Jouw zoekopdracht heeft 444 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-01

Filters

Publicatiedatum
1916444

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

g S* JAAR f.Mi!ag 18 ea Vutiag 17 Januari 1918 I* 14 DE GENTENAAR DE LANDWACHT PFCI pep miitimef & eeïitieaisen. DE KLEING PATRIOT Bîireel^n ta Geuf np 13 Kalaivoâà kûv»^_. . — - - rwi' siaen vnprrd lu MiH jVadare bij-nnderhprjpn. — De eenig a-it-fnape Am'-'ikaa .zekereheer Ho'mes,*:eeft g? vo'gendc bijzonderheden over deu aanval w ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 26 Janvier 1916 Le numéro 10 centimes Lmquante-hintieme Annee - No 17.522 DIRECTION & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double ...

Het Vlaamsche nieuws

Zondag 2 en Maandag 3 Januari 2916. Tweede Jaarg. Mrs 2-3 Prijs: 5 Gentlemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Hei best ingelicht en meest' verspreid Meuwsfolad van België. - Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN Per week. >.35 Per 3 maanden I.7S Per maaad 1.25 Per 8 maanden 7.61 Ser jaar 14.— AFGE VA A RBIGDEN VAN DEN ...

Het Vlaamsche nieuws

Aondefdag 27 Januari 1916 Tweede jaarg. 27 Prijs: g Centiemen cioor geheel Belgi Met Vlaamsche Nieu ws Het best ingelicht en meest verspreid JV ieuwsblad van Beigîë. - Verschijot 7 maal per week ACONNEMENTSPRIJZEN : Fer week 0.35 Per 3 maanden S.7S Per maand 1.25 Per 6 maanden 7.88 Per jaar !4.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr Aug. ...

La cravache: belges, n'oublions jamais ce qu'ils ont fait

ANNÉE 1916 NUMÉRO 10 BELGES, N'OUBLIONS JAMAIS CE QU'ILS ONT FAIT La Moisson est ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

SB" ÎAAS taflag 30 en Maasdag SI Jamari 19iè ï 86 DE GENTENAAR=DE LANDWACHT ■PrIJs pss» noBimer $ eentieinexu YVi-n I. .1.1 1*1 M-- . mr .. .11 .1- 1V|IV BP Wt f'ÎWP PâTPÏHf èéesM JÉJsLfcbJ w JÙI te» ébifa J» Jb«î4 ^ ^ #«?:«? '4 Gâstf &v îâ Kaâeîvesi De misdaad ta Malle Wc vememen daarover ds voîgende ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de jaargang, Nummer 17. Prijs : 5 Centiemen. Januari-nummer 1916 (A] ANTWERPEN BOVEN VERSCHIJNT OM DE Orgaan der GROENINGERWAGHTEN VEERTIEN DAGEN van Antwerpen en Omstreken Ailes voor Vlaanderen Men zegt dat 't Vlaamsch te nSet zal gaan.... t En zal I Geen rijker kroon Dan eigen schoon. r - détruira peu à, peu l'élément germanique ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Dimanche 30 et Lundi 31 Janvier 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17 526 DIRECTION & RÉDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 5 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes ...

De legerbode

6 Jamiari 1916 Ntimmer 209 DE LEFERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschîjnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; ieclere coiïipag'riie, escadron of bafcterij orUvatig-t tien. of vijftien Frao.sci.ie eii Nederlarxdsche exeoapLaren. Na 1915 « Ziehier alweer een jaar ten einde, zooals het begonnen was : In zorg, in bloed ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3* Année. « N° A Edition B :iHO CENTIMES DIMANCHE 9 JANVIER 1916 ABONNEMENTJPOSTAL, ÉD. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Janv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob. On peut s'abonner toutefois pour ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE BELGE ROYAUME-UNI : ONE PENNY CO^TENcNT: 15 CENTIMES (HOLLANDE ; 6 CENTS.) Administra nos et rédaction: pF?r^ n#TPABofKSE . ,3 mois, 9 shuxings. 1 „ TTTDOB HOTJSE, TUDOR ST., london. B.C. U, PLACi^ DE LA BOURbfc. LONDRES, LUNDI 24 JANVIER 1916. ABONNEMENTS: j 6 mois. 17 SHILLINGS. [ CONSERVATION PAR LE PROGRÈS. TELEPHONE: CITY ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

FEESTN ...

Pagina's