Jouw zoekopdracht heeft 551 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-06

Filters

Publicatiedatum
1917551

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

- 3901 - Gesetz-und Verordnungsblatt for die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsblad voor de bezetle slreken van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in Belgié. Gedrukt iu de drukkerij van liet Wet- en Verordeningsblad, ...

Het tooneel

^^^^1 2e Jaargang Nr 39 — 9 Juni 1917 Beheer en Redactie : Kérkstraat, 13, Antwerpen 10 Centiem Heer Edw. Gorlé Louis Bertrijn. Tijdens de twee verstrekene oorlogsjaren wer< de schouwburg — op zijn eigen voorstel — il vennootschap tusschen de bijzonderste artiste: uitgebaat. Heer Louis Bertrijn bleef als bestuur der aangesteld. Niet ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Vendredi 15 Juin 1917 Le numéro 10 centimes Soixantième Année DIRECTION & REDACTION : 14. RUE VLEMINCKX, 14 • ANVERS ABONNEMENTS : Les abonnements pour la ville et les faubourgs sont acceptés au bureau du journal, 14, rue Vleminckx.— Pour l'intérieur et l'étranger on peut s'adresser à la poste. LLOYD ANVERSOIS Seul Journal ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Vendredi t5 Juîn 1917 JOTFRÎTAIi QUOTIDIEN — lue JSTumëro : ÎO Centime^ f Année. N° 920 PRIX DES ABONNEMENTS S mois (juillet, août, septembre), fr. 7.(55; 2 mois yiiiilut, août), fr. ë.fQ; 1 mois (juillet), fr. 2.65. Les demandes d a&omicmtiU sont reçues exclusivement par las kureaxtsc et les facteurs des postes. — Jjes ...

Informations belges

INFORMATIONS BELGES ^Ê^'ctm* _ OBSERVATION IMPORTANTE Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent, actuellement impraticable le contrôle régulier des ^S^£^^e^^JL^^^^iWPl'aS' 3^ de»ouvellesindirectes test leukmen KSrÏÏ^SSS^&ÛSSST" UdCdCl6UrteXtC°UdCICUrSHbstance . P« ™ contrôle de On aura donc égard aux ...

De nieuwe tijd: orgaan van de minderheidssocialisten

I** Jftftfaana. — N° I, A O CENTIEM Zaterdag 23 Juni 1917 De Nieuwe Tijd V = ORGAAN VAN DE MINDERHEIDSSOCIALISTEN "V"erscliij n*t om de veertien dagen Elke medewerker is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn schrijven Beheer en Opstelraad : SANDERUSSTRAAT, 97 Hoofdopsteller : W. SCHEVENELS AANKONDIGINGEN volgens overeenkomst Naar Vrede ...

Ons land

5de JAARGANf Nummer 7. PR1JS : 5 CENTIEMES 16 JUNI 1917. ONS LAND STAATKUNDE - WETENSCHAP - KUNST - TOONEEL - LETTERKUNDE ABONNEMENTSPRIJS Per jaar fr. S.— Voor 6 maanden » 1.75 Voor 3 maânden » 1.— MEN SCHRIJFT IN TEN BUREELE VAN HET BLAD Opstelraad en Beheer : ROODESTRAAT, 44 - ANTWERPEN. AANKONDIGINGEN NAAR OVEREENKOMST Ongeteekende ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE BELGE ROYAUME-UNI : ONE PENNY CONTINENT : 15 CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS) admtntstttation et redaction: bureau a paris: t/eiur\peni fl ib1iim 1017 ( 3 mois, 9 shillings. 1 , ninpstr highholboen wc1 u' place de la bourse. VENDREDI 8 JUIN 1917. abonnements: s mois, 17 shillings. I CONSERVATION PAR LE PROGRÈS. ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier Bruffeler ®U » cIgif4< litlet etft$tiaf i* Btfiflel toglitfi («34 Sountoal) jtoeimal <œfcet ïlontag aoimtttag. Sie 81 ft e H d i g a b e (A) e retint jtben ïiatfimittag. 2>i« 8 to e i t e S n 8 g a b e (B) trfdjeiat motgenl GlBÎe*banjen finb nue an Me SrfjtiftleUuag, on einjelne SBerfjitea jn ri<ftten gai ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nummer 3. Juni 1917. HET Soete Waesland Kosteloos Oorlogsblad voor de Soldaten van het " Land van Waes ,, OPSTEL : Mededeelingen en steun te zenden aan : Hëndrik HEYMAN, onder-officier, hôpital militaire belge, rue Ancelot, Le Havre (France). Belangrijke mededeelingen. Adresser». Wij hebben tegenslag geliad met het opzen-den van onze ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

ABONNEMENT POSTAL, ÉD. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les IJanv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob. On peut s'abonner toutefois pour les deux derniers mois on même pour le dernier mois de chaque trimestre ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 ~ - - s:. 'JSTTZ—a 5weife lllotgen-tfitsga&e (fi.) i? Wmm Belgifcher kurier z&ruffelev» ©et SSeïôïfdje. SutSes erfdjelttt itt Stiifîcl taglidj (au^ ®ottttiûô§) atoelmNût~«ttlftet SJlonfûfl toormittafl. 2>ie (S t ft e 2Ï u § 9 a 6 e (A) crfcfjcint jeben 9la^mittûg. Tte gtocitc 21 u ê 9 a & c (B) ttfdjeint ...

Pagina's