Jouw zoekopdracht heeft 408 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-07

Filters

Publicatiedatum
1916408

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT: !5 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) g*"-- . ■ .... ! i ADMINISTRATION ET REDACTION : bureau a paris: QAIMIFrtS £1 II III I 1Q1A (\ \rr>T<3 e qtttt t jvp q TUDOR H OU SE, TUDOR ST., LONDON. e.c. place de ea bourse. . SAWIED5 8 JUILLET 1916. ^ abonnements : uoll 17 Ih^lS." ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden VERSCHIJNT BU GELEGENHEID Redak"e Admi"is,ra«e : stukken al of riiet te plaatsen Plantijnlei West, 66, Antwerpen AMSTERDAM EN ANTWERPEN Het is onze bondsleden reeds lang, uit onze bladen, bekend.dat tusschen onze ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT SS* îaar. Ulîgever Da Graavo, Geai, Keêelvest, S e. XDEI PATBIOT ZalerJag 9 9 Juli 10Î8. Nam, 1 y 5 Ûemeenteraad van Gent. DeRaad: lo Poet uits-praak over verschilli£ereklamatiei Jn 2al<e ■'■an belastingen. 2° Keuit de rekcning goed over 1S15 van ai Akademie van Schrone Kunsten. 3° Verler.gt de koncessie ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3— Année - N» 633 - Ed. B CINQ CEETINES Dimanche 2 Juillet 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. f| Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk, 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les IJanv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob On peut s'abonner toutefois pour les ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3— Année - N. 660 - Ed. B Cinq CEMTMES' Samedi 29 Juillet 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. §§ Bruxelles - Province - Etranger 3 tnois : Er. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS ; ceux-ci prennent cours les IJanv. 1 Avril 1 Juillet I Octob On peut s'abonner toutefois pour ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

...

Het Vlaamsche nieuws

iVrijdag 14 Juli 1916. Fweede jaarg. Nr 193 Frijsi 6 Ceatiemea door geheei Belgil Het Vlaamsche Nieuws Kûof îfiorAhVînf &i% jrl trail PS^i&Tîëv « \§> ÊfSChilfit *!F ffiSLIll Oftf PAAV>»fe fb/VK^V *4S-«.£H£ -«V-»** *• _ ^ Cj.-rrat£iygrwrer? .rr-frar . 4)SSWaa«»««!»rfl»«*»«»«'«i:sÇ*',,*«8Q^^ *»*.•«* ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

' ilW A If (J^M SB ^h|^Hh|4Jh||^^^^H WÉ»Mf^.-i v VB | 1 fsH ^ ( i ^îfl!»1 ' I ! i 1 ■■> —1S1—^ ^ Hl > |Éf ' S |j - Ih ! j| 11 Im | ^nnnn^ ■ v \ yj li*HEER EN OpSTELRAAD I 13, PAKHUISLAAN, 13 : Brussel 1 ABONNEMENTSPRIJS : Per Jaar. . Fr. 6.50 (Ver»eruimçskosten niet inbcgrtwn) PRIJS : 16 CENTIEMEN VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMÉRO 97 JUILLET 1916 [=>0C3 PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES l=<X=J Abonnement : 9 Franc* ADMINISTRATION : RUE JOSEPH II N° 102 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement s 9 Prenc* REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES POI/NTAGE T>'UIN ...

De Belgische standaard

Bdc Jaar — Nr A? J. * 22) Zondag 30 & Maandag 3i j»Ii 1316 * ■ ABÛfhUMKNTSPRlJS Voor soldaten : X nund f. i î5 a maanden 3-50 3 maanden 3-75 ^ Niet soldaten |in 't land I maand f. 1 75 a maanden 3-50 3 Maand en 5 25 Buiten 't land t maand f. 2-50 a maanden 5-00 3 maanden 7-50 _ DE BELGLSCHE STAnDAARD -f-crn RACHT SAART '7v\ /\ ...

Het Vlaamsche nieuws

DtGELIJKSCH NIEUWS DtGELIJKSCH NIEUWS DtGELIJKSCH NIEUWS IVrijdag 2î Juli 1916. Tweede Jaarg , Nr 200 Prijs : 6 Centiemec door geheeî België Het Vlaamsche Nieuws Hhftst îno-elicht en meest versoreid Nieuwsblad van Belgrië. - Verschiint 7 masl per week ABONNEMENTSPRLJZEN: » P«î mAMid '<7S * rafcMid*s .. II.— P*r i m»aïui«a *•— ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mardi 11 Juillet 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année ■ No 17.662 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces ...

Pagina's