Jouw zoekopdracht heeft 357 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-05

Filters

Publicatiedatum
1915357

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY. BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION: ,, BUKEAU A PARIS : TCDOR HOUSE, TUDOR ST., LÔNÈOM. E.C. PLACE DE LA BOTjRSE. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: 238-75. LONDRES, SAMEDI 1 MAI 1915. r 3 MOIS. 9 SHILLINGS. ) ABONNEMENTS: 6 MOIS, 17 SHILLINGS./- CONSERVATION1 PAR LE PROGRES. 1.1 AN. 33 ...

De stem uit België

De Stem uit JBelgie L'Echo be JBelgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. 9d, voor drie maanden. Subscription ; ls, çd, for three months, No. 35. VRIJDAG, MEI 21, 1915. Price ld. Belangrijke Duitsche Dokumenten. Talrijke Soldatenbrieven. Please Read This. There are in England at the present moment, about 150,000 REFUGEES, men, ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

1915 ^ ^ H Belgique : 12 francs par an DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE c Van Cortenbergh Etranger : 15 20 pages : 25 Centimes le numéro 12. rue de l'Empereur, Bruxelles ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

gerste Jaargang tV°, "° Vrijdaé ai Mei 1915 S Cent» VERCSP®*^: CHT.MAAKT MACHX! i ' ' !!=^^gg JL REDACTIEBUREEL : PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzijden. Abonriementsprijs by vooruitbetaling: Voor Holland en België per jaar / 6.50 — per ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

trerste Jaargang toi Woensdag 13 Mei !9iS S Petits ^REOACTIEBMREEI. S PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. Dg VlaaiSscSe Stem verschijnt te Amsterdam elken. dag des morger op s'er bladzijden. Abonfiementsprjjs by vooruitbetaling : Voor Holland eu Belgiti jier jaar / (i.ôO — per kwartaal /1.75 — per maand / 0.75. Vocr ...

De stem uit België

£>e Stem tut JSelgte XBcbo be ^Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. çd, voor drie maanden. Subscription : is. çd. for three months. No. 34. VRIJDAG, MEI 14, 1915. Price ld. Belangrijke Duitsche Dokumenten. Please Read This. There are in England at the present moment, about 150,000 REFUGEES, men, women and chlldren, ...

Het Vlaamsche nieuws

I ninsdag 4 Mei tôt s Eerste îaarir. Nr xio Prijs : 5 Ceotiemen door geheel België mrr TTr-Tî-iTru-r , -r-jt ir rTrvw-r-- • -Ty,mrinrr«« -«m Tm i rr rr HET Vlaamsche Nieuws Met hmmI mg#llclit en meest wernprmd NiepwsblaLd van België. - VerseMjnt 7 maal par week ..>3^<»?esaKfe.^ ...

L'indépendance belge

SCème année. No. 107 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY, BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAUX A PARIS : TUDOR HOUSE. TUDOR ST., LONDON, E.C. "• 1LACE , ,,, f7 TELEPHONE: CITV 3960. TELEPH.: ] 238 75 f3 mois, 9 shillings. 1 ONDRES VENDREDI 7 MAI 1915. abonnements: - 6 mois, 17 shillings, j* Conservation ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende — ^ Dit blad is VOOR DE BELGISGHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederiandsche exemplaren. EEN BEZOEK IN DE LOOPGRAVEN Hoe onze soldaten hunnen tijd doorbren-gen.— Verstrooiingen die van een uit-muntend moreel getnigen. Indien er ...

Vooruit: socialistisch dagblad

IDrakater-Uftgeefeter §am; Maatschappij H ET LtCffT besttiuNtar» p. DE VISCH. ledebcf{-Ociii . . REDACTIE . . ADMINISTRAT^ îwOGPOORT. 29. OENT VOORUIT Orgaan der Belgische WeM'edenpadij* — Yerschijnende a/k dag en. ABONNEMENTSPRUS BELGIE Orie maanden. . . , . fr J.2S Zes maanden > . , , . fr. 6.30 Een jaar. ...... fr. 12.50 Ken abonneert ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDACE ROYAUME-UNI: ONE PENNY, j^jf]| LGE. CONTINENT : 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAUX A PARIS : ., um, s TTTDOT? TTOTTCîP TTT"nO"R ^ÎT T 0"N7"nn"NT 7P f1 il. PLACE DL LÀ BOURSE. f3 -^-OIS, ° SillLLiJNGrS. } TiDOT:house tudor st londo^, e.c. teri cdu ( 3t 1-57 et LONDRES, VENDREDI 7 MAI 1915. ...

De stem uit België

Telephoon : Central 12 86. R egiitét eà mi ik» G outrai Fosi Office ai a Ktn/ifaftr. De Stem tut JSelate X'£cbo be JSelgtque Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement t 1s, 9d, voor drie maanden. Subscription : is, 9d, for three months. No. 36. VRIJDAG, MEI 28, 1915. Price ld. DE DUITSCHERS IN BELGIE. ITALIE IN DEN 00RL0G. Please Read This. ...

Pagina's