Jouw zoekopdracht heeft 385 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-12

Filters

Publicatiedatum
1915385

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE ROYAUME-UNI S ONE PENNY; BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES (HOLLANDE s 6 OENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: TUDOR HOUSE, TUDOR ST., LONDON, E.O. TELEPHONE: CITY 3960. BUREAU A PARIS : 11, PLACE DE LA BOURSE. TELEPH.: {iaslfl.f* LONDRES, JEUDI 2 DECEMBRE 1915, (3 MOIS, 9 SHILLINGS.) ABONNEMENTS: •] 6 MOIS, 17 SHILLINGS, f ...

Belgisch dagblad

l^te Jaargang. WOENSDAG 20 DECEMBER 1915. INTo. @9. ABÛN NE MENTES. Per 8 maanden voor Holland 12.50 franco per post. Lossa nnmmers: Voor Holland 5 cent roor Buitenland 7Vj cent. DenHaag. Prinsegrachfc 89, Telef. Red. Adm. 743S. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWA6NE — CH. HERBiET. Hoofdredacteur : L. DU GASTILLON. ADVEBÏENTIENÎ Van 1—5 ...

De Belgische standaard

euros'■ mmmsm !• J&&? ■— W 231 IHjf centiemen net nummer Woensdag 15 DecemDer X&1& -. i „, *0 j _ imiiB .■.^t,»J..T.».KI^y.f ■» T . m-<W« <PWB1/V •> V *J»»T '. " </»«» De Belgische Standaard Door T&aJ sa VolJt xA iB-Knwdve fîf sœaaB JmH ! I3AGB3LA3D Voor Beâ m Ha*rci a» hmnd ,ux ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Mardi 7 Décembre 1916 ^ g Cl JOURNAL QUOTIDIEN. p* Z.à Numéro ? tO Centimes. f>mé Année. =—N* 380 PRIX DES ABONNEMENTS : Un mois . . . . fr. 2.30 Les demandes d'abonnement sont reçues EXCLUSIVEMENT Bux guichets des bureaux de poste. ADMINISTRATION ET RÉDACTION Sl} I&oïltaffne-aiix-IXerbes-F'ota&ères, BRJJJTVJTi£jE3 BUREAUX : ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

2e Année. N" 429 TIRAGE 75.000 CINQ CENTIMES Ed°" B MMI IIIWIII ■ III ITI Il i LUNDI 6 DÉCEMBRE 1915 Le Bruxellois ABONNEMENTS: 13 6 12 Mois Bruxelles et Faubourgs. . . . . 2 fr. 4 fr. 7 fr. 12 fr. Province et Etranger ..... 3.50 8.50 16.00 30.00 J5To"o.x*aa.^l Quotidien I£:sacl.@]po:ia.ca.sa,:o.-fc Rédaction, Administration, ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

Vooruit: socialistisch dagblad

Orakster-UHgeeïcîw Sans; Maatschappij KET LICHÎ besfuarder» p, DE V1SCH. Ledeberg-0«nî . . REDACT1E . . ADMINISTRATÏE MOOCFOORI. 29. CENT Opffcuus der Befffische Werkliedenpantjf* ~ Werschjjnende a/k cfagen. ABONNEMENTSPRIJS BELQÏE Dde maanden. . . , , fr. 3.23 Zca «naarsdes • , » . . >r. 6.5Q Gen jaar. ...... fr. 12.50 Mea ...

Het volk: christen werkmansblad

Viff^Tïï!Rilgs(c Jaar. — R. 527 ■ ■ ■' • ,1 g! tait !■■ Cofisâlenst — Halspzia — ElgeniSoi Zaterâag, ! i Decem^er - HH § Aile bnefu-isselfngeTi vractt-viij te r-eudea aan Aug. Van îteglum, uitgevervoor denaaml. Bf.siEcli. iBiukkeiij Het Volki, ïUt rstec-g, n° 16, Gent. Bureel voor West-Viaandereni Gatton Bossuyt, ...

Het volk: christen werkmansblad

If-enfmatigsîe Jaar. - K 3»7 mCTUT"'"rl"H—n »«.*. «wrUm ffr IV Ssisiienst — Halsgezin — EJgsaéoa Boaderdag, 23 Deccmkr 1915 Aile briefuîsEelingen - vrs cht' Vïij te renden aan Aug. Van fteegfaem, nit gaver voor de b&chS. Bojuitecb., «Drukketij Het Voïfe», Me«,«MUeg, n° 16, Gent. JWtel' voor West-Vlaandcreiu ...

Het Vlaamsche nieuws

Het Vlaamsche Nieuws Het best mgelicht en meest verspreid NieuwsbLid Beîgië. » Verschijnt 7 maal per week IAB0NNEMENT5PRIJZEN | AFGEVAARBIGDEN VAN DEN OPSTELEAAD •. ? AANK0NDIGIN6EN Per week 0.36 Per 3 maanden 3.7S VAtZ ÏYR1W noA*miK ? Tweede bladz., per regel 2.60 yierde bladz., per regel.. 0.5S 1.25 Per 6 maanden 7.S8 D A* BORMS Aïimt ...

De Belgische standaard

. . -* )r - ■ ' h • f"> Woor Gfad *» HaarcÉ êît Zt&md jDOOI9 ÔH Poi& '..i ■ •—— ^ ' " '" '| " ' '" "^oor'dîe msdsdi'suaicea zscli wcndec otï A+r K-S? *r- r,z « sîssiî- £•. .«.».»•* « — •• « ANMMaf Wivrdîdî fPOfût M lOOÏLfiCfâSis 18 ç?:4fcsi aw ««a^arec ï*5 elk ...

Pagina's