Jouw zoekopdracht heeft 367 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-11

Filters

Publicatiedatum
1915367

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

6 November 1915 Nr 45 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IIV8CHRIJVIIVG8PRIJ8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

gemo Année N°. 401 S cents CIO Centimes) Dimanche 38 novembre Bis L'ECHO BELGE L'Union fait la Force-, •Journal quotidien du matin paraissant en Hollande. est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: IV. z. VOORBURGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. ...

Het Vlaamsche nieuws

VVoensdag 3 November 1015. Herste ïaarg Nr 292 Frijs : 5 Centiemen door ereheeî Beîerië Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van Beigië. - Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN Per week 0.35 i Per 3 maaaden 4.— Per maaaxl 1.50 j Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

§7" JAAR ¥ri)iia| 5 îfovtmkf 19 £ 5 N'-f63 DE GENTENAAR= DE LANDWACHT BE EiEBÏi PATBIOT Biîpseïen fa Qoat isp l@ Ketetvas# ' ffliciei DiUt teicltet i. VERGRDEMO betreffsaâa het vsrboâ van lanlkaartaa te verva&rdigon van BelgiS enz. § t. Het vervaardigen van allerhattde landkaarten, die België, Duitschland, Frankryk, Italie, ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

1337 Gesetz- und Verordnunqsblatt für die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsblad voor de bezette slreken van Belgiè. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Citgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-rerneur ia Belgifi. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37e JAAR Merdàg-6 NovAr i915 W £61 - i ,■■■ - ■ i... ... r- m.- -—.i . ■ 11 m i ii i n *--r.i.-r- in i » imi i i h ■ ■ n ii i i" "T • ~ n 11^————i———trti—r"i i il il i i ii i ■ t—i • i mu » ...... DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Si saii ta: n s*ît B798. — Adolf Moreels en ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Prijs par naiarner : voor Balgië 1% 69ûtiemoii, voor dea 1/reemde S ceatiemeii Tsisîoosi î ïtadacts© ^4? - 4î2 fiinsstraiîe 284S Êlorsîlorda?? 11 WOVE8IBER 1915 Drukster-U itgeef ster Maatschappij H ET LICHT bestuurder t P. DE VISCH. Ledeberg-Oent . . REDACTÏE . . ADMINISTRATIE HOÛGPQORT. 29. GENT Orgaars der Belgische ...

L'indépendance belge

$6ème année* No. 261 L'INDËPENDANCE ROYÂUME«UNf « ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CËNTÎMES, (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: TUDOR HOT7SE. TTTDOR ST., L ON DON. E.C. TELEPHONE: CITV 3960. BUREAU A PARIS: 11, PLACE DE LA BOURSE. "S" le i r* r> i £ï î $ "■ 7 ô t TELEPH.i 1 238-7 5. LONDRES, JEUDI 4 ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS. Jeudi 4 Novembre 1915 Le numéro 10 centimes Uinquante-huitieme Annee - JNo 17.45J DIRECTION & RÉDACTION VLEMINCKX, 14 T AANVERS ? * -iA ' o i \ïjjSr,l v/ Téléphone 3761 v 0 . ^ / ^ LLOYD ANVERSOIS Annonces : 5 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne t franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 ...

L'indépendance belge

86èaie année^ No. 283 L'INDÉPENDANCE fêOYAUME'UfNU Î ONE PENNY BELGE. CONT1NEMT : 15 CENTIMES (HOLLANDE : 6 CENTS,) ADMINISTRATION ET REDACTION: ÏUDOR. HOTJSE, TUDOR ST., LONDON. E.C. TELEPHONE: CITY 3960, BUREAU A PARIS: 11, PLACE DE LA BOURSE. _ . TELEPH.: L° XDRESJ MARDI 30 NOVEMBRE 1915. f3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) ABONNEMENTS : 1 6 MOIS, ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

geme ASlttôfe W®. 399 rSf cents (10 Centimes) Vendredi 26 novembre 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer •Journal quotidien du matin paraissant en Hollande. Belge est notre nom de Famille. «HMII ■—IlIl 1—i———M—— &> va^iva* * » • »w» » ■ w w . Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction ...

De Belgische standaard

!• Jaar — N* 206 Vyf centiemen liet nummer uinsdag 16 Novemoer 1 « 16 De Belgische Standaard Door TaaJ an Volk Foor €*od an Huard an ri*nd aiwm«i»9nt*ry» voor 59 ■»»<» (* •**«<<•■) Jbi) vooroitl»uii«t s Beatuurder : ILDEFON8 PEMTBR8. v?°* 'âeelinKen J5i®b weiiden tôt î Voor d« «oMatea : *,«0 ir. „ Villa ...

Pagina's