Jouw zoekopdracht heeft 398 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-05

Filters

Publicatiedatum
1916398

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

las Oateltn geî^iefjl. Uns Berlin unb dem Kdcf). Sie Surgen î>et ÎRarf, Ssafj tutfexe SJÏaïf 33xanbettbuxg aud) SBuxgett fyat, loixf» lidbe, „ricbttggef)enbe" SSurgett, ift nur ben allertoenigfteu befannt. $n ûen Sagèn, ba man bent 9teid)êf)auptftdbter mebr benn je bie Sfteige feiner engeren Çeimat.. nabesubringen fudEjt, ift es ...

Het Vlaamsche nieuws

pinsdag 30 Mei 1916, fweede jaarg. Nr *50 Prit s6 Centietxien door geheel België Het Vlaamsche Nieuws ■ Het best ingelichi en meest verspreid Maewsfoiaa van Beigië» .- Verschijnt 7 n^aai per week ' rARfiNNPMFNTSPBIJZFÎî1 " " AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OP3TELRAAD : AANKONDÎGINGEN : Bï Aug BOEMS, Alb. VAN DEN BRANDE Tweed# bladss., per ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

fdjtoerben iiber ben Ceiammernëtoeiten 3«ftaiib bei: ©txa|e, fûx bie_ îRabfafyxex gtoei ^aljxtoege eingeiicfjtet. ©eit îutjem finb mm auf biefen JRabfaÇtertoegen in Slbftdnben son 5 311 5 9Jfetextt Heine 3Saume gepflarijt tooiben, fo ba| bie 9tabfaï)iei jefct bon neuent gestoimgen finb, bie alte fjoïpeitge ©traçc 5U benuhen. — Sic S ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

23e ANNEE. — Série nouvelle.—N* 565 T^e numéro! 10 Centimes (S CEWIMES AU PROTO Dimanche 28 Mai 1916 y RÉDACTION & ADMINISTRAT^ ![tu m ds la Bourse — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n' lï.( Directeur : FERONS SIURâl Teniez tes communications concern la rédaction douent être adressi os^fTuede la bout se, Le Havre. LOWDON OFF8CE: ...

De Belgische standaard

DE BELGISCHE STAnDAARD ^rrSTACHT BAART 9 A\A7n^ ^ ^ ^_• •. _ S U c h t i p -S&e 11 w u f»dep : T l^tfant P®CtÉI Vaste Opstellers : M. E. Bklpaire, L. Dutkers, V, Van Grambehbn, PS Bertrand Van »br Schblden, Df Van de Perre, D'j. Van de Worstyne, Judl Filmaeht AbonnemœtsprîisT'v^r'so'daten":" VoôrTrr.^d "h" i™5 ...

De Belgische standaard

ri JDEKTkahb van dbr bchbuuii»} M' *«« ua rwu, w j. ? '->n «v Abcanesncateprij» s Voo-' *old«ten: Vgoç t sn?»n4r^f ï-«5— ypor a tntaadenfr. a^B — Voor a natnden fr. 3,75 * - | Niet «oldateu in 't laad : Voer v-.j*ac<i fr. 1,75 — Voor a »>i*ndea fr. 330 — Voor 3 aaaanden fr. 3,25 Niet soldatec buiten 't larsd : Votif 1 ...

Het tooneel

10 Centiem HET TOONEEL lBte Jaargang. Nr 25 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 6 Mei 1916 HEER PIERRY Heer Pierry is lang geen onbekende in de Antwerpsche tooneelwereld. Hij speelde vroe-ger in tal van maatschappijen, waar hij al s een goed liefhebber ...

La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial

Fondée en 1905 Edition de guerre, No 30. Prii : 10 cmtimm. 20 Mai 1916. LA CORBEILLE ) JOURNAL FINANCIER ET COMMERCIAL » Bureaux: 103, Place de Meir, ANVERS. Télépkttu 42SS Affilié à l'Association de la Presse Financière LE JOURNAL «LA CORBEILLE EST EN VENTE A BRUXELLEî CALERIE DE LA REINE, 32, LIBRA RIE MASSARDO. AFFAIRES DE BOURSE ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mardi-30 Mai 1916 ANVERS, Mardi-30 Mai 1916 ANVERS, Mardi-30 Mai 1916 ANVERS, Mardi-30 Mai 1916 ANVERS, Mardi-30 Mai 1916 ANVERS, Mardi-30 Mai 1916 ANVERS, Mardi-30 Mai 1916 ANVERS, Mardi-30 Mai 1916 ANVERS, Mardi-30 Mai 1916 ANVERS, Mardi-30 Mai 1916 ANVERS, Mardi-30 Mai 1916 ANVERS, Mardi-30 Mai 1916 ANVERS, Mardi-30 Mai 1916 ANVERS, ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

' ANVERS, Mercredi 31 Mai 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - N° 17.629 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double ...

L'indépendance belge

No. 104 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI ; ONE PENNY BELGE. m CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE ; 6 DENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION: JCDOB HOUSE, TUÛÛK ST., LONDON, E.C. TELEPHONE: CITY 39 60. BtTREATT A PARIS: 11. PLACE DE LA BOURSE. TECEPH, {Uilfï. 6t JEUDI 4 MAI 1916. En vents à Londres à 3 h. le mercredi 3 mai. (ô MOIS. 9 SHILLINGS. ) ...

L'indépendance belge

S7ème annê^ No. 103 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY WT fî? fiS fiSmJi^V JCfl» CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: 5 CENTS) ADMtNISTE ATION ET REDACTION: ! ïUDOB HOUSE. TUDOR ST.. LONDON. E.C. TELEPHONE: CITY 3960. BUREAU A PARIS: 11, PLACE DE LA BOURSE. TELEPH.: j J. et MERCREDI 3 MAI 1916. En vente à Londres à 3 h. le mardi 2 mai. (s ...

Pagina's