings and gunshots

After the spontaneous Christmas truce of December 1914, army command was not eager for any new fraternization between the contesting parties. On New Year's Eve and New Year's Day, rifle shots rang out and the guns pounded as usual. Yet, some soldiers still tried to give the passing of the first year at the front a festive character. ...

Pagina's