Jouw zoekopdracht heeft 461 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-10

Filters

Publicatiedatum
1916461

Het Vlaamsche nieuws

[êflsdag i8 Oktober 1916. Tweede Jaarg, Nr 289 Prijs : 6 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week m iiMimia ■ i ■■hiiim i n n r r ——iw iiimmï—niTi«r»rnmiHHJiMTif—TWifi—nwn'Mf—ht—iif ■ i un ■■■■mimai ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

...

L'indépendance belge

STème année. No 236 L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: 6 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : * BUREAU À PARIS : fudor HC USE. TUDOR ST.. LONDON, E.C. u- PLACE DE LA BOURSE. TELEPHONE: CITY 3960. TES. EPH. : i £11 "51 et ( 2 oo-7 5. JEUDI 5 OCTOBRE 1916. En vente à Londres à 3 h. le mercredi ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit folad is VOOR DE BELGISCHE SOT^DATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Heelmeesters is dezen Oorlog Te ni!dden Tan de tâlrijke menigte die zich op îiet middaguur in de drukke straten verdringt, treft mij een ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Nuiaamer 535 Prij s : £3 Centiemen Woensdag 4 October 1916, ONS VADERLAND M8 MENTES f Ha" . . . l *®> Per axaand 3- j, ... 4.00 lr. jer trimester I Fra»*ryk. . 1.80 fr. per raaan* 1 » . . 6 00 tr. pertriajester BELGISCH I3AG-BLA.D Drukbar-Uitgever : R. TEMPERE MUYLE Duineerkelaan, 62, De Panne. j AB.. NNBMENTEN I LA F CIL A N D ( 2.70 ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 pfennig âtoeife Utotgen^udgabe (B. 10 pfennig m^ssfÊ^sssBmsBÊSSBSssss Belgifcher Kurier ^riiffeïeis Seïfiîfdj<l Surîeï erfdjctat itt 53rfiî?et ^Ssîitfj (oudj Sonnto^) atoeimnï au&en SRowtûg tootwtffûfi. 2)ic G t ft c S « 5 g û b c (A) crfcfjctnt icbcr. 3lod)mittûg. 2}k 3 to c 11 c 21 u è g û b c (B) crfdjetnt mosgettâ. ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE SENTENAAR - DE LANDWACHT gyp BBB w mam m tmm mrmÊrm ■ wl — ma méat ^va &&&& m/®sj uj m m m m 9Se iaar. Uitgever G.De Graevc, Gent, Ketelvest, tG. 33:33 KZI^TpXIsrs PATRIOT Dinsiag «© Okfober 1918. Nam. « 13 Verorden'ng betreffend# den hoogstaa prîjs vo«f aardappelen. Onder opheffiag van allé vroegere bestemmin-{en ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

*T » nM KQQ Zondag- 1 October 1916. ONS VADERLAND f ABONNE MENÏEJS I BelïlS . • • 1-50 Ir. per maand * , . 4 00 fr. per trimester I Jrwjkrij*. , 1 80 fr. p«r maand K on fr nartrimesttr i BELGISCH DAGBLAD Drukker-Uitgever s a. TEMPERE MUYLE Duinseraelaan, 62, De Panne ] ■ A80NNEMENTEN ! ENGELAND EX HO L L A WDt ( 4 2.70 per maand ) 8.00 ...

De Belgische standaard

|AB01f£HËSÏS?KlH B- yoor soldat*m ' t mat-id f. i s3 è ffl**ndeo a--.-S,v t a .a*. § -as t nStft'. " f« ■ • ofrt&ndeB f-os mtsicQîa ï*S;- EBDACTIB en IDMIllSmïll i rai* *Ma CaqtsJU» Zeedijtr PH PS - Sur i I Sterne w jdi Singea • j (, de regel. Reclamen ; vol-gta* overeen-komct. Vaste Medewerkers : M. $. BelpMre, L. Duyksrs, ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BEIjGTSGHE SOTjDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijflierx Fransche en Nederiandsche exem|Dlaren. OORLOGSTIJD Sehetsen en Indrukken van het Front XXV Broer was een stille. Hij leefde zoowat op zijn fentje, zonder echter 't karakter van een ...

Het Vlaamsche nieuws

■ ndag 9 uktoocr 1910. iweede jaarg. ISTr 280 Frijs : 6 Centiemen door geheel België ^MgBBaaMMessSflMeWMRKIffaKSVe rë&HHMB tœt£C&??vtP$#!Ka* ampice*.r>mœv± -a- muc^-gu ni M» Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad vac België. - Verschijnt 7 maal per week ÂBÛNNEMENTSPRUZEN j Par '-73 Per ê ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

3eme Ann6< s I\°. 730 S cents Laisrscii 33 octobre 191G L'ECHO BELGE L'Union tait la Force, Journal Quotidien du matin paraissant en KoîSand* Belge est noire nom tie famiitu. Teutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: IM. Z. VOOBBUSGWAL 234-340, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Çhei: Gustave Jaspaers. ( ...

Pagina's