Jouw zoekopdracht heeft 336 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-01

Filters

Publicatiedatum
1915336

Gazette van Gent

GAZETTE VAN GENT •wJ' '« A mmàmmm i I^NCMjKIJVIIGSFBIJS: V^OOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : ifien jaur ... . fr. 1 S4)0 Een jaar . . . fr. 1 tC-OO 6 maanden . . . » O-KO 6 maanden , . , » Î-JB S maenden . . . » 3-SSO 3 maanden ...» 4-00 Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- ...

L'avenir: journal quotidien d'Anvers

...

De Belgische standaard

De Begigche T ' ' //,..■ : ■ ■ \ Vo°r aJk mededeelingen »ch wenden tôt het = ^ ^^ I Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. - Reklamen : 0,40 ft\regel VILLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, LjEL 1 i Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. We leven voor den konin We lijden met den koning We strijden en sterven vc den koning en 011s land ! ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

DE GOEDENDAG 22ste JAARGANG 1915 -1916 N' 3 MAANDSCHR1FT voor VLÀAMSCHE STUDENTEN il - - UITGEGEVEN DOOE JONG VLAANDEREN - - ...

De stem uit België

L'Echo de Belgique DE STEM UIT BELGIE Voor God enVaderland. Bureau : 55, Russe!! Square, W.C. Abonnement : ls. 9d. voor drie maanden. Dieu et Patrie Voor aankondigiîîgen : 69, Lombard Street, E.C. No. 16. VRIJDAG, 8 JANUARI, 1915. Price ld. Please Read This There are in England, at the présent moment, about 130,000 REFUGEE^, men, j women and ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

LE RÉVEIL «p. -<s^ I i. v \n'ait line heure que je dormais; il était quatre heures du matin. C'était le 17 août, je ne l'ai pas wV oublié. Tout à coup mes deux fenêtres s'ouvrirent à la fois et toutes les vilres cassées tombèrent dans ma chambre avec un petit bruit argentin fort joli à entendre. J'ouvris les ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Vendredi 22 Janvier 1915 N° 77 Vendredi 22 Janvier 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION K) Hue Montagne-Ue-Sion, S, BRUXELLES Sureaux : de 10 à 12 et de 15 à 17 heures JOURNAL" QUOTIDIEN LE NUMÉRO : IO CENTIMES !L* petite ligne . "Y v> j> » . . v vtr. 0.40 Eéclamo avant les annonces . S . . . 1.00 Corps dn journal . , ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22MB ANNÉE. MARDI 26 JANVIER 1915. N°- 26. COMMUNIQUES OFFICIELS FRANÇAIS. les ponts de saint-mihiel PROGRES A SAINT-GEORGES^ PARIS, 25 janvier.—Commuaique officiel d» 15 heures:— En Belgique, nous a\ons fait de légers progrè. à l'est de Saint-Georges Sur le reste du front il* ...

Gazette van Gent

248e JAAR. - Nr 7 5 CENTIEMEN «^«aawwrooiliwwi^* ZATERDAG, 9 JANUARI 1915 GAZETTE VAN GENT IjrSCHRIJYIïGSPIlîJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Ben ÎMr ... . fr. 1 S.OO j Een jaar .... fi-. 1K-OO 6 mianden ...» G-KO 6 ma»nden ...» T-~Z ÎS S nwanden ...» 3-£SO 3 maanden ...» 4UOO Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere ...

Het volk: christen werkmansblad

Alla briefwîsseîingen vracht- | Vrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naamL maatsch. « Drukkerij Het Volk ^ Meertifceeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Viaanderen s Gaston Bossuyt, Gilde der Ani-bachten, Kortrijk. Telefoon 523 Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, g timderbroederstraat, 24, Leuvea s HET VOLK Men ...

Gazette van Gent

248* JAAE. - N' 22 5 CENTIEMEN WOENSDAG, 27 JANUABI 1915 GAZETTE VAN GENT «nnagCTna*- i^iCBSIlS3 ï.» SCltfllJ VIS «SPltlJ S : VOOR GENT s VOOR GEHEEL BELGIE s Jenjaar , . . . fr. 19.00 Een jaar . ... h. ÎK-OO 6 maanden ...» S4SO 6 maanden , , , » y.yjj S m&F.nden „ . . t S-uO 3 maanden » . . i 4.00 Voor Holland : 5 frank per 3 ...

Le messager de Bruxelles

Vendredi Î5 Janvier IIH5 (Edition P. L ii. — ° 65) Numéro lO Qmes 5|me Annee — N° 13 LE MESSAGER DE BRUXELLES JOURNAL QUOTIDIEN. ÉCONOMIQUE & FINANCIER A.honnements : Fendant la durée de la guerre 3 francs par mois (Bruxelles et faubourgs) avis. Adresser toute eorreepondanee à la direction du MESSAGER DE bruxelles ; Aucune ...

Pagina's