Jouw zoekopdracht heeft 385 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-12

Filters

Publicatiedatum
1915385

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 42. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 22.? Dec. 1915 De Vlaamsche Soldaten. De belgische regeering hield tôt nu toe staande dat heel het belgische leger bezield was met de ééne gedachte den vadergrond terug te veroveren, en dat boven dit heilige doel de oude rassen-ntryd tusschen Waal en Ylaming heel en al ...

De stem uit België

Registered at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Central 12 86. ■T 12 Btadz. De Stem uit Belgie L'Echo de Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement: ls. 6d, voor drie maanden. Subscription : 1s. 6d. for three months- 2de Jaargang -Nr. 1 Oplage 21,,000. VRIJDAG, DECEMBER 3, 1915. Abonnement voor Holland : i fi. Pyîpp 1 ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

4 December 1915 Nr 49 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen INeCHRIJVING»PRIJ8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Droksîer-Uiîgeefste» «iaia: Maatschappij H ET LICtiT bestuurderî p, DE VîSCM. Ledeberg-Gent . . REDACTÏE . . ADMÎNÎSTRATIE liOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJS BELGIE Drte maanden. . » , , fr. 3.25 Zes maanden* . ... fr. 6 50 Een jaar . ...... fr. 12.501 Men «bonnccrt rich np aile postbureele» DEN VREEMDE Dris maanden ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Dimanche 19 et Lundi 20 Décembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Annéi - No 17.492 DIRECTION & RÉDACTION 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37~ 1ÂAE Dinslag 21 Becemlîer 1915 w m DE GENTENAAR=DE LANDWACHT 'rîfs pe* aaœméf h eeiiiSenieik ... SE KLEIïïE PATBÏOÏ Bureelen te Cent or 18 Keteivesâ BEKEJÎDMAKIITSJ c (rau liet vertagenwoordigena smnis-terie van onderwiis. Se Sïafiariandschetaai op fie ssokolea. De taaîtoestar.den op het gebisd van Let Middel itar onderwys werden ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I f Ëerste Jaargang NO. 233 a&onctag, w oecemoer 1910 O <^«381 ¥< DE VLAAMSCHE STEM Fen volk zal ni et vergaan! ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracnt maakt macht fciRECTIE EN REDACTIEi PALEISSTÏtAAT 31. bovenhuls, AKSTEROAM. Talefoon No. SS22 Noord. Onder leiding van Dr. R E N E DE CLERCQ en Dr. A. J A C O B, ABONNEMENTSPfilJS (bij ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

RÉDACTION & ADMINISTRATION JSin ma is 1: Bourse —■ LE BATEE Téléphone : Le Havre n* 14.05 Sireeteur : FSRSMD BSBSAT fontes les communications concernant la rédaction doivent être adressées sS*", rue de la Bourse, Le Havre. LONDON OFFICE: 81,Panton Street )Leicester Square s.w). LE XXe SIECLE Ouotidien ibeSpe paraissent au ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

gèm© Antièe -408 (5 cents flO Centimé»') Ofmanclie S décembre iqis L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer Journal Quotidien du malin uas°aîssant en HoMande. Beltse est noirs nom de FaimitB. Toutes les lettres doivent Être adressées au bureau de rédaction: IV. Z. VOOR6URGWAL 234-240, AMSTERDAM Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

RÉDACTION &ADM1N1STRATIO Itni nu d« la Boarse — LE HAYRE Téléphone : Le Havre n' 14,0 Directeur : FERHMD NEUSâ? I fouies les communications concernai I in rédaction doivent être adressât I aVvu* de la Bourse,Le Havre. (■ london office» pljPanton Street (Leicester Square s.w) LE XXe SIECLE ituLt vv*« ' vWiJ-iui & y *v/ ...

L'âme belge

N° 3. Décembre 1915. L'Ame Belge ... L'âme belge que les siècles ont pétrie de loyauté et d'héroïsme et qui passera inviolée et immortelle aux générations futures. Un Grand Belge. = Son Éminence le Cardinal ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede Jaargang Ni 5 19 Decembcr 1915 ! », redactie en bêheer van " a i,leri.ei „ peperstraat,*17, — gent — ALLERLEI drukkerij a. de scheemaecker antw. steenweg, b7, st-amandftberg, (genl) Lezinq voor net Christene Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 centiemën INHOUD : Een onverwachte aanval. De Leer van Christus V. — In één winnut ...

Pagina's