Jouw zoekopdracht heeft 399 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-10

Filters

Publicatiedatum
1915399

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Vendredi '29 octobre MM.'i S cenliiues le numéro 59me année — N° 302 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : H fr. par an ; \ fr. pour six mois ; 2 tr. pour Irois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : CAND — 3, RUE DE FLANDRE, 3 — CAND TÉLÉPHONE 665 ANNONCES : Voir ie tarif au bas de la dernière page ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 14 Octobre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.436 '^FSCCTION & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS / / Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et ...

Het Vlaamsche land: Vlaamsch orgaan voor België en Nederland

Nummer 35. Rotterdam, 23 October 1915. 1ste iaargang. HET VLAAMSCHE LAND * V LAAMS C H ^ * i ORGAAN ! G Q H • • • ?&, iH 0 1 voorBeigië enhederland. Weeliblad o/ider H oofdre il a otie van Dr. JOZKF CKBTS. Redactie en Administratie : ORA.NJESTRAA.T 4—6, Rotterdam. ABONNEMENTSPRUS : ' AD VERTENTIËK : _ _ VOOr Vlaailderen! Per 3 ...

De Belgische standaard

...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

„Voor zaken?" „Ja, of ti niet wat stopgaren voor marna te leen heeft. Papa's sokken zijn aile kapot, en nu maakt Grietje een geweld van de andere wereld en in 't heele huis is geen stukje garen te vinden." «En kan je dan niet even naar 't dorp gaan koopen?" „'t Dorp! U begrijpt wel dat wij geen grove zwarte ofstijvewol noodig ...

De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en...

DE DRUKPERS Oïîicieel orgaao 1er Sieûeiijue Federatie van de BoeK- en Druknljverfieid van Gent - Versctiijni voorlooplg om de twee maanflen ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : | A lies wat Redactie en Adminislratie beirejt te zenden : j AANkONDIGINGEN : België 1,50 [j] VAN AKENSTRAAT, 8. GENT. [ Volgens overeenkomst en voorop Buitenland . . 2,50 gj j ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

2V ANNÉE.—Série nouvelle. - -N* 558 Le numéro : 10 Centimes (5 CENTIMES AU FRONT) Vendredi 15 Octobre 19151 , —- j. . — ' m PÉDACTION ^ADMINISTRATION giir ni de !a Bonne — LU HAYRE Téléphone: Le Havre n* 14.05 Directeur : FERMD HEDRAT fontes les communications concernan la rédaction doivent être adressée& o€%rue de la ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

N<?. 346 S cents flO Centimes-! LmucSI 4 octobre 1935 L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : N. Z. VOORBURGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. Comité ...

De Belgische standaard

1* Jaar — N* 192 Il ' JLL Vijf eentàemen het nummer Zaterdag 30 octoùer i»l» De Belgische Standard Door Ta ai an Voir DAGBLAD Voor Gfod en; Haard on ^and &b<ini>m»nt»pri}t< voor 50 in»m (M w4>tlw) Mi YoormitktUlia* i Voor de aoiAeUn : 9,60 fr. V^or du ntot-aoldatea — la 't 1**4 9.60 triièntton '* !*■< : *'00 tr' ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de jaargang, Nummer u. Prijs : 5 Centiemen. October-nummer iqi5 (A) ANTWERPEN BOVEN VERSCHIJNT OM DE Orgaan der GROENINGERWAGHTEN Ailes voor VEERTIEN DAGEN van Antwerpen en Omstreken Vlaanderen Men zegt dat 't Vlaamsch te ncet zal gaan — t En zal ! Geen rijker kroon Dan eigen schoon. ABONNEMENTSPRIJS : Voor Antwerpen en ontniddellijke omgeving ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

'tSandbouwleven Orçaan der Lasdbonwafdeeling van '< Provinciaal Voedingskemiteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermelding van t blad en den naam des schrijvers. Aile ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Vendredi 22 octobre 101 .'> JEi cenliines le numéro ï>9me année — N° 2ÎK'» JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : M fr. par an ; \ fr. pour six mois ; S fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus REDACTION & ADMINISTRA I ION : CAND — 3, RUE DE FLANDRE, 3 — CAND TELEPHONE 665 ANNONCES : Voir le tarif au bas de la ...

Pagina's