Your search * has 32 results

a-z index of titles
  • Onze Temschenaars

Filters

Series or title

Onze Temschenaars

Nummer 1 Februari - Maart 1917. Gecensureerd te Cherbourg. - ONZE TEMSCHENAARS Prijs : KOSTELOOS - Voot juws, onderstéuning, inlichtingen en nummers wende men zic ^ BULTERYS Octaaf,Serg.G 2-i8,7CieVeldlegér — ofwel toi Cl. Dl. ANDTSHEER, soldat, au Consulat Belge,Cherbourg. Vrienden en Strijdmakkers, Sedei ,jng reeds koesterden eenige ...

Onze Temschenaars

Nummer 1 Februari - Maart 1917. Gecensureerd te Cherbourg. � IE TEMSCHENAARS � Prijs : KOSTELOOS � Voor nieuws, ondersteuning, inlichtingen en nummers wende men zich tot BULTERYS Octaa'�Serg.C 248,7CieVeldleger � ofwel tot Cl. DE LANDTSHEER, soldat, au Consulat Beige,Cherbourg. Vrienden en Strijdmakkers, Sedert lang reeds koesterden ...

Onze Temschenaars

Gecensureerd te Cherbourg. — - Prijs : KOSTELOOS — iMT" Daar de « cliché » met de pentee-keningen die dienen moet voor hoofdti-tel nog niet is toegekornen, verschijnen wij met zelfde opschrift als nr éen. Het zal dus zijn voor ons nr 9 - Voor nieuws,ondei'steuning,inlichtmgen en nu m m ers zicli wenden a) de soldaten op en acliter 't ...

Onze Temschenaars

Nummer 2. — Paasclinummer ■ Aoril 1917. Gecensureerd, te Cherbourg. — ONZE TEMSCHENAARS - Prijs : KOSTELOOS Paar de « cliché » met de pentee-keningen die dienen moet voor hoofdti-tel nog niet is toegekomen, verschijnen wij met zelfde opschrift a là nr éen. Het zal dus zijn voor ons nr 9 Voor nieuws?ondersteuning,inlichtingen en nummers ...

Onze Temschenaars

Nummer 3. Mei 1917. ^gar-^^aCTgaKaoa^awap!^^ » i mm umu n ■■ ■ ■■ n ■■,■. m ■-—g—ta——■ Gecensureerd te Cherbourg. - — Prijs : KOSTELOOS. Onze Temschenaars ' —— —— Yoor nieuws, ondersteuning, inlichtingen en nummers zich wenden : à) de soldaten op en achter 't Iront : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent G 248, 7 ...

Onze Temschenaars

Voor nieuws, ondersteuning, inlichtingen en nummers zich wenden : a) de soldaten op en achter 't front : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, G 248, 7 Cie - Belgisch Veldleger ; b) de vluchtelingen en krijgsgevangenen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldat, au Consulat Beige, Cherbourg. (Onze Temschenaars in Holland: tôt Aug. Brys, Loods ...

Onze Temschenaars

Nummer 4. Juni 1917. Oecensureerd te Cherbourg. — — Prijs : KOSTELOOS. — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, G 248, 7 Cie- Belgisch Yeldleger ; h) de vluchtelingen en krijgsgevangenen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldaat, Consulat Belge, ...

Onze Temschenaars

Gecensureerd te Cherbourg. — — Prijs : KOSTELOOS. — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS,' Sergent, C 248, 7 Cie - Belgisch Veldleger ; b) de vluchtelingen en krijgsgevangenen : tôt CL DE LANDTSHEER, soldaat, Consulat Beige, Cherbourg. (Onze Temschenaars ...

Onze Temschenaars

Nr 5. 11' JULI NUMMER - 1917. - UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS soHaat. r d'AboviUe 37 Cherbonrg — — Seng. C 248 T cie ...Gedeckt, Viamingen den Slag der Galden Sporen.... (5 Ooggt 1914) Koning ALBERT Viert den 11e Juii ! Weer rijst,gls een blinkendedageraad,een nieuwe lie Jali ait den gang der t jden. En al zijn we in ...

Onze Temschenaars

- IIe JULI NUMMER - 19i7. Onze Temschenaars UITGEYERS : CL. DE LÂNDTSHEER en Octaaf BULTERYS — soUaat. r d'AbovUle 37 Cherbourg — — Sa^g» G 248 7° oie ...Gedeckt, Vlamingen den Slag der Golden Sporen.... (5 Oogst 1914) Koning ALBERT Viert den 11e Juli ! Weer rijsMls ten blinkendedageraad,een nieawe il® Jali ait den gang der t jden. En ai ...

Onze Temschenaars

— UITGEVERS : GL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, D 91, 7 Gie — Belgisch Yeldleger ; b) de vluchtelingen en krijgsgevangenen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, Belgisch soldaat, 37, rue Amiral d'Abosville, Cherbourg. (Onze Temschenaars in Holland : tôt AUG. BRYS, ...

Onze Temschenaars

Nummer 6. (Met toelating der militaire overheid) Oogst 1917. — Prijs : KOSTELOOS. Onze Temschenaars — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEËR en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, D 91, 7 Cie — Belgisch Veldleger ; b) de vlïïchtelingen en krijgsgevangenen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, ...

Pages

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...