Jouw zoekopdracht * heeft 1615 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Le Havre

Filters

Informations belges

N° 507 5 Novembre 1917 INFORMATION BELGES Observation, importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

Informations belges

N« 862 6 Norembre 1918 Informations Belges Obserration importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticabl* le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

Informations belges

No 571 11 Janvier 1918 Informations Belges Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelle» de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

Ons Limburg

Nuinmer 10. Maand Maart 1917. Ons Limburg Nienwsbiad uitgegeven door den ce I\ring der Limburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Wijverzoeken de blaadjes, welke nieuws uit « Ons Limbttrg » over-nemen, zoo goed le zijn de bran klkenmale le vcrihelden. Nous prions les journaux, qui reprennent des nouvelles de «. Ons Linîburg », ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

^MARÛANÛ, Nr 733,' .^/"WOENSDAC, 22 MÊî 1918. HET VADERLAND # Oelne aankohdlgingen : 1 fr. per regel Groote W- biJ overeenkomst Cienstaanbiedingen : voor gereformeer-dea kosteloos. Belgiseh dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur mm. mm Esgy Het nummer t 5 centiem (Front en Frankrîjk). 10 ...

Ons Limburg

MOED GEDUip — VERTROUWËN — en KOP BOVEn PLUTOT LA MORT QUE L'INFAMIE ONS LIMBURG J^ieuw^blad uifcgegever) door der) « Krir)9 dep'hirpbapgeps y REDACTIE ; 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE NIEUWAARSWENSCH " ~ "S ~ Aan de lezers en gouwgenooten van < Ons Limburg » sturen wij onze beste j ( heilwenschen bij den aanvang van het nieuwe ...

Ons Limburg

Nummer 27 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID Maand Augustus 19Iô /Hoed — Geduld — Vertrouwen — en Kop Boven ONS LIMBURG Nieuwsblad uitgegeven door den « Kring der Limburgers ; REDACTIE : lô, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE BERICHT Wij hebben nieuws ontvangen : van Henri Bieus Willems, Sitardstraat, Borg-loon, voor Louis Bleus ; van Pierre ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

MejAARCANC , Nr §02.' WOENSDAC. S «JUNl 19iS HET VADERLAND gîelne aankondigîngen : 1 fr. per regel Groote W. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-dea kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer ; 5 centifm (Front en Frankrijk).' 10 centîem (andere ...

Informations belges

INFORMATIONS BELGES Otoearvation importante Le» difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelle» de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est semlement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de leur texte ou de ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

Belgisch dagMad, wria&pte te Paras, 3, Place des Deux-feus, 3 I n;„,,ctnflnbiedingen : voor gereformeer- Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijfe 1.75 fr ■ VAea kosteloos. . LEO VAN GOSTlt&M, 'BUrèeéejlP • EngeU^d 2 sh; Hoiland 1 gld. ,25. Eiders 3.00 fir. Hat Verdraa van Brussel b moet in de geschiedenis het ver Ljjend staan dat ...

Informations belges

INFORMATIONS BELGES OBSERVATION IMPORTANTE Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de leur texte ou de leur ...

Informations belges

N° 302 11 Avril 1917 Informations Belges Observation iiniDortante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée : lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

Pagina's