Jouw zoekopdracht heeft 399 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-10

Filters

Publicatiedatum
1915399

Het volk: christen werkmansblad

gKVAL.rgM-'.'W.Mg . nn r» IH WM.MWIg ïïjfeaTwittligsle Jaar. — N. 180 CodsdlMst — HalspzlB — Elgeaioia Zoaiiag, 17, cd SSaandag, !$ Octobcr ï 915 - -* Aile brSeJVigselîngeE vrschl-%rîj te T.eTirîtn a&n Aug. Van Iseghem, uit gever voor de îiaaml. tnatlech. «Drukkerjj Het Volk»» &eeis<ceg, n° 16, Cent. Burecl voor ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

2* Année, - N° 372 TIRAGE 75.000 CINQ CENTIMES Edon B SAMEDI 9 OCTOBRE 1915 Le Bruxellois ABONNEMENTS- 1 1 fi ,9 m, Journal Qr Otf. c3. ieil XXLdé^eZl.CSLStlSL't ( Faifs-Divers et Echos . . . la ligne fr. 2.00 AUUiNJNJ«imi«,JN 1£>. 1 d b 12 Mois . JE \ Nécrologie, Annonces commerciales » » 1.00 Bruxelles et Faubourgs 2 fr. 4 fr. 7 fr. ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

( zmr NUMÉRO 58 OCT. 1915 cz=0<=! PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES d2<)<=] Abonnement : 9 Francs ADMINISTRATION : RUE SAINT-JEAN N° 5 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Francs \ ■ . ii ii —ii ii'i REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES L7VRMÉE SUISSE E/N CAMPAGNE L'HEURE DU "REPAS AU ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37'TAAK iMàg 3 en Maandag 4 Oktoter 1915 Hr 835 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT SE BLEME PATRIOT EupseîsE te Cîeîif nr îf Ketdvaai Bericht aan delezers Heden verschijnt uw biad op zes bladzijden. De prijs, met het bijvoegsel, blijft twee ceniieuaen. «iirrnji 1mm » i n i De Irangt op het pMtefend ■— Wat een zonderling opschrift î zal do ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

„Voor zaken?" „Ja, of ti niet wat stopgaren voor marna te leen heeft. Papa's sokken zijn aile kapot, en nu maakt Grietje een geweld van de andere wereld en in 't heele huis is geen stukje garen te vinden." «En kan je dan niet even naar 't dorp gaan koopen?" „'t Dorp! U begrijpt wel dat wij geen grove zwarte ofstijvewol noodig ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 34. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. j 2( 20? Oktbr. 1915 Omtrent onze Taalbeweging. . In Ylaanderen is een groot gedeelte der bur-gery onverschillig aan den taalstryd gebleven. De redenen van dien gernoedstoestand zyn licht te vatten. De massa denkt, wikt noch overweegt. Zy laat zich leiden en volgt blindelings ...

L'indépendance belge

j56ème année. No. 248 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI s ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES, (HOLLANDE s 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAU A PARIS: rUDOR HOUSE. TUDOR ST.. LONDON. E.C. TELEPHONE: CITY 3960. TEL.EPH.: ] 238 7* ' Si—— LONDRES, MERCREDI 20 OCTOBRE 1915. I 3 MOIS, 9 SHILLINGS. ABONNEMENTS: - 6 MOIS, 17 SHILLINGS. ) ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMÉRO 57 OCT. 1915 i=>Oc=] PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES l=>CX=3 Abonnement : 9 Francs 1914 s J ADMINISTRATION : RUE SAINT-JEAN N° 5 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Francs REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES LE SERVICE DE LA POSTE A MALI/NES Un facteur, accompagné d'un soldat, transporte ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE DE MILITAIRE SPORTFEESTEN TE LEIDEN: Op 22 Sept. l.l. werden te Leiden op het Schultersveld ten baie van het Plaatselijk Steun-comité uitnemend geslaagde sportfeesten gehouden. Ook H. M. de Koningin woonde de feesten bij. Boven: het carousselrijden der 16 officieren der veldartillerie. Beneden: H. M. de Koningin in de ...

De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en...

DE DRUKPERS Oïîicieel orgaao 1er Sieûeiijue Federatie van de BoeK- en Druknljverfieid van Gent - Versctiijni voorlooplg om de twee maanflen ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : | A lies wat Redactie en Adminislratie beirejt te zenden : j AANkONDIGINGEN : België 1,50 [j] VAN AKENSTRAAT, 8. GENT. [ Volgens overeenkomst en voorop Buitenland . . 2,50 gj j ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

2* Année. - N" 336 TIRAGE 15.000 CINQ CENTIMES Ed°» B SAMEDI 23 OCTOBRE 1915 Le Bruxellois ABONNEMENTS: 13 6 12 Mois Bruxelles et Faubourgs. . « . . 2 fr. 4 fr. 7 fr. 12 fr. Province et Etranger » . . . . 3.50 8.50 16.00 30.00 J"0Tix-;0.£fcX Quotidien Indépendant Rédaction, Administration, Publicité : Bureaux de vente psor ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

2rANNJbE. — bene nouvelle, — N° 347-348' Le numéro : 10 Centimes (5 CEOTŒÏS AU FK0NT) Dimanche 24 et Lundi'25 Octobre î^£5 - rédaction & administration ?8ta me de la Boires — IE HAVRE Téléphone : Le Havre n* 14.05 Directeur : FSRNMD NEURA7 fontes les communications concernan la rédaction doivent être adressées a5*~,rue d« la ...

Pagina's