Jouw zoekopdracht heeft 408 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-07

Filters

Publicatiedatum
1916408

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 pfennig Sroetfe l!lo?gen~3(u0ga&e (B.) 10 Sfgnnta Belgifcher Kurier £?ruffeter> 2cr S Î : 3 ; ; tfj - Suites erfdjcitit tn Srûflcl iâgtidj (aud) SontttogS) jtteimat ûufccr SRoutog Mrmittag. Sic gr(tc SI u 4 g a 6 c (A) crfdjcitit jcbea Sîadjmittag. Sic gtscitc H u 4g a 6 c (B) erfegeint tnotgetts. Gin [en bungen fittb But on bic ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Nr. 60. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 22? -luli 1916 GU1DO GEZELLE * I. Nieuwe dingen vertellen over dezen grooten onder onze Ylaamsche dichters, kan ik niet: machtigere stemmen hebben zijne verheerlijking gedragen : maar niet tôt allen dringt de klank der kathedraalsche klokken. U, ylaamsche voiks-jongens, geboren en ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

2è«M® Année N®. 646 S cents ' ï>imdi 31 failli est 1916 L'ECHO BELGE L'Union tait la Forcer Journal aaaotidien du tratin paraissant en Hoflande. Se/ge es/ nûtr^ nùm de FsmiHs. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: jy^ VOORBURûWAL 234""240, AMSTERDÂIV1. Téléphone! 2797. Rédacteur en Ctief: ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES IONE FENWY cmg casTias S0ïlv„_. VIJF CBST g 3 me annee Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.—Téléphoné: Holborn 212. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 ib„ • 1 A «U . O «.«I» 1A .1. SAMEDI 1 JUILLET 1916 No. 182 I LA GRANDE GUERRE LE bombardement britannique 205,000 PRISONNIERS ...

Belgisch dagblad

le «Xaarcaiisr ZONDAG 30 ©ri MAANDAG- 31 JULI 1916. ■ Ml, IVo. 269; abonnementen. per 3 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Los6e nummers: Yoor -Nederland 5 cent voor Boitent and Th cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Be#tuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du ...

De legerbode

ç\ "4 den D'msdag, Donderdag en Zaterdag verschijnendç # •/ fc*"" -, ,J^1;..^f r .. .. -Yf--v, - ~tri- - - : ■ ~n.„T-r.-f -.- > ;, r.-r ,- .- • --. •—-, - --nv-il-.-i.-.— r-T -IT1-—■ -T---..T,--. ■_ ri r — 7.- JT,..| n. ■-M.r.fi-,, -f- I rt Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATSN bestemd ; iedere ...

Het volk: christen werkmansblad

Allé fcriefwïsselingen vrac^ frij te zen den aan Aug. Van ÎSeghem, uitgever voor de naarat. maaisch. «Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n" 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen* Gaston Bossuyt, Kecollefcten* itraat, 14, Kottrijk. HET VOLK Men sihrijft In ; Op aile postkantoren aan 10 f si per jaar. Zes maanden fr. 5.00< Scie maanden fr. ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE Ione penny CWQ CEXTIKS» VIJF CEÎKÏ [îo5T«®n: DIXC™m_ PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.—Téléphoné: Holborn 2Ï2. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 moia, 9 rb. Etranger : 1 mois, 4 «h. ; 3 moia, I£ sb 23ME ANNEE JEUDI 13 JUILLET 1916 No. 194 LA GRANDE GUERRE I BEAUX SUCCES ANGLAIS MO ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Byblad van " VOORUIT „ ZONDAG 30 JULÏ 1916 Tweede Jaargang — 1 14 Prijs : 5 eentiemen In Holland staat een huis! In den killigen sterrennacht daverde maar steeds de grond onder het zwaar gebonk der kanonnen. Doodaf van vermoeidheid zat een troepje vluchtelingen, onder beschutting van een open wagenkot te staren naar den ...

L'indicateur - De aanwijzer

41sta jaargang. — Van oO Juli loi 6 Augustus 3956. N° 80. 41mo année. — Du ol) juillet ;u (> août \M. DE AANWIJZER L'INDICATEUR Brsreel : OUBE BEUBS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Téléphone :26i Bureau: VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. Dienstregeling Spoor- en Buurtspoorwegen Post- en Telegraafverkeer ZIE -3="" T=8T . ^ ...

Het Vlaamsche nieuws

Ipaiiderdag' 27 Juli 1916, Tweede jaarg. Ni 206 Prtjsi 6 Ceatiemen dmr geheeJ België Het Vlaamsche Nieuws v 111 II^ ihiwi mmamm mmem «m «mb» «uiv v ■ " ■ »■ v Het best ingeiicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 œaal^per week — . - . - ifiTT—- , 1 ->mi«n^lT-rTirrillirWf Tirrr-lf iT Il— ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3me Année - N. 641 - Ed. B CINQ CENTIMES Lundi 10 Juillet 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. f§ Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr., 4.50. - Mfc. 3.60 Les bureaux de peste en Belgique: et à l'Etranger n'acceptent qiia des abonnements TRIMESTRIELS; ceuatci prennent conrsh les 1 Jaxv. 1 Avril. 1 Juillet 1 Octob On peut s'abonner, toutefois ...

Pagina's