Jouw zoekopdracht heeft 336 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-01

Filters

Publicatiedatum
1915336

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

ADMINISTRATION ET RÉDACTION K, Rue Montagne-de-Sîoiij K, BïUfSELLEâ Bureaux : de 10 à 12 et de 15 JOURNAL QUOTIDIEN !.-£ NUMÉRO : ÎO CENTIMES La petite ligne . . . fr. o.40 ANNONCES Réclame avant les annonces 1 .CO Corps du journal 2.GO Nécrologie 2.GO TC3"r".~"? J7: XXZPZiït TTffirT LA GUERRE/ 157"" jour de guerr© ...

Het Vlaamsche nieuws

Woensdag 20 januari 1915. Eerste Jaarg. Nr 7, Priis ; s Cesitiemen dcor geheel België 1* -y"py^r*1-'« Vlaamsche Nieuws Het best inselieht ers rrteest versoreid Nieywsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week VOORNAAMSTE MEDEWERKERS : Lode Baekeimarià. — Jan Bruylants. — Mr Arth. Cornette Vict, De Meyere. ~ Ant. Moortgat. Ary Delen ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Cebiete Belgiens wet- en Verordeningsblad voor de tezette streKen van Belpië, Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire ielge occupé. BRÙSSEL. 29. 8. JANUAR 1915. 1. A USFUHRV ERBOT. Die Ausfuhr von Futtermitteln jeder Art aus Belgien ist fiïr aile Grenzen verboten. Bei ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Lundi 18 janvier 1915 jLO centimes le numéro 59lue année N0 18 ABONNEMENTS : BELGIQUE : 1 5 fr. par an ; ?-5<» fr. pour six mois ; 4 fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3, RTTIE DE TTTj.A.3SrDRE, 3, O-^ÎSTID TÉLÉPHONE 665 ANNONCES : Voir le tarif au bas de la dernière page du ...

Gazette van Gent

248e JAA] - Nr 5 5 OENTIEMEN DONDERDAG-, 7 JANUARI 1915 GAZETTE VAN GENT I îSCJM Kï*ff ISJI» Ï1IJ S s VOOR GENT ; VOOR GEHEEL BELGIE s fieiljaar . . . . fr. 1»«00 Een jaar . , fr. ISS-OO 6 tnaauden ...» O-ÎSO 6 maanden ...» V'VSt 3 maanden * . . » 3-JSO 3 maanden . . * 4-00 Voor Rolland : 5 frank per 3 maanden, Voor de andere landen : ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

Nr 5. 1915. De Vrije Stem Bslgisch orgaan voor de provincie Aetwerpcn Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting- Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Telegraphisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen Met PTatie en.de privilégié. Ons intervieui met den Keizer. Woensdag, 20 October 1915, zal voor eeuwig een ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Vendredi 15 janvier 1918 ±0 centimes le numéro 59l,ie année — N° 18 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : ; BELGIQUE : i 5 fr. par an ; 7-50 fr. pour six mois ; \ fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3, R,XJHj IDE "FLA-lSriDJ^E, 3, GJ-^HsTO TÉLÉPHONE 665 ANNONCES : Voir le tarif au bas de la ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

Nr 10 Woensdae 13 Januari 1915 GAZET VAN BRUSSEL DflGBLiflD VOOH HET VLtflfllVISCHE LiflflD Voor Volk, §tam en Taal. Ouidat ik Vlauiing ben. Van Eyck. Handschriften worden niet terug gezonden DEHEER EN REDAKTIE : 12, Zwarte Lisve Vrouwsiraat, i2 AANK.ONDIGINGEN : Plaataaanvragea : 5 cer tiemen per halven regel ; Andere aankondieingen : 10 ...

La corbeille: journal financier, industriel, maritime et commercial

Fondé en 1905. — N"sl et 2. Prix : 10 centimes. 15 Janvier 1915 LA CORBEILLE m ; ] JOURNAL FINANCIER ET COMMERCIAL : I Administration F. A. Sels. Bureaux : 103. IMace de Meir, ANVERS. Téléphone 4293 jf | JOlj AVIS. Nous reprenons aujourd'hui notre format habituel mais sur quatre colonnes par page. Malgré notre désir de satisfaire nos ...

Het volk: christen werkmansblad

CHRISTEN WERKMANSBLAD Verechiint 6 maal per week, 2 CENTIEMEN HET NUMMER Alla briefwîsselingen vracht» *rij ta zenden aan Aug. Van Jseghem, uitgever voor de naamL Saatsch. « Drukkerij Het Voit % eersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen t Gaston Bossuyt, Gilde der Am« bachten, Kortrijk. Telefoon 523 Bureel van Antwerpen, Brae tant en ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

^kr |5j|20* ANNÉE. — Sérîe nouvelle. — N° 71 Le numéro". 10 Centimes T Jeudi 21 Janvier 1915 itJïilÉDACTION & ADMINISTRATION 28 in rie da la Bourse — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n" 14.05 OFFICE SPÉCIAL A LONDRES : 21, Pantou Street (Broailmead House) Londou (S. W.). Eirsoteuï : FEBRM3 VfiDIULT Toutes les ...

Pagina's